Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛАЙФ ЧОЙС АД ИЗРАСНА СРЕД БЕЛИТЕ ПОЛЕТА В ЗАКОНА

Съобщението на Лайф Чойс АД от 15 юли 1995 г.:


Управата на Дружеството, като се консултира с представителя на McCandles, Morison Verdichio Law Corporation (Представител), представляващ Life Choice International Inc (1996 г.), дружество надлежно регистрирано като офшорна компания, освободена от данъци, под юрисдикцията на Антигуа и Барбуда, действащо като доверено лице чрез своето нерегистрирано подразделение Banq1 (Довереното лице), според Депозитен договор от 1 април 1994 г., между Дружеството и Представителя, от името на Довереното лице и според Предположението за договор за доверителна разписка (Предложението) между дружеството, Довереното лице, Представителя и притежателите на разписки, издадени според горепосочения договор и отнасящи се до обикновените акции на Дружеството с номинална стойност 100 лв. за акция (Обикновена акция), реши да предприеме преобразуването на капиталовата структура на Дружеството така, че да я приведе в съответствие със ЗЦКФБИД и ТЗ.


Ако някой разбере от първи прочит горния цитат, той никога няма да загуби парите си в пирамида. А преведен на прост език, текстът уведомява изкушилите се граждани, че: откупваемите доверителни разписки, издадени от Лайф Чойс АД, се превръщат в акции на приносител с номинал 100 лева. Направено е обаче и едно любопитно признание, което често убягва от погледа на предприемчивите люде, мечтаещи за бързи и големи печалби. Проблемът е, че довереното лице на Лайф Чойс АД е структура, която никъде не е регистрирана, въпреки че името звучи като банка - Banq 1. С тази хватка международният аферист и любител на мотоциклетите Харлей Дейвидсън успя да оплете в мрежите си хиляди доверчиви българи.


Спомним ли си как започна голямата измама Лайф Чойс, ще трябва да признаем, че


коренът на злото


не е нито в хитреца Майкъл Капустин, нито в използваните от него нови за България финансови инструменти, а в белите полета на нейната нормативна уредба и ниската финансова култура на местното население. На такава торна почва естествено добре виреят дивите пазарни нрави. А един от най-подготвените за работа в подобни условия се оказва тъкмо Майкъл Капустин.


За разлика от другите пирамиди начинанието на афериста, роден в Пловдив и израснал в Канада, изглежда като идея от съвсем друга галактика. Той дойде в България след краха на пловдивските игри, когато се родиха и първите скандали около дружествата, които, без да развиват никаква дейност, рекламираха примитивните си схеми за изплащане на особено високи дивиденти.


Лайф Чойс АД - фирмата на Майкъл Капустин, представяна като дъщерно дружество на международен холдинг - Лайф Чойс Инк АД, не тръгна и по пътя на средното поколение фараони, които набираха пари най-често срещу акции с опция. Връх в този трик бе Демос, която издаде акции с обратно изкупуване и със срок до падежа от три, шест и девет месеца.


Натрупал знания, опит и житейска мъдрост из САЩ и Канада,


Капустин заложи на непознатото


предугаждайки две характерни черти на българина от началото на 90-те години. Първо, че той не обича да се занимава с истински бизнес, защото му пречи вроденият от социализма мързел, и второ, че същият гражданин приема на доверие всичко западно, защото така се чувства част от мечтаната Европа и Америка. Оценявайки удобството на тези два фактора и обстоятелството, че в българските закони зеят огромни дупки, които лесно могат да бъдат заобиколени или използвани, Капустин заложи на двустепенното преброяване на наивниците. Лайф Чойс АД първо емитира акции с номинал от 100 лв., като обеща по тях дивидент от 224 процента. Втората крачка бяха деривативите на ценни книжа. Така голямата авантюра се представи едва ли не като чуждестранна инвестиция и прехвърляне в България на нови, непознати по света производства. Защото лекарството срещу СПИН и правенето на бензин от стари моторни масла си е чиста проба иновация. Малцина обаче - освен тесните специалисти, си даваха сметка колко време е необходимо за тестване и допускане до продажба на антиспин препарати и за внедряване и изплащане на рециклиращи технологии, за да се стигне до 300% рентабилност на първичния капитал.


Днес е срамно да се подсещаме с какъв ентусизъм бяха аплодирани начинанията на Капустин. Имаше, разбира се, и приглушени трезви гласове. Но през есента на 1994 г. откупваемите доверителни разписки не противоречаха на българското законодателство, което изобщо не третираше - а и сега не прави това в задоволителна степен, въпроса за производните ценни книжа. А те, за разлика от акциите и облигациите, се явяват идеално средство за неограничено набиране на капитал при липса на възможност за какъвто и да е контрол.


От погледа на критичните анализатори избяга и друг аспект от дейността на заквасената с канадска мая пирамида. Възможностите й за натрупване на доход, който да се раздели в бъдеще между акционерите и собствениците на откупваеми разписки, се стесняваха допълнително от огромните разходи за самореклама.


Сърцевина на измамата


обаче бяха финансовите инструменти. Възползвайки се от отсъствието на Закон за ценните книжа, Капустин с лекота преодоля дребните ограничения при емитирането на акции и други ценни книги - Наредба N3 на Министерството на финансите, третираща реда за тяхното издаване, и Наредба N21 за таксите, които държавата събира в тези случаи. Нормативните неуредици на финансовия пазар се демонстрират нагледно и от признанието на тогавашния началник на отдел Контрол върху ценните книжа във финансовото министерство Валери Вулев: Що се отнася до процеса на отпечатване и пласиране на акциите, засега министерството не е овластено да упражнява какъвто й да е контрол върху него, защото няма издаден нормативен акт. Отпечатването на временни удостоверения е също болезнен въпрос и засега остава извън полезрението на разпоредбите. Дружествата могат да издават временни удостоверения дори като разпечатки на лазерен принтер или, ако желаят това, да ги отпечатат в някоя печатница. (Инф. б. Капиталов пазар, бр. 3/1994 г.)


Епизодична атака срещу пирамидите, и по-специално срещу Лайф Чойс АД, направи навремето и тогавашният началник на управление Правно в БНБ и член на УС на Централната банка Борислав Стратев. Според него акционерното дружество не може да раздава авансов дивидент преди одобряване на годишния счетоводен отчет от общото събрание на акционерите и преди приемането на предложението на управителния орган за начина, по който ще се разпределят печалбите. (Инф. б. Капиталов пазар, бр. 4/1994 г.)


Следователно дори тогава са съществували


отделни правни пречки


пред пирамидите, регистрирани като акционерни дружества, раздаващи авансов дивидент. Въпреки това Лайф Чойс АД пусна в ход втората си находка - американските доверителни разписки. Според рекламата това бе: Финансов инструмент с едногодишен срок на действие. Дивидентът може да бъде изплащан месечно или в капитализирана форма (еднократно в края на период от 12 месеца), освен ако няма изрично посочен от издателя друг период. Американските доверителни разписки притежават годишна доходност от 79.5% за определената сума в щатски долари. Дивидентът се начислява на база 5% месечно със съответна капитализация. Те могат да бъдат закупени и с всяка друга конвертируема валута - DEM, CHF, FRF, JPY, GBP, както и с български левове.


Всъщност какво представляват истинските американски доверителни разписки? Съгласно щатското законодателство американците не могат да притежават акции от чуждестранни компании. Местните финансови акули са преодолели тази забрана чрез издаването на доверителни разписки. Срещу закупените първокласни задгранични акции, оставени на депо в европейски банки, щатските дилъри издавали сертификат, удостоверяващ собствеността на американските граждани върху чуждестранните акции. Доходът по тези ценни книжа се оставял като депозит в европейските банки. Но в случая с Лайф Чойс АД издадените от Майкъл Капустин разписки повече приличат на купюри с облигации, защото притежават точно определен номинал - 50, 100, 500, 1000, 5000 и 10 000 щ. долара, и носят фиксиран доход. Въпреки тези набиващи се на очи противоречия Лайф Чойс АД твърди, че всеки българин може да закупи и притежава произволен брой и комбинация от посочените стойности за желаната от него сума на инвестицията.


Впрочем


наглостта на Капустин достига върха си


когато започва да прехвърля мост на конвертируемост между тези американски доверителни разписки и предхождащите ги откупваеми доверителни разписки: Ако притежаваната откупваема доверителна разписка е с месечно изплащане на дивидент, новият инструмент - американските доверителни разписки, ще бъде с номинал, равен на номинала на вече притежаваната откупваема разписка. Ако откупваемата разписка е с капитализиран дивидент, номиналната стойност на новата американска разписка ще бъде равен на номиналната стойност на откупваемата разписка, включително и всички начислени дивиденти, полагащи се към датата на издаване на новия инструмент. По този начин изчезва уникалността на отделните инструменти и Майкъл Капустин получава възможност да прави всевъзможни фокуси, заменяйки неограничено едни ценни книжа с други в нарастващи размери заради капитализирания по тях доход. Така фирмата на българския канадец се изравнява за миг с откровените пирамиди, въпреки че претендира за лустро.


За да изглеждат нещата съвсем ажур, Лайф Чойс АД обявява, че всички американски доверителни разписки са осигурени до размера на номиналната им стойност със средства в щатски долари, които представляват равностойността на инвестираната сума в една от следните банки в САЩ: CITIBANK, CHEMICAL BANK, BANK of AMERICA, ROYAL BANK OF CANADA, FIRST INTERSTATE BANK. Накрая се слага и капанът: Издателят си запазва правото да избере коя. След това уточнение следващите редове звучат повече като откровено издевателство над наивниците, отколкото като търговско предложение: Всички американски разписки са осигурени с депозити и напълно застраховани от Федералната депозитна застрахователна компания на САЩ, която е правителствена организация, до размера на инвестираната сума (номиналната стойност).


Ако в България имаше закони, беглата справка на държавен орган би била достатъчна, за да констатира, че във федералната служба на САЩ няма и помен от имената на Майкъл Капустин и неговата компания.


Следва да подчертаем и


полупризнанията, съчетани с увъртания


- част от вечната игра на Лайф Чойс АД: До момента американските разписки не се търгуват на нито една от световните фондови борси, но за нейния собственик е предоставена възможността да я представи за обратно изкупуване на Лайф Чойс АД. Компанията се задължава да изплати дивидентите по тях, където и да е по света (при наличието на съответните финансови институции) по Ваше нареждане във валута, каквато пожелаете, съобразно курса на деня. Проблемът, на който не се дава отговор, е как ще стане това, след като никъде не е посочена точната банка депозитар, в която Майкъл Капустин е разположил своите активи, осигуряващи обратното изкупуване. Не е ясно и за кого е загубата от отрицателните курсови разлики между постоянно вариращите основни конвертируеми валути.


Последната уловка


на Лайф Чойс изглежда повече като своевременно хвърлен спасителен пояс, за да може Капустин да изплува от водовъртежа на потъващите американски доверителни разписки и откупваеми доверителни разписки: По всяко време техният собственик може да упражни правото си за обратно изкупуване, като му се дава възможност да ги замени с акции на Лайф чойс Инк - САЩ, които се котират на NASDAQ, или с акции на което и да е от дружествата на Лайф Чойс АД, базирани в различни страни по света. Притежателите на доверителни разписки могат да ги преобразуват в обикновени акции по схемата - номинална стойност на разписката плюс всички неизплатени дивиденти.


Краят на пирамидата Майкъл Капустин е тривиален - затвор и пропилени огромни пари, повечето от които са извън страната и никога няма да бъдат върнати. Но и днес, както през есента на 1994 г., на вратата чука въпросът за липсата на законова уредба на деривативите и другите финансови инструменти. А светът, да не говорим за нас, не е имунизиран срещу пирамиди, защото изобретателността на аферистите е безкрайна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във