Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛЕЙДИ СОФИЯ Е ПОД ОБСАДА

След първата вълна на масовата приватизация три фонда придобиха малко над 60% от капитала на най-големия завод за чорапогащи у нас Вълчо Иванов, преименуван в по-ново време с нежното име Лейди София. България и Мелинвест спечелиха общо 33.19, които по-късно Интеракт ЕООД, собственост на Пеньо Хаджиев, придобива чрез посредник от фондовата борса. Третият фонд, трансформиран в Българска холдингова компания, получава 27.1 процента. За 29 май тази година е насрочено годишното общо събрание на акционерите на Лейди София, без последните дори да подозират, че след него ще бъдат повече врагове, отколкото партньори. Вододелът на тези взаимоотношения обаче започва от обявения за 25 май публичен търг за държавния дял от 24.14% (от общо 30.16%). Съветът на директорите пък междувременно взема решение на 20 май да отмени общото събрание поради предстоящи промени в структурата на капитала на дружеството. Обявлението за решението за отмяна излиза на 26 май в брой 59 на Държавен вестник, или само три дни преди датата на вече насроченото събрание. Както става известно обаче, решението на петчленния съвет на директорите не е одобрено от всички негови членове - двама от тях отказват да го подпишат. Нещо повече, същия ден (20 май) и третият член на СД инж. Недка Милева писмено оттегля съгласието си за отмяна на общото събрание. Странно е тогава по каква причина или по чий съвет изпълнителният директор Божидар Радев (въпреки разпоредбите на чл.239 от ТЗ) изпраща за публикуване съобщение за отмяна на събранието в Държавен вестник.


И докато текат полузадкулисните машинации да има или да няма събрание, на 25 май се провежда и търгът за държавния дял в Лейди София, а единственият кандидат за закупуването му е работническо-мениджърското дружество Лейди-96. То печели търга и сключва договор за покупка на 28 май.


Твърди се, че Интеракт ЕООД първоначално също е имало намерение да участва в наддаването, но след придобиването на меморандума за търга явно е размислило. Очевидно фирмата добре е пресметнала струват ли 24.6% от Лейди София 919 272 щ.долара, или цената е нереално висока. Още повече че предприятието има задължения от над 1 млрд. лв. към доставчици, бюджета, към някои банки и работниците и е обременено от реституционни претенции. Тези огромни задължения многократно превишават отчетената към 31 декември 1997 г. печалба. При това положение още по-актуален е въпросът откъде работническо-мениджърското дружество има пари, за да плати първите 10% по сделката (около 91 000 щ. долара) за държавния дял и дали някой не го финансира срещу правото да гласува с акциите му и по този начин да се заобиколи Закона за приватизация.


На 29 май - деня на редовно свиканото и нередовно отменено (по ТЗ) общо събрание, част от акционерите, между които Интеракт ЕООД и представителят на остатъчното държавно участие, се натъкват на странен факт. Част от работниците, подпомогнати (неизвестно защо!) от представители на полицията, отказват да ги пуснат в предприятието на бул. Рожен 103, за да проведат годишното общо събрание. То все пак започва в точно установения час - 10.30, и то пред погледите на персонала и привлечената от него охрана, която явно има за цел да брани чорапения завод от... собствените му акционери. Оказало се, че представителката на държавата има министерско пълномощно, но не и депозитарна разписка, с която да удостовери с колко акции може да гласува. Поради липса на кворум събранието е отложено (пак според обявата в ДВ) за 14 часа същия ден. По-любопитното е, че то се провежда пред затворените врати на предприятието, но пък поне е спазено изискването на закона да бъде на оповестеното в обявата място, а именно бул. Рожен 103. Присъстващите акционери приемат отчета и баланса за дейността на Лейди София през 1997 г., решение за разпределение на част от печалбата и променят устава и съвета на директорите. От стария съвет остават инж. Ховаким Худовердов и Богомил Беджев, и двамата с над 20-годишния стаж в чорапеното производство. Новите членове са Катя Джамбазова , Дончо Дончев и Иван Саздов. Още същия ден тези промени са вписани в СГС. С решение на съда от 5 юни влизат в сила и промените в устава.


Предчувствайки евентуалните проблеми, на същия 29 май изпълнителните директори на Българска холдингова компания Пирин Атанасов и Кристиян Конов изпращат писмо до фирменото отделение на Софийския градски съд. Датата на входящия му номер обаче е от 1 юни. В писмото си до СГС представителите на 27.1% от капитала на Лейди София напомнят, че насроченото общо събрание е отменено. И още: Подаваме настоящата молба към Вас с оглед предотвратяване на евентуални проблеми и ексцесии, при условие че при Вас постъпи заявление с искане за вписване на промени в регистрацията на дружеството, в резултат на отмененото общо събрание на акционерите. Промените обаче са вписани и дори публикувани в Държавен вестник. От Българска холдингова компания недоволстват, че това става четири дни след като в СГС е получено писмото им. Ето защо на 8 юни БХК завежда гражданско дело, като целта е да се установи дали са извършени нарушения при провеждане на общото събрание на акционерите. На 9 юни БХК подава и молба до Софийска районна прокуратура за вземане на мерки за предотвратяване на незаконни действия.


Но засега напрежението е най-голямо в Лейди София. Работниците не позволяват на новия съвет на директорите да влезе в административната сграда и да започне ефективно да управлява фирмата. Вече бившият съвет на директорите пък е насрочил дата за друго общо събрание през юли. Целта за насрочването на новата дата е тогава работническо-мениджърското дружество с 24.6% от акциите и БХК с 27.1% да имат вече над 50% от акциите и да могат да вземат желаните от тях решения.


Кой е прав и кой е крив, имало ли е общо събрание, или не, явно ще трябва да реши съдът. Едно е ясно - досегашните акционери явно са загубили способността да работят заедно. А от това едва ли печели предприятието, което в момента поради липса на суровини е пред спиране


Новоизбраният председател на СД инж. Худавердов изрази пред БАНКЕРЪ намерението си да възстанови нормалната дейност на чорапения завод и да си върне част от загубените позиции на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във