Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛАЗУР КАТАПУЛТИРА СЕМЕЙСТВО ЦАНЕВИ В СВЕТА НА БОГАТСТВОТО


Пирати потопиха фирма с 82 млн. долара.
Под това заглавие в броя си от 12 октомври тази година в.БАНКЕРЪ
описа аферата около изчезването на украински кораб нейде край
румънския бряг на река Дунав. Корабът, поне според твърденията,
е бил натоварен с метални конструкции, предназначени за варненската
фирма Ес Ем 33 ООД, а изпращачът - смесеното украинско-швейцарско
дружество Украйна стил, е направило няколко опита
да получи обезщетение от въпросната фирма в размер на 6.037 млн.
щ. долара за стоката, която никога не е влизала в България. (Впоследствие,
поради договорената лихва за просрочие на издължаването, сумата
нараства десетократно.)


Днес обаче възникват ред нездрави съмнения дали собствениците
на Ес Ем 33 ООД - баща и син Цаневи от гр. Суворово,
Варненско, нямат някакво по-особено отношение към пиратската акция?
Дали междувременно не са успели да уредят по някакъв начин финансовите
си отношения с Украйна стил и дали от доста време
не се намират не къде да е, а... в Украйна.


Логично е да си зададем и


още един много важен въпрос


От кого всъщност варненската фирма има по-голямо
основание да се притеснява - от украинците или от синдиците на
две български банки, обявени в несъстоятелност? Например БЗК има
да взима от Ес Ем 33 282.551 млн. лв. главница и 367.978
млн. лв. натрупани лихви. ПЧБ пък си търси от нея два други просрочени
заема. Първият е с 2.012 млрд. лв. главница и непогасени лихви
от 809.963 млн. лева. Вторият е значително по-малък - главница
от 343.8 млн. лв. и лихви за 137.616 млн. лева. Разбира се, към
края на 1998 г. сумите ще станат още по-фрапиращи.


Проверката, направена в службата на съдия-изпълнителя
към Районен съд - Девня, показа, че днес и две действащи банки
търсят същата фирма за непогасени кредити. Първа в списъка е ТБ
БИОХИМ, чиито варненски клон е финансирал ООД-то на
баща и син Цаневи, след което те са забравили да върнат
парите. Опитите на репортер на в.БАНКЕРЪ да получи
повече информация от клона и от централата на банката за размера
на заема останаха неуспешни. Пресаташето на ТБ БИОХИМ
отбеляза, че засега кредитната институция ще запази мълчание
и ще даде отговор на журналистическото питане едва след като приключи
делото срещу Ес ЕМ 33 и Варненският окръжен съд постанови
решение.


Подобна бе реакцията на Първа източна международна
банка, чийто клон в Шумен също е кредитирал фирмата на Цаневи
във валута, а сега води дело за принудително събиране на вземането
си.


Трябва да отбележим, че с кредитните истории на Ес
Ем 33 ООД не се изчерпват


търговските начинания на суворовската фамилия


На 4 март 1993 г., с решение N1543/93 г., Варненският
окръжен съд вписва в търговския регистър дружеството с ограничена
отговорност - ДЕНА. Съдружници в него са ЕТ Специнвест
- Снежана Цанева, ЕТ Специнвест 1 - Петър Цанев
и Стоян Петров Цанев, който е и управител.


Естествено сега е трудно да се определи каква част
от активите на Ес Ем 33 (десетки леки коли, камиони,
фабрика, производствен цех, магазини...) е останала в нейно разпореждане
или е била прехвърлена (респективно е преминала) през касите и
балансите на дружеството ДЕНА и фирмите на неговите
учредители. Причината за този песимизъм е крайно бавното българско
съдопроизводство по делата за несъстоятелност, което позволява
на длъжниците междувременно да разпродадат активите си. Първият
изпълнителен лист, с който се описват активите на Ес Ем
33 в България, адвокатите на Украйна стил вадят
още през 1995 г. по гражданско дело N1176. Но след това запорът
на няколко пъти е отменян и чак на 31 юли 1998 г. - или след цели
три години правни баталии, активите на фирмата са запорирани и
надлежно описани от девненския съдия-изпълнител като обезпечение
по многобройните й дългове. Едва ли обаче през това време семейство
Цаневи е оставило каруцата си в калта.


Преди да се отдаде изцяло на частния бизнес, Стоян
Цанев е бил и държавен мениджър в особено доходоносната сфера
на търговията и услугите. Във Варна и до днес се говори за изящния
начин, по който държавната фирма Лазур ЕАД е била
доведена почти до фалит, както и за успешната приватизация на
един от най-атрактивните й обекти - супермаркет Бриз,
чийто купувач е Стоян Цанев.


Държавното е наше, както и частното


На 16 декември 1991 г. - в зората на първоначалното
натрупване на капитала, Варненският окръжен съд регистрира едноличното
акционерно дружество - Лазур, чиито собственик е държавата.
Предметът му на дейност е: търговия, производство на кожена галантерия,
метални конструкции, хранителни стоки, туризъм и хотелиерство.
Уставният капитал е 67.293 млн. лв. - твърде внушителна сума за
онова време, в което цените на мнозина стоки се равняваха на стотинки.
Лазур ЕАД поема всички активи и пасиви на бившата
ДФ Лазур, включително и обособена част от дъщерната
й фирма Камчия - 42 в град Дългопол, невписана обаче
в разделителния протокол. Едноличното акционерно дружество се
управлява и представлява от изпълнителния директор Стоян Петров
Цанев. Член на борда е и Марио Василев Каламаров, чието име ще
изплува малко по-късно като съдружник на Стоян Цанев
в частната Ес Ем 33 ООД.


Но 1992 г. се оказва лоша за управителите
на смесените държавно-частни бизнесначинания. Правителството на
Филип Димитров си поставя за задача да прочисти икономиката от
хора на бившия режим и да назначи на техни места свои люде. На
8 май същата година Варненският окръжен съд регистрира промени
в Лазур ЕАД, като заличава от нейния борд изпълнителния
директор Стоян Цанев. Едва ли обаче човекът от Суворово е взел
присърце своето уволнение. На овакантеното от него място е назначен
не кой да е, а съдружникът му в Ес Ем 33 Марио Каламаров.
Скоро държавните чиновници засичат грешката си и Марио Каламаров
също е заличен от съвета на директорите. Две години по-късно Каламаров
напуска и съвместното частно търговско дружество. Но и без него
Ес Ем 33 ООД продължава да върти успешен бизнес,
вземайки огромни заеми, докато идва фаталната 1995 г. с изчезналия
украински кораб. Тогава на сцената излиза и украинско-швейцарската
Украйна стил със своите съдебни искове.


Дългата украинска почивка...


Съществуват основания да се смята, че двамата собственици
на Ес Ем 33 ООД - баща и син Цаневи, се намират в
Украйна и продължават там своя частен бизнес. Това поне споделиха
в неофициален разговор хора от софийското представителство на
германското сдружение за финансов маркетинг и инкасо КРЕДИТРЕФОРМ.
Същото сдружение, което настоятелно изисква навремето Ес
Ем 33 да се издължи незабавно на Украйна стил,
за да може то от своя страна да изчисти сметката на украинско-швейцарското
дружество, след като е получило от него платежните искания и спедиционните
документи. От МВР във Варна и от Районна следствена служба в Девня
пък посочиха, че не разполагат с информация НСлС да издирва Цаневи.


Ако предположението за украинското убежище на двамата
бизнесмени се окаже вярно, най-вероятно бизнесът им в бившата
съветска република е израснал от местния клон на Ес Ем 33
ООД в град Кривой рог. Достоверна информация по случая няма. В
Украйна не съществува единна национална база данни за търговските
фирми и техните собственици и, второ, в тази страна е нормална
практика чужденците да въртят бизнес чрез подставени лица, местни
граждани.


Но ако Цаневи не са уредили по някакъв начин своите
финансови отношения с Украйна стил, те едва ли биха
се радвали на спокойно съществуване в една държава, където бизнесотношенията
нерядко се уреждат по бърз и ефикасен извънсъдебен начин.
И тогава излиза, че всички съдебни процедури в България около
събирането на украинското вземане са били елемент от една по-широка
и успешна бутафория.


Във Варна не крият и съмненията си, че поне част
от движимите активи на Ес Ем 33 в България вече не
са нейна собственост, а са пренаети от други фирми под формата
на лизинг. В този случай четири български банки ще пият по чаша
студена вода. Впрочем истината ще блесне едва когато влезе в сила
решението на Варненския окръжен съд за обявяването на фирма Ес
Ем 33 в несъстоятелност.


Семейство Цаневи обаче няма да остане на улицата.
ДЕНА ООД продължава да съществува и не фигурира в
списъка на кредитните милионери. Там не фигурират и фирмите на
едноличните търговци Специнвест - Снежана Цанева и
Специнвест 1 - Петър Цанев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във