Банкеръ Daily

Общество и политика

Кунева кани научните организации и бизнеса за оценка на проекти по „Хоризонт 2020“

Министерството на образованието и науката кани научните институти на БАН и Селскостопанската академия, висшите училища и водещите неправителствени и бизнес организации, които са приключили или изпълняват проекти по „Хоризонт 2020“, да се включат в онлайн публична консултация за изготвянето на междинната оценка на Рамковата програма. 

Целта на междинната оценка е да направи преглед на постиженията и целите на „Хоризонт 2020“, в това число и на ефективността на използваните ресурси  и добавената стойност за ЕС като цяло. Оценката трябва да бъде публикувана до 31 декември 2017 г.

Публичната консултация се организира от Европейската комисия и ще бъде отворена до 15 януари 2017 година. За да участват в нея бенефициентите на проекти по Рамковата програма трябва да попълнят въпросник, наличен на адрес: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Facebook logo
Бъдете с нас и във