Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРИСТАЛБАНК СИ НАМЕРИ КУПУВАЧ, ЧАКА СЕ ДУМАТА НА БНБ

КРИСТАЛБАНК ще бъде може
би първата продадена фалирала банка. Чешката UNIONBANK е заявил
в Банков надзор намерението си да купи фалиралата
банка като предприятие, научи в.БАНКЕРЪ. Новият синдик
на КРИСТАЛБАНК Владимир Стратиев отказа да коментира параметрите
на бъдещата сделка и подадените оферти поради изрични клаузи за
конфиденциалност, подписани с потенциалните купувачи. Преди време
най-големият италиански консорциум за производство на алуминий
също прояви интерес към банката. След това той се завъртя около
Българска търговска и индустриална банка, но преговорите с фактическия
й собственик НОВЕ холдинг също не потръгнаха.


На практика още в края
на юни бившите синдици Явор Зартов и BDO Binder са
изпратили подробен доклад до БНБ. До този момент обаче централните
банкери не са взели решение по продажбата на банката като предприятие.
Съгласно чл.93, ал.3 от Закона за банките БНБ трябва да даде писменото
си становище най-късно до 30 дни. Според юристи обаче срокът е
по-скоро инструктивен, отколкото задължителен, тъй като не са
предвидени никакви санкции за БНБ. Идеята на този срок е
компетентните органи да вземат бързо решение, за да не бъдат пропуснати
възможностите за продажба на банката. Защото, ако не е поставен
срок и не е ясна процедурата, по която ще се извърши продажбата
на банката, нито един инвеститор не би тръгнал да рискува
- коментира г-н Стратиев.


Вестник БАНКЕРЪ
научи, че в момента документите се проучват от експертите на управление
Банков надзор, които ще докладват заключенията си
на подуправителката Емилия Миланова веднага след като тя се завърне
от отпуска. На свой ред г-жа Миланова трябва да направи предложение
на управителя на БНБ Светослав Гаврийски. Очакванията са, че тази
процедура ще приключи в средата на септември.


Механизмът на продажба
Съгласно чл.93 от Закона
за банките, по искане на синдика или на БНБ, съдът може да разреши
продажбата на банката като предприятие. Синдикът може дори да
намали пропорционално размера на нейните задължения, стига да
не се увреждат интересите на кредиторите. В случай на продажба
цената, която плаща инвеститорът, служи за разпределение и удовлетворяване
на кредиторите на банката.


В този дух е и предложението
на синдика на КРИСТАЛБАНК - да се редуцират задълженията й до
размера на най-добрата цена, постигната в преговорите. Ако сделката
бъде одобрена по смисъла на закона, цената ще трябва да се плати
изцяло и едва тогава купувачът ще може да получи активите на предприятието.
В случая с КРИСТАЛБАНК схемата предвижда удовлетворяването на
кредиторите й да достигне около 50-60% от общия размер на задълженията
на банката.


Механизмът, заложен в
чл.93 на закона, а именно цената на предприятието да бъде по-висока,
отколкото при евентуална разпродажба на части, гарантира, че кредиторите
ще получат повече пари, отколкото ако синдикът премине към осребряване
на активите на банката на части. Не е без значение и фактът, че
във всяка банка има неща, за които никога няма да се появят купувачи.


Изгоден ли е предлаганият
вариант за продажбата на КРИСТАЛБАНК за кредиторите и за БНБ?
Ако се съди по думите на синдика - да. Но Банков надзор
все още не се е произнесъл по въпроса.


Цената


Засега тя е забулена в
пълна тайна, подобно на името на кандидат-инвеститора. Известно
е обаче, че всички предявени вземания, които синдикът е приел,
са около 11 млрд. лева. Така че за пълното изчистване на дълговете
на КРИСТАЛБАНК евентуалният инвеститор ще трябва да приготви поне
6 млн. щ. долара. Ако БНБ разреши кредиторите да бъдат удовлетворени
на 50%, потенциалните купувачи може би ще трябва да платят около
3-4 млн. щ. долара.


Не е изключено обаче централните
банкери да поставят по-висок праг за продажбата на банката като
предприятие. Твърди се, че ако кандидат-купувачите на КРИСТАЛБАНК
искат да получат лиценз от БНБ и да възродят кредитната институция
те трябва да платят всичките й задължения. В този случай за инвеститорите
ще остане окончателното решение дали да я купят на цената на БНБ.Фантомният депозит на
Евроенерджи холдинг


Първият и основен кредитор
на банката, чиито вземания ще трябва да бъдат удовлетворени при
евентуална продажба, е Министерството на финансите във връзка
с изплатените влогове на граждани и фирми. Освен това КРИСТАЛБАНК
има задължения към БНБ, ДСК и някои други банки.


Към КРИСТАЛБАНК
имаше най-различни претенции от нейни кредитори. Не всички от
тях обаче бяха приети - обясни Владимир Стратиев. В такива
случаи кредиторът има право да направи възражение пред съда и
да заведе съответното дело за потвърждаване на вземането си. В
момента синдиците на КРИСТАЛБАНК водят няколко подобни дела. Най-интересен
е случаят с Евроенерджи холдинг, който има предявено
вземане за около 1.2 млн. долара - неизплатена част от валутен
депозит в размер на 2.4 млн. щ. долара. Синдиците не са го приели,
тъй като след подробна проверка на документите в банката те установяват,
че такова вземане не съществува. Любопитното е, че междувременно
държавата вече е изплатила 50% от тази сума по Закона за държавна
защита на влоговете и сега Евроенерджи претендира
и за останалата част. Първата съдебна инстанция е потвърдила становището
на синдика и е отхвърлила възражението. Не е съвсем ясно обаче
как е издадено депозитно удостоверение, без да съществува какъвто
и да е влог в банката. По този повод още през есента на миналата
година синдиците са подали сигнал до Главна прокуратура да се
извърши проверка. Но досега няма никакъв резултат какво е направила
прокуратурата. Ако синдикът спечели делото и пред второинстанционния
съд, ще се окаже, че държавата неоснователно е платила над 1 млн.
щ. долара на Евроенерджи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във