Банкеръ Weekly

Общество и политика

КЪДЕ ИНВЕСТИРАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ?


Според годишно изследване на Националния статистически
институт в края на 1997 г. чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите
предприятия у нас са на стойност 821 млн. щ. долара. Най-голяма
част от тях са в преработващата индустрия - 320 млн. щ. долара,
в производството на хранителни продукти - 124.4 млн. щ. долара,
на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти - 54 млн.
щ. долара, на мляко и млечни продукти - 17 млн. щ. долара, в
преработката и консервирането на зеленчуци - 15.2 млн. щ. долара.
На засилен чуждестранен интерес се радва и производството на напитки,
минерални води и безалкохолни напитки, производството на бира
и малц, в които са финансирани 44.9 млн. щ. долара.


Вложенията в производство на неметални суровини са
за 36.6 млн. щ. долара. По-малки са инвестициите в търговията
на едро, основно в тази с горива и смазочни материали, в автомобилния
товарен транспорт, в далекосъобщенията и строителството.


Относителният дял на чуждестранното участие в основния
капитал на тези предприятия е 87.5%, в допълнителния капитал и
резервите - 56%, а в реинвестираната печалба- 69% (5.5 млн. щ.
долара в абсолютни стойности). Това означава, че инвеститорите
не желаят да изпускат контрола върху бизнеса. Чужденците предпочитат
паричните вноски в капитала - 60.5% от общата сума. Участието
с машини, съоръжения и оборудване държи 17.8%, сградите и транспортните
средства имат дял съответно 7 и 2.3 процента.


Повече от предприятията, в които участват чужденци,
са с размер на участието под 50 000 щ. долара. Само в 3% от дружествата
има инвестирани над 1 млн. щ. долара, но в тях са съсредоточени
89% от общата им стойност. Друга особеност е предпочитанието да
се влагат пари в новосъздадени дружества. Териториално интересите
са насочени основно към София, следват Софийска, Русенска, Варненска
област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във