Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРИСТИЯН МАСЛЕВ И АНТИФАШИСТИТЕ ПАК СЕ ХВАНАХА ГУША ЗА ГУША

Вече пети месец продължава драмата около кражбата на акции от Отечество 2000 холдинг. След като в края на миналата година властта в бившия приватизационен фонд на Българския антифашистки съюз (БАС) бе поета от фирми, свързани с шефа на Натурела Кристиян Маслев, дойде ред за овладяване и на дружествата, в които холдингът има участие. Изборът на нови ръководни органи в Елпром - Варна, и Терма - Тутракан, мина сравнително безпроблемно, защото там Отечество 2000 холдинг чрез дъщерната си компания Елгазприбор притежава мажоритарните дялове. По друг начин обаче се развиха събитията в третото предприятие от структурата на холдинга - производителя на консумативи за текстилни машини Добруджа-КИТ - Исперих, където той е собственик само на 24 процента от капитала. При първата вълна на масовото раздържавяване приватизационния фонд Отечество придоби 36% от капитала на дружеството. След преврата в холдинга обаче основният акционер на Добруджа-КИТ (работническо-мениджърското дружество Кит-хок), начело с председателя на БСП в града Атанас Дочев, очевидно за да се застрахова срещу евентуални атаки от страна на новите собственици на Отечество 2000 холдинг, прокара в съвета на директорите на исперихското дружество решение за увеличение на капитала му при условие, че новите 23 009 книги бъдат записани от него по емисионната цена от 1.10 лв. за акция. Впоследствие

Кит-хок прехвърли дела си

на свързаната с антифашистите врачанска фирма Патификс-България ООД със съдружници Христина Дойчинова и Патификс-Холандия. По този начин врачани станаха собственици на 33% от капитала на Добруджа-КИТ, а заедно с РМД-то контролират 55 процента. Увеличението обаче обезценява книжата на останалите акционери, защото дяловете им в дружеството се размиват. Най-потърпевшият в случая е Отечество 2000 холдинг. Оттам заявиха, че увеличението е незаконно, тъй като е станало без решение на общото събрание на акционерите. Антифашистите обаче смятат, че всичко е наред, защото клауза за емитиране на нови акции от съвета на директорите фигурира в устава на дружеството.


Отечество 2000 холдинг свика общо събрание на Добруджа-КИТ на 13 март тази година, като в дневния му ред бяха предвидени промени в съвета на директорите на предприятието. Събранието обаче бе отменено от мениджърите на исперихското дружество. Въпреки това, водени от презумпцията, че насрочено събрание не може да бъде отменяно, акционерите на предприятието се събраха на 13 март.

От внесените в съда документи

обаче става ясно, че на един и същи адрес (в сградата на Добруджа-КИТ) по едно и също време са били проведени две паралелни събрания. Присъстващи на едното са РМД и Патификс-България ООД, както и още 71 дребни акционери, представляващи 62% от капитала на дружеството, както и местният нотариус Радомир Александров, който трябва да удостовери законността на събитието. Единственото решение на това събрание е, че се гласува за неговата отмяна, тъй като Отечество 2000 холдинг притежава пряко само една акция и по закон няма право да свиква подобни мероприятия. От холдинга твърдят, че към датата на свикване на събранието все още са притежавали над 10% от книжата, което по закон им позволява да събират акционерите. Освен това от холдинга, доминиран от Маслев, смятат, че мероприятието на антифашистите е нелегитимно, защото присъстващите не са гласували по точките от обявения дневен ред.


На паралелното събрание, проведено под егидата на Отечество 2000 холдинг, са представени 24% от акциите на Добруджа-КИТ, повечето от които са собственост на Елгазприбор ООД. Сто процента от дяловете на тази фирма са притежание на холдинга. Делегатите вземат решения за освобождаване на досегашните членове на съвета на директорите на дружеството начело с изпълнителния директор Атанас Дочев (председател на общинския съвет на БСП в Исперих) и назначаването на нови, между които и Кристиян Маслев.

Протоколите от двете общи събрания

са внесени във фирменото отделение на Разградския окръжен съд. В същото време в съда е представен и граждански иск от Патификс-България за спиране на производството по вписване на решенията на събранието, проведено от хората на Кристиян Маслев. Аргументите на врачани са, че съветът на директорите е отменил неговото провеждане и е насрочил ново. Освен това те твърдят, че такова събрание изобщо не е било провеждано. До момента окръжният съд все още не се е произнесъл по това, кое събрание е проведено законосъобразно и въобще редовно ли е свикано то. На практика вписването на решенията на общото събрание не може да се извърши преди съдът да се произнесе по гражданското дело, заведено от Патификс-България. Но сагата не свършва дотук. Миналата седмица в окръжния съд в Разград е внесена нова молба - този път от Тодор Иванов (избран за член на съвета на директорите на Добруджа-КИТ от акционерите, участвали в събранието, проведено от Отечество 2000 холдинг). Той твърди, че искът на врачанската фирма е внесен след законния 14-дневен срок от провеждането на събранието. Този срок обаче е валиден само ако акционерът (Патификс-България) е присъствал на общото събрание. И тук се появява един много интересен казус. Тодор Иванов, участник в паралелното събрание, твърди, че представител на врачанското дружество е присъствал на форума, и като доказателство представя протокола от него. В действителност Патификс-България присъства на доминираното от антифашистите събрание, а избраният от паралелния форум директор Тодор Иванов хем възразява срещу него, хем се позовава на протокола от него. Възниква въпросът кое всъщност е законното събрание според

хората на Кристиян Маслев

Очевидно нещо куца в логиката на сегашните шефове на Отечество 2000 холдинг.


Според все още действащия изпълнителен директор на Добруджа-КИТ Атанас Дочев целта на хората около Кристиян Маслев е да приберат максимално възможното количество пари от дружеството. Той твърди, че Маслев му е предлагал да му продаде пакета на Отечество 2000 холдинг в исперихската фирма за баснословната според него цена от 19 лв. за акция. Атанас Дочев не скри пред репортер на БАНКЕРЪ, че фирми около холдинга дори са му предлагали кредит за покупката на въпросните книжа.


Очевидно е, че

краят на сагата Отечество 2000 холдинг

не се вижда. Опитите на учредителите на холдинга да си върнат откраднатите акции все още продължават. Съдебни дела по този случай се очакват в средата на май. Не е ясно обаче какво ще получат антифашистите, дори и да си върнат акциите. В момента холдингът е собственик единствено на дружеството Елгазприбор. То от своя страна притежава пакетите в предприятията във Варна, Тутракан и Исперих. И едва ли ще е някакъв проблем, в случай че съдът се произнесе във вреда на сегашните собственици на Отечество 2000 холдинг, дяловете на бившия приватизационен фонд в Елгазприбор да бъдат прехвърлени на друга фирма. Така че за антифашистите остава единствено да водят дела за чест и слава, но не и за връщане на някаква реална собственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във