Банкеръ Weekly

Общество и политика

КУХИТЕ ТРОЯНСКИ КОНЕ В ПРИВАТИЗАЦИОННОТО НАДБЯГВАНЕ

За разлика от все по-недостигащите стратегически външни инвеститори, числото на модните Ре-Ме-Де-та у нас вероятно вече гони бройката на бившите първични партийни организации по места. Освен всичко друго обаче, голите приватизационни страсти, които се разгарят там, родиха и уникалното българско явление членовете на едни и същи колективи да участват във взаимно конкуриращи се, но еднакво безпарични работническо-мениджърски екипи. А според висшите държавни чиновници, оторизирани да продават държавна собственост, подобни формирования не само че не ускоряват приватизационните процеси, а и поднасят ред други главоболия. И това е така, най-малкото защото преференциите, определени от закона за тези дружества, ги превръщат в удобни, подставени ракети-носители на други, скрити зад тях и разполагащи с нужните финанси инвеститори. Поучителна илюстрация за мътните игри около работническо-мениджърските апетити дава единствената у нас фирма, специализирана в производството на парни котли за отоплителни и промишлени цели: известният софийски завод Георги Кирков, прекръстен сега на Котлостроене АД. На 6 октомври тази година в брой 115 на Държавен вестник надлежно е публикувана заповедта на промишления министър Александър Божков с дата 1 септември, с която се обявява търг с явно наддаване за продажбата на пакет от 64 671 акции, представляващи 27.2 на сто от регистрирания капитал на Котлостроене АД - София. Според тръжните условия, обявени в държавния официоз, началната цена за пакета е 1 900 000 000 лв., което прави по 29 379 лв. за акция. Размерът на депозита за участие в търга е 190 000 лв., а тръжната документация може да бъде получена срещу още 100 000 лева. Съгласно съобщението в Държавен вестник наддаването трябва да започне на 23 октомври в 11 часа в сградата на промишленото министерство на ул. Славянска N8. Предстоящата търговия би трябвало да превърне Котлостроене АД в напълно частно предприятие. Досега на фондовата борса са регистрирани само шест сделки с акции на дружеството, участвало и в масовата приватизация. От края на май до края на юли тази година са изтъргувани общо 3268 акции на Котлостроене, като в три от случаите цената за акция е била по 5100 лв. за бройка, а при другите три сделки е достигната една прилична стойност от 13 500 лв. за акция. От края на юли ценни книжа на дружеството не са търсени на борсата и е доста любопитно кой ще се състезава на търга в промишленото министерство този петък, при положение че, опитвайки се да продаде своя остатъчен дял в Котлостроене АД, ведомството е вдигнало повече от два пъти максималната цена на акциите, достигната на фондовия пазар.


Още по-любопитни са обаче


събитията, предхождащи търга


за Котлостроене АД. Началото на серията е поставено на 1 август миналата година. На тази дата е проведено общо акционерно събрание на дружеството - 67% от неговия капитал вече са минали през трите тръжни сесии на масовото раздържавяване. Сред новите собственици първото място е заел тогавашният приватизационен фонд Акционер Фаворит, придобил 33.43% от капитала на фирмата, а след него се редят пловдивският фонд Съединение с 9.49%, Булстрад с 3.26% и старозагорският фонд Център с 2.98 процента. Индивидуалните участници са придобили 5.12%, за преференциални акции са заделени 6.45%, а останалите 39.3% от капитала на Котлостроене продължават да са държавна собственост. На въпросното събрание от 1 август 1997 г. обаче от новите собственици е представен единствено Акционер Фаворит, и то само с 11 легитимни процента от цялата си придобивка в дружеството. За акциите, спечелени от Фаворит и от другите фондове на втората и третата тръжна сесия на боновата приватизация, към датата на събранието Централният депозитар все още не е успял да издаде необходимите депозитарни разписки. Дали промишленото министерство е имало някакви задни мисли, насрочвайки общото събрание в неподходящо време - един Господ знае. Във всеки случай на форума е взето само едно важно решение: променен е уставът на дружеството и от петчленен съветът на неговите директори е намален на три бройки. В тричленката като физически лица са включени двама представители на държавата, която тогава юридически продължава да е мажоритарен собственик на дружеството, тъй като новите собственици


не притежават депозитарни разписки


Според гласуването интересите на държавата трябва да защитават гражданите Атанас Гиндев, служител в областната управа, и Станислав Павлов, съветник в отдел Структурна реформа към Министерския съвет. За трети член на борда, но като юридическо лице, е избран Акционер Фаворит. Фондът се представлява от две физически лица - от заварения на поста изпълнителен директор на Котлостроене Михаил Михайлов и от Сава Боснев, служител в заводското ОТК. Не е толкова важно дали г-н Боснев е спечелил доверието на Акционер Фаворит заради роднинските си връзки с председателя на неговия надзорен съвет Иван Тодоров. По-същественото е, че от контрольор по качеството е издигнат до ранга на изпълнителен директор. Защото, според решението на общото събрание, постът е отреден за


юридическото лице Акционер Фаворит


дало на своите двама представители правомощията заедно да управляват завода. Четири месеца по-късно обаче единият от тях - Михаил Михайлов, явно се оказва неудобен. На 28 ноември 1997 г. се провежда второ акционерно събрание на дружеството. На него вече присъстват всички приватизационни фондове, добили дял в Котлостроене. При традиционно липсващите на подобни форуми дребни акционери, играли индивидуално в боновата рулетка, фондовете разполагат с необходимото обикновено мнозинство от гласовете, представени на събранието. И тъкмо това мнозинство от 51.35% не приема предложението на държавния представител Станислав Павлов, упълномощен от министър Божков, член на съвета на директорите да стане и Михаил Михайлов. Неговата кандидатура е отхвърлена с контрапредложението на мястото му да бъде избран представителят на пловдивския приватизационен фонд Съединение Христо Илиев. Новата идея нагрява неприятно атмосферата. Михаил Михайлов, който повече от 30 години върти управленското кормило на котлостроителното предприятие, си има достатъчно привърженици и противници в завода. В лагера на едните се твърди, че фирмата се крепи на него, а в противниковия отбор смятат, че той източва дружеството. Лагерната бариера обаче бързо пада, щом


на хоризонта се очертават непознати нашественици


А държавният представител е описал създалата се ситуация в доклади си до министър Божков така:


След като приватизационните фондове гласуваха против инж. Михайлов, благодарение на който дружеството има досегашните положителни финансови резултати - печалба за деветмесечието на 1997 г. от над 600 млн. лв. и никакви задължения към бюджета, към банки и доставчици, в залата настъпи суматоха и хаос. Индивидуалните участници в масовата приватизация, над 200 човека, повечето от които са работници и служители на фирмата, се нахвърлиха върху представителите на приватизационните фондове, обвинявайки ги в опит да дестабилизират и съсипят дружеството, като елиминират човека, който всъщност осигурява досегашните резултати на предприятието и реализацията на неговата продукция, която е предназначена основно за износ в Русия и бившите съветски републики. При създалата се обстановка събранието се разтури и всички напуснаха залата, обвинявайки се взаимно за неговия провал.


В резултат на тази


свежа акционерна картинка


нещата в Котлостроене остават в едно неудобно висящо положение чак до 20 май тази година, когато в дружеството се провежда трето общо акционерно събрание. На него преобразуваният вече в холдинг Акционер Фаворит има още по-представително мнозинство - 53.12 процента от гласовете. Той е увеличил броя на акциите си от 17 321 на 116 788, като е изкупил книжата на останалите бивши фондове - Съединение, Център - Стара Загора, и Булстрад. Министерството на промишлеността е представено с 92 719 акции, а индивидуалните участници с 10 348 акции. За секретар на събранието е избран председателят на управителния съвет на Акционер- Фаворит Холдинг АД Даниел Ризов. От водения протокол се вижда, че при обсъждането на дейността на котлостроителното предприятие и на годишния счетоводен отчет за 1997 г. председателят на надзорния съвет на холдинга Иван Тодоров е отправил към ръководството няколко критични въпроса. Според него е ясно защо коефициентите, които са използвани при ревалоризацията на дълготрайните материални активи на Котлостроене, са толкова ниски - вместо допустимите от закона коефициенти до 29 е използван коефициент 3. В резултат на това


дълготрайните активи от 250 млн. лв. са набъбнали на 700 млн. лева


По-високият коефициент - заключава Иван Тодоров - би дал възможност на предприятието чрез използване на механизма на амортизациите да намали дължимия данък върху печалбата. - Необясними били и причините - коментира Тодоров - поради които в баланса на дружеството за 1997 г. фигурира вземане от държавата в размер на 24 786 000 лв. за ДДС, при положение че в същото време Котлостроене АД й дължи 25 044 000 лева.


По въпроса за разпределението на печалбата на предприятието за 1997 г. изчислена на 1 279 884 000 лв. държавният представител предлага да бъде даден


дивидент в размер на 2000 лв. за акция


което обаче е контрирано от председателя на Акционер-Фаворит Холдинг Даниел Ризов с предложение за друго решение:


Да не се разпределя дивидент за 1997 г., като реализираната чиста печалба в размер на 1 239 944 000 лв., която се образува след заплащане на данъци и попълване на фонд Резервен с 39 940 000 лв., да бъде отнесена във фонд Допълнителни резерви на дружеството.


Тази идея е гласувана с болшинство, за разлика от другите предложения, направени пак от държавния представител: уставът на дружеството да не допуска в неговото управление да фигурират юридически лица. Той предлага и промени в съвета на директорите. Според пълномощията, дадени му от промишления министър Александър Божков,


държавният представител Станислав Павлов


е трябвало да предложи съветът на директорите да бъде увеличен на шест членове и в състава му като представители на държавата да влязат трима души. Един от тях е спорният изпълнителен директор Михаил Михайлов. Мнозинството от представените на събранието акции обаче гласуват против шестчленния състав на борда. В отговор г-н Павлов обявява, че по тази причина няма да предложи за гласуване кандидатурите, одобрени от промишленото министерство. В създалата се патова ситуация председателят на управителния съвет на Акционер-Фаворит Холдинг Даниел Ризов излиза с още по-интересен ход: Михаил Михайлов да бъде включен в директорския борд, но... от името на холдинга.


Ухаещата на цирк еквилибристика


обаче е отхвърлена от самия Михайлов, който, според записките в протокола, заявява, че е работил 36 години в предприятието, достигнал е пенсионна възраст и се нуждае от почивка. Отводът отваря благоприятна възможност за ново предложение на холдинга - мястото на Михаил Михайлов да бъде запълнено от Христо Илиев, предлаган и на предното събрание, но този път вече не като представител на пловдивското Съединение, а като човек на Акционер-Фаворит Холдинг. Тази оферта, заедно със следващото предложение на холдинга - той да участва в директорския борд като юридическо лице, естествено среща одобрението на мажоритарните акционери, представени на събранието. С мнозинство те гласуват за хората на холдинга, които ще го представляват в директорския борд - досегашният пълномощник Сава Боснев, допълнен с новите лица Алексей Ангелов и Борис Нанев, определени за изпълнителни директори на Котлостроене АД. Така в крайна сметка, въпреки притежанието на близо 93 хил. акции от капитала на дружеството,


държавата увисва без свой човек в управлението


А държавният представител Станислав Павлов, докладвайки отново както му е ред на министър Божков за произтеклите събития, между другото е отбелязъл, че: На събранието бяха доведени от Акционер-Фаворит Холдинг АД 43-ма души, които бяха упълномощени от холдинга да гласуват с по една акция. Част от тези лица бяха въоръжени, което открито демонстрираха.


Г-н Божков е информиран още, че според одобреното предложение, дошло от холдинга, членовете на съвета на директорите на Котлостроене АД ще получават месечно възнаграждение, равно на 2.5 средни работни заплати за страната, а изпълнителните директори - още по шест средни месечни заплати, плюс тантиеми в размер на 1% за всеки процент преизпълнение на печалбата. Това означава един приличен месен доход за членовете на директорския борд от по 430 000 лв. на месец и почти по милион и половина лева за изпълнителните директори. Накрая авторът на доклада е написал:


В заключение бих посочил, че на това общо събрание бе демонстриран и приложен силов метод за присвояване на едно търговско дружество, в което държавата има 39% от акциите. Щом новите собственици встъпят в управлението му, вероятно неразпределената печалба от 1 085 000 000 лв. за 1997 г. ще бъде източена. Това се дължи основно на промяната в устава на дружеството, направена още на 1 август миналата година, която създаде възможност изборът на съвета на директорите да става с 50% от представените на събранието акции. Това предложение фигурираше в дадено ми ден преди събранието изложение, което странно защо е останало незабелязано от управление Правно на промишленото министерство, а аз нямах реално време да поискам отстраняването на този пропуск. А на тазгодишното събрание в управлението на специализираното предприятие бяха избрани лица със стаж в млекопреработването и леярството, но не и в топлотехниката и котлостроенето.


За мерките, предприети от промишленото министерство в защита на държавните интереси, е известно само, че ведомството се е обърнало към


Софийския градски съд


с иск да бъдат отменени част от решенията, гласувани на общото акционерно събрание на Котлостроене АД, проведено на 20 май тази година. Както научи в. БАНКЕРЪ, делото ще бъде гледано в края на октомври. Как ще се произнесат магистратите по казуса, не се знае, но когато се изпусне питомното, гонитбата на дивото винаги върви по трънлива пътека. За съжаление и по обективни причини същото явно ще се случи и с печелившите пазари на софийското котлостроително предприятие. У нас, макар и монополист в бранша, заводът не може да разчита на солидни поръчки - основните му потребители, каквито са ТЕЦ-овете, отдавна свиват знамената. А подвижните отоплителни установки, произвеждани от Котлостроене, които до миналата година се купуват като топъл хляб от нефтодобивниците в руския Татаристан и в други републики от бившия Съветски съюз, поради руската криза сега застояват в складовете на завода. А само за Татаристан през 1997 г. е изнесена


продукция за над 2 млн. щ. долара


Цената на една подвижна отоплителна установка е около 120 хил. щ. долара. Както твърдят специалистите, българските котли за отоплителни и промишлени цели са конкурентоспособни на външните пазари,. Окомплектовката на изделията е изцяло вносна, и то от най-престижните световни марки като датската Данфос и западногерманските производители на газова техника Вайсхауп и Кромшрьодер. Освен това, допълват същите познавачи, финландците, които са сред водещите в бранша, продават своите котли 40% по-скъпо от българските, които по нищо не им отстъпвали. Повече от ясно е, че въпреки местната и световна стагнация, Котлостроене АД е атрактивно предприятие. И неслучайно то е една от най-добрите придобивки на Акционер-Фаворит Холдинг АД, където холдингът е мажоритарен собственик. Не е ясно обаче дали работническо-мениджърското дружество Котлостроене 98 АД, учредено с активно участие на холдинга през август тази година, ще се хвърли да купува скъпите държавни акции. Още по-малко може да играе в наддаването


по-бедният работническо-мениджърски отбор


Котлостроене - ПриватООД, сформиран през април тази година. Негови учредители са 148 души от общо 320-те работещи в котлостроителния завод. Около 160 редови кадри на предприятието пък са записани в Котлостроене 98. А водещите фигури там са Акционер-Фаворит Холдинг, при това като юридическо лице, единият от изпълнителните директори на завода Борис Нанев, членът на съвета на директорите Христо Илиев, производственият директор Йордан Йорданов и председателят на заводската секция на КНСБ Любчо Цекин. Мнозина от участниците в Ре-Ме-Де-ата, като производствения директор например, на разменни начала участват в последните два споменати екипа. Дребните риби в двете дружества обаче имат общи притеснения, че ако сегашният мажоритарен собственик на завода - Акционер-Фаворит Холдинг, закупи и остатъчния държавен дял от 27.2% и получи още по-солидно акционерно присъствие в Котлостроене АД, ще източва капитала на предприятието - ще разпродава сгради, съоръжения, готова продукция, земя. Според информация, която витае из цеховете, новите собственици на завода не са напреднали много в намирането на нови пазари за котлите, но се разхождат тук и там по света, включително чак до далечна Куба, за да уреждат поръчки за други стоки, по-близки до автомобилната номенклатура на Акционер-Фаворит Холдинг. Това е положението - трудна карма споходи всички бивши приватизационни фондове, болшинството преобразувани в холдинги. Съмненията, че те нямат мераци да мениджират истински закупените от тях предприятия, поне ако се съди от практиката, остават до доказване на противното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във