Банкеръ Daily

Според новия план за временна закрила:

Кризисна ситуация - над 500 чужденци, избягали у нас за 24 часа

Вицепремиерът Калина Константинова внесе за гласуване на заседанието на Министерския съвет нов оперативен план за временна закрила. По информация на пресслужбата на Министерския съвет той е напълно обновен и много детайлен.

Константинова уточнява, че промяната е извършена, след като кризисният щаб на кабинета „Петков“ посрещна най-голямата бежанска вълна в историята на България - "без никаква завещана административна и оперативна подготовка на институциите".

Константинова отчита, че още в първите дни на кабинета те били поставени в ситуация да посрещат невиждана по мащаб бежанска вълна. Установили, че съществуващият план отпреди години е неприложим.

В същото време въпреки трудностите, те предоставили на всички бягащи от войната в Украйна, от които 30% били деца, - 100% временна закрила. "Заедно с екипа на Оперативната координационна група на практика изградихме един изцяло нов свят, за да се справим с толкова тежка ситуация, в която имаше всички предпоставки за тежка хуманитарна криза.

В новия план за временна закрила са разписани всички успешни практики, процеси и стандарти, които разработи нашият екип през последните 5 месеца" - обявява Калина Константинова и допълва, че целта на този документ е да послужи на всички институции, които след нейния мандат ще поемат отговорността за хората с временна закрила.

В Плана се предвижда за кризисна ситуация да се приема, „когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница“. Разписан е и ясен списък на заложените функции и задачи, условията и реда за ресурсно осигуряване на престоя в страната на чужденци, потърсили и получили временна закрила.

Планът разгръща различни варианти, при които определяща е степента на предвидимост и управляемост на кризата. Като най-важна стъпка в създаването на Плана се смята включването на всички отговорни местни, централни и международни институции и ясното разпределение на техните задачи и ангажименти.

Предвидено е активна роля да има новосъздаденият Съвет за развитие на гражданското общество чрез създаване на координационни механизми за включване на неправителствени организации в процесите за подпомагане и интегриране на потърсилите и получилите временна закрила.

С оглед на редица добри практики, които щабът е създал и изпълнява пред последните 5 месеца, са разписани и точни инструкции и задачи на българските институции. На МВР е поверена ролята за разгръщане и организиране на изграждането на пунктове за първоначален прием (ППП), в зоните на ГКПП, граничната зона или в места по преценка на щаба.

В документа е записано, че „Министерството на вътрешните работи (МВР) осигурява контрола и координацията на дейностите в ППП, изградени на ГКПП или в гранични зони; предоставя налични материални активи, човешки ресурси и организира изграждането на временните приемателни центрове (ВПЦ и транзитни (буферни) приемателни центрове (ТПЦ) за временно настаняване, и подпомага управлението им“.

На Министерство на туризма се поверява задачата да разработва и администрира хуманитарните програми и при необходимост да настанява бежанци с временна закрила във ведомствени и други почивни бази и хотели.

Новият план за временна закрила препоръчва при подобни кризи да бъде създаван Национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да осъществява взаимодействието с представителя на Върховния комисар на ООН за бежанците, Европейската комисия, Българския червен кръст, Международната организация по миграция, както и други български и международни правителствени и неправителствени организации.

Пълното съдържание на новия план за временна закрила предстои да бъде публикуван на сайта на Министерския съвет.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във