Банкеръ Weekly

Общество и политика

КЗК отиде на "поправителен"

Антимонополното ведомство обяви тези дни, че започва ново "задълбочено проучване на намерението на "Емко" да придобие "Дунарит"". Това става   след,  меко казано, спорното решение на Върховния административен съд от 21 януари, с което магистратите отмениха решението на Комисията за защита на конкуренцията от 11 август 2016-а - то   даваше възможност на фирма "Емко" да придобие контролния пакет от акциите на русенския оръжеен завод "Дунарит" .

При внимателния прочит на сегашното  23-странично изложение  лесно може да се стигне до извода, че КЗК  на практика подготвя почвата  този път да се произнесе със

"задълбочен" отказ

Реално погледнато, антимонополният орган е поставен в ситуацията на нахокания слаб ученик, на когото е трябвало да бъде "подсказано"  какво решение   да вземе сега. Самите върховни  съдии са употребили термина "задълбочено проучване", а хората от комисията дословно са преписали текста, чрез който магистратите на практика са обяснили, че при предишното решение  комисията не  си е  свършила  работата.

Според юристи обаче самата употреба на тази формулировка  противоречи на закона, тъй като концентрацията се оценява евентуално в две фази - предварително и задълбочено проучване.

В унисон със съдебното решение Комисията за защита на конкуренцията започва да нищи наново и оборотите на фирмите, които участват в концентрацията. Тъй като с предишното си решение (от 11 август 2016-а) тя се произнесе, че нотифицираната сделка за придобиване на акции от капитала на "Дунарит" АД не попада в обхвата на чл.24, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията, който гласи:

"Концентрациите подлежат на задължително предварително уведомяване пред комисията, ако сумата от общите обороти на всички предприятия - участници в концентрацията на територията на Република България през предишната финансова година, надхвърля 25 млн. лв."  и така даде зелена светлина за реализацията на сделката, сега от нея се изисква да "се съсредоточи" по-внимателно върху оборотите на фирмите.

Това разпореждане според юристи също е абсурдно, тъй като проверката вече е била направена  и комисията е установила, че те не нахвърлят определения от закона праг. За да внесат по-голяма яснота за какво става дума, пред в. "БАНКЕРЪ" експерти поясниха, че при недостигнати обороти производството в КЗК приключва още в началната си фаза. Задълбочено проучване се прави единствено ако са достигнати оборотите и е налице риск (мотивиран) за установяване или засилване на господстващото положение на пазара и възпрепятстване на ефективната конкуренция. Дори да бяха стигнали праговете на оборотите, а те според запознати с делата на предприятията не са, не е налице риск за създаване на господстващо положение, нито за негативен ефект върху конкуренцията, тъй като всички останали участници на този пазар имат значителни дялове.

Може би  този случай  съвсем се вписва в популярната поговорка:  точно пасва  отколешното определение на народа ни -

търси се под вола теле...

От един от последващите абзаци в решението на КЗК, което отново се цитира в съдебното решение, става ясно, че въпреки всички направени досега анализи съдът продължава с твърдението, че "оборотът по силата на закона включва приходите от продажбите от всякаква дейност на участниците, а не само приходите, реализирани на пазара, на който сделката ще има въздействие"...

Отново мнението на сериозни юристи, познавачи на тази материя, е съвсем противоположно. Те смятат, че в предишното си решение КЗК съвсем правилно е определила кръга на участниците в концентрацията и икономическите групи,  включително и целите за определянето на относимите в България обороти.  Пред в. "БАНКЕРЪ" известни столични адвокати обясниха, че съгласно Известието на Европейската комисия и Методиката и указанията на КЗК при придобиването на едноличен контрол върху предприятието, какъвто е случаят с контрола на "Емко" върху "Дунарит", засегнатите предприятия са само групата на придобиващото и придобиваното дружества, без останалите свързани с него лица ("Кемира", "Хедж" ТМТ и т.н.) , които след сделката не упражняват контрол върху русенското оръжейно дружество, поради което се изключват от анализа  и от изчислението на оборотите. Ако имаше налице съвместен  контрол, то те биха били включени в анализа, но в този случай става въпрос за придобиване на едноличен контрол по смисъла на  Закона за защита на конкуренцията и Известието, което странно защо не е отчетено от върховните съдии.

Затова пък магистратите са посочили, че КЗК се е провинила, защото не е включила оборите на дружества, в които "Дунарит" притежава дялов капитал  като "Сана  Парк Ризорт Менджмънт" и "Машиноинвест-консултинг". Това обаче е доста далеч от истината, тъй като антимонопалната комисия  изрично е изследвала въпроса, като с две писма (от 3 февруари 2016-а и от 17 май 2016-а) е поискала допълнителна информация именно за тези две дружества. Така е станало ясно, че "Машиноинвест-консултинг" не е осъществявало дейност, т.е. дружеството не е имало никакви обороти, които да се добавят към тези на "Дунарит". Що се отнася до "Сана  Парк Ризорт Менджмънт", за 2014-а и 2015-а (бел.ред. - изследването по това време засяга тези финансови години) е реализирало оборот съответно 429 хил. и 245 хил. лв., което обаче е недостатъчно за праговете по чл.24 от Закона за защита на конкуренцията. С думи прости, противно на твърденията на ВАС, тези дружества са били включени в анализа и оценката на оборотите, като част от икономическата група за придобиване, както изисква т.3.3.6 от Методиката и указанията на КЗК, но и с тях оборотите в България не достигат праговете, които поставя изискването на закона.

Да не говорим, че общият оборот на предприятията, които "се концентрират",  би трябвало да се отнесе географски към мястото на конкуренцията при реализирането на оборотите, т.е. на пазара на боеприпаси.  А това безспорно са страните, където се провеждат тръжните процедури от съответните министерства на отбраната. В предишното си решение Комисията за защита на конкуренцията съвсем правилно е установила, че продукцията от "Дунарит" и от  "Емко" е изнасяна извън пределите на България (че и извън Европейския съюз...) и следователно оборотите за целите на концентрацията не са у нас.

От всичко казано дотук  експерти в тази доста сложна юридическа материя обобщават, че на практика ВАС е постановил решение, което е в противоречие със ЗЗК, с  Методиката и с указанията на КЗК и Известието на Европейската комисия, тъй като праговете по Закона за защита на конкуренцията не са достигнати.

Като към всичко това добавим вече  известния факт, че

 целият спектакъл

се осъществи от една офшорна компания - "Виафот Инвестмънт България" ЕООД , еднолична собственост на регистрираното на Британски Вирджински острови дружество  Viafot Limited, което в продължение на години  мотаеше  делото и продължаваше  да обжалва  решението на КЗК, независимо от факта, че неговият "правен интерес" беше повече от спорен. Но както в. "БАНКЕРЪ" е писал  още,  допускането  му като ищец, което е било на ръба на закона, по всяка вероятност има нещо общо с влиянието, което има у нас нейният собственик. А както стана ясно от публикуваното  в българското онлайн издание "Биволъ", позоваващо  се на данни от Панамските документи (Panama Papers), крайният бенефициарен  и реален собственик на Viafot ltd. е... адвокатът на  депутата Делян Пеевски - Александър Ангелов.

Тук е моментът отново да напомним, че именно "атакуващата" компания на адвоката Ангелов -  "Виафот", отдавна не би трябвало да бъде страна по делото. Тя  самата, видимо поне, няма нищо общо с оръжейния бизнес у нас, но беше декларирала...  "намерения"  да влезе на този пазар  след  серията от прехвърляния на вземания от КТБ. Но  така или иначе тя самата още през 2017-а продаде "вземането"  си от "Дунарит",  което последно се озова  в...  Държавна консолидационна компания. Тя пък от своя страна много бързо  получи парите си, след като в края на август 2017-а  "Дунарит" изплати задълженията си.

Какво предстои оттук нататък? Вероятно  поредното разиграване, защото по закон Комисията ще извършва своето "задълбочено проучване" поне четири месеца,  и то ако няма удължаване на срока.  След като излезе с решение, всички заинтересовани лица по случая ще трябва отново да дадат своите становища. Да не говорим, че  след като цялата процедура е извървяна, отново има възможност някой да се присети, че може за пореден път да обжалва решението на комисията - каквото и да е то.

Любопитно обаче ще бъде и дали становищата на предприятията в този сектор, които комисията сега наново ще трябва да анкетира, ще се различават от тези, които са дадени преди три години. Тогава са били взети становищата на "ВМЗ" ЕАД-Сопот "Арсенал"АД - Казанлък, "Терем" ЕАД - София, "Кинтекс", "Ахелой ОПМ" ООД, "Трейдмекс" “АД, "Трансмобил" ООД, "Металика-АБ" ЕООД, "Аполо Инженеринг"  ООД и от "Сдружение Българска отбранителна индустрия".  Повечето от тях са изразили мнение, че планираната сделка между "Емко" и "Дунарит" не влияе върху дейността им и трудно може да бъде определена като концентрация, застрашаваща пазара за производство и търговия с тази специализирана продукция.

Дали обаче сега  някои от тези предприятия няма да бъдат "мотивирани" да дадат съвсем различни от предишните си становища? Не е съвсем ясно. Вестник  "БАНКЕРЪ"  със сигурност ще проследи този процес и ще съпостави мненията преди и сега.

Кога и как ще приключи тази история очевидно вече дори и най-прославените гадатели трудно могат да кажат. А пък  вече и за най-непредубедените е ясно, че в този случай  далеч не става дума за право и справедливост, или  някой  просто  си е наумил да затрие един добър бизнес само защото не го притежава...?!

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във