Банкеръ Weekly

Общество и политика

КВЕСТОРИТЕ НА МБИР ОСТАВАТ НА РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА

В края на миналата седмица изтече триемесечният срок,

който УС на БНБ определи за работата на квесторите на МБИР.

С изтичането на предварително обявения срок обаче

особеният надзор на банката няма да бъде свален. УС на БНБ удължи

правомощията на квесторите до края на август. Анализите на квестурата

за състоянието на банката вече са представени в Банков надзор.

Според банкови експерти към края на юни МБИР е реализирала загуба

в размер на 6.128 млрд. лв., а задълженията й надхвърлят 11.5

млрд. лева. Общият размер на кредитния портфейл на банката към

30.06.97 г. е над 22.5 млрд. лв., а около 3 млрд. лв. от тях са

неиздължените лихви. Като кредити с малък риск се определят само

1/5 от раздадените заеми, а класифицираните като несъбираеми кредити

са 79% от портфейла на МБИР. Интересна е констатацията на експертите,

че редовно са обслужват само малките кредити. Отпуснатите (ползвани

от десетина длъжници) големи заеми, които представляват над 97%

от кредитите, изцяло попадат в графата Несъбираеми.

Освен финансовото състояние на банката квесторският

отчет констатира множество нарушения на банковото законодателство

при формирането на капитала и кредитната дейност на МБИР. Вероятно

резултатите от тримесечния особен надзор ще дадат основание на

УС на БНБ да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност

на банката.

Централните банкери поставиха банката под особен

надзор на 24 април и обосноваха решението си с големия размер

на раздадените вътрешни кредити и понижената й капиталова адекватност

- минус 19 процента. След поставянето на МБИР под надзор стана

известно, че тя няма чакащи плащания и задължения нито към БНБ,

нито към ДСК или към други банки. Може би по тази причина ръководството

на МБИР реагира с недоумение на действията на Централната банка.

Мотивите на УС на БНБ обаче също има голяма тежест - съществува

опасност МБИР да се окаже неплатежоспособна поради изключително

голямата сума на раздадените вътрешни кредити. Заемите са консумирани

предимно от един от основните акционери на банката - холдинга

Компакт и свързаните с него фирми. По данни на БНБ

тези кредити възлизат на 10 млн. щ. долара. По-лошото обаче е,

че те не се обслужват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във