Банкеръ Weekly

Общество и политика

КВОРУМЪТ, ...КВОРУМЪТ!?

Стенограма от последните
минути на общото събрание на Българо-холандския приватизационен
фонд след 1.15 ч. на 26 януари


Разговорът се води пред
масата на преброителите. Сред участниците в него са и изпълнителният
директор на БПБ Евгени Тодоров, членът на надзорния съвет на Българо-холандския
приватизационен фонд Христо Друмев, председател на ЕВРОБАНК Асен
Христов и председателят на съвета на директорите на ЕВРОБАНК Ян
Тушим.


Асен Христов: ...предлага
се едно физическо лице и в един момент се добавят над 200 000
пълномощни, за да се гарантира това физическо лице. На мен това
започва да ми мирише на нещо съвсем друго. Аз действително ще
предложа на това физическо лице да стане наш представител, за
да се запази статуквото, но държа да не се правят инсинуации.
Ние сме представители на една не по-малко уважавана институция
от Пощенска банка.


Ян Тушим: Затваряме вратите
и проверяваме!


Асен Христов: ...Или действително
събранието ще тече...


Председателят на събранието:
Какво се поиска - материалите ли? Какво се събирате тук? Ще моля
всички да седнете и тогава ще ми направите предложението си.


Асен Христов: (от микрофон
в залата): В момента, независимо че след проверката на кворума
влязоха още двама души, които са с голям брой акции - г-н Божинов
и г-н Аврамов с около 80 000 акции, кворумът се вдигна до 1 250
000 акции. Ние разполагаме със сведения, че тук са си оставили
мандатните карти хора, притежаващи 274 000 акции, и са напуснали
събранието - мандатните карти са тук. В началото кворумът е 1
628 000. Без напусналите 274 000 гласа се получават 1 354 000.
След гласуването против кандидатурата на г-н Анчев са 761 000
акции. Първоначалната цифра за г-н Анчев беше 589
000, което отговаряше точно на кворума след напускането (1 354
000 гласа). Веднага след това се появиха около 200 000 гласа допълнително,
с което кворумът отиде над 1 500 000, или много близко до първоначалния.
Ние много молим или да се прегласува избора на г-н Анчев, или
да се провери новият кворум - просто нашите юристи нека да кажат.


Председателят на събранието:
Формулирайте ми точно вашето желание!


Асен Христов: Затварят
се вратите и се прави проверка на кворума!


Председателя на събранието:
Постановявам проверка на кворума!


Асен Христов: В момента
всички знаят, че става абсолютна фалшификация, с която се налага
политическо лице, и затова предлагам да се затворят вратите, защото...


Член на мандатната комисия:
Държа да подчертая, че съм избран в мандатната комисия по искане
на Пощенска банка. Именно затова държа да има пълна прозрачност
върху избора.


Асен Христов: Искам да
ви кажа, че регистрацията не е извършена от нас. Организацията
на събранието не е извършена от нас и всички виждат как беше извършена
регистрацията и какво се целеше. Събранието не е закрито...


Член на мандатната комисия:
Като член на мандатната комисия държа да се направи кворум. Другото
предложение също е разумно - т.е. всеки един заедно с двама членове
на мандатната комисия по предложения списък да запише. Господине,
вие не сте никакъв. Вие сте акционер с 25 акции.


Акционерът: Вие кой сте?


Член на мандатната комисия:
Аз съм член на мандатната комисия.


Председателят на събранието:
И така, обявявам окончателните резултати, потвърдени от комисията
за 712...


Акционер: Комисията не
е потвърдила резултатите. Видно е, че има спор и цялата отговорност
за това, че ще има един опорочен избор и едно опорочено събрание,
ще лежи върху ръководството. По-разумното предложение е действително
да затворим вратите и да установим истината. Така ли е, колеги
журналисти?


Акционер: И да се провери
кворумът, той ще важи оттук нататък, а вече няма какво да гласуваме.
Не можете да анулирате едно гласуване!


Акционер: Има какво да
се гласува, и то е най-важното, което трябва да се гласува през
днешния ден! Стояхте 12 часа тук и сега, когато видяхте, че се
извършва една гигантска манипулация, вие всички си тръгвате...


Акционер: Това гласуване
приключи. Какво ще броите хората? Хората си отидоха вече.


Член на мандатната комисия:
Г-н Мирослав Севлиевски 43 792 гласа да е тук? Г-н Иван Станчов
80 693 гласа - някой да го чува? Г-н Владимир Вълчев 9098 акции
- къде е? Г-н Максим Димов 22 673 акции - къде е? Г-н Иван Златинов
19 545 акции - къде е? Г-н Иван Баранов 10 429 акции - къде е?


Акционер: Гласува и си
отиде!


Член на мандатната комисия:
Къде е г-н Баранов?


Акционер: Гласува и си
отиде, ви казвам!


Член на мандатната комисия:
Г-н Явор Дренков 27 885 акции - къде е?


Акционер: Гласува и си
отиде!


Акционер: Извинявайте,
господине, но това е нагла лъжа, защото техните мандатни карти
са у мен!


...


Председателят на събранието:
Вижте, за разлика от Народното събрание, тук нямаме процедура
на спадащ кворум. Който си иска, си отива - не е задължен да присъства.


Член на мандатната комисия:
Съжалявам, ако по този начин утре пресата напише, че така е бил
избран председателят на Централната избирателна комисия в Република
България.


Акционер: Извинявайте,
обаче събранието започна фалшиво и фалшиво свърши.


Акционер: Никой няма интерес
то да свърши фалшиво, а и се съмнявам, че избраният председател
е легитимен. Незнам и дали той трябва да бъде председател при
условията при които се взе решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във