Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТОРИТЕ НА СТОПАНСКА БАНКА ЩЕ ПОЛУЧАТ ПАРИТЕ СИ ДО 23 ЮЛИ

Г-н Божилов, БРИБАНК получи активите на фалиралата Стопанска банка, при това без бой. Какви са следващите стъпки, които ще предприемете?


- Решението на Софийския градски съд, което ни позволява това, е от 23 юни 2000 година. Най-важната задача, която БРИБАНК трябва да изпълни, е в тридесетдневен срок - до 23 юли, да открие сметки на кредиторите, които фигурират в списъка, одобрен от съда. В тях ще преведем парите, които е предвидено да им бъдат платени по сделката, сключена между БРИБАНК и синдиците на Стопанска банка. Общият размер на сумите, които трябва да бъдат издължени, е 80.1 млн. лева. Те ще бъдат разпределени между кредиторите на Стопанска банка от шеста група (бел. ред. - в нея се включват вземания на финансови институции) и те ще получат 32.4% от своите вземания.

Каква бе минималната сума, от която синдиците на Стопанска банка можеха да започнат преговорите за продажбата й?


- Ние научихме тази сума едва след като съдът разреши сделката за покупката на фалиралата банка. Според експертите, които повече от две години се занимават с оценката на Стопанска банка, минималната й цена, която синдиците са можели да ползват като база за водене на преговори, е била 52.9 млн. лева.

БРИБАНК на два пъти - някак си скоропостижно, повиши сумата, която се ангажира да разпредели между кредиторите на Стопанска банка. Кое ви принуди да предложите тези промени?


- На базата на нашата оценка, направена по данни от информационния меморандум за Стопанска банка, предложихме да разпределим между кредиторите й 60.5 млн. лева. По-късно стана ясно, че в БНБ се водят сериозни дискусии както върху оценката на затворената банка, така и върху базата, която синдиците на Стопанска банка са избрали за преговори. Всъщност точно синдиците ни помолиха да преразгледаме становището си по сумата, която предлагаме да разпределим между кредиторите. Тук трябва да уточня, че през целия период, през който очаквахме БНБ да подготви становището си за покупката на Стопанска банка, ние не разполагахме с нейната оценка, нито пък бяхме в течение на водените от синдиците разговори.


Съгласихме се да увеличим сумата за разпределение между кредиторите от 60.5 млн. на 72.2 млн. лв., тъй като експертите на БРИБАНК смениха подхода при оценката на имотите на Стопанска банка. Първоначално смятахме да продаваме това имущество и по тази причина то бе оценено по ликвидационната му стойност. По-късно решихме тези имоти - четиринадесет банкови сгради, да станат част от клоновата мрежа на БРИБАНК и ги оценихме по възстановимата им стойност. Така сумата за разпределение бе увеличена с 11.7 млн. лева.


Втората промяна бе направена, тъй като бе разрешен един правен казус, който засягаше правата на Стопанска банка върху парите й в БНБ - около 6 млн. лева. Стана ясно, че банката ще може да разполага с тези средства. Това ни даде основание да увеличим сумата, която ще разпределим между кредиторите й, от 72.2 млн. на 80.1 млн. нови лева.

Ще предложи ли БРИБАНК нова услуга на кредиторите на Стопанска банка - да управлява средствата, които те ще получат?


- Досега не сме водили преговори с нито един от кредиторите на Стопанска банка по отношение на управлението на парите им. Те твърде дълго време са чакали, за да си вземат макар и част от средствата, които им дължи затворената банка. Затова е редно първо да им дадем възможност да си получат парите, полагащи им се при разпределение на сумата от 80.1 млн. лв., и след това да решат дали да ги оставят в БРИБАНК за управление.


Във всеки случай след 23 юли ще предложим на всички кредитори на Стопанска банка нашия пакет от услуги, но ми е трудно да кажа отсега дали те ще се заинтересуват от тях.

Какъв е размерът на средствата по сметки и на тези от държавните ценни книжа, които БРИБАНК ще получи от Стопанска банка?


- БРИБАНК наследява брейди облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) с общ номинал от 25.25 млн. щ. долара и облигации по ЗУНК с общ номинал от 11.18 млн. щ. долара. За парите по сметки не мога да кажа нищо категорично, тъй като една част от тях са висящи по различни спорове, които други банки водят със Стопанска банка за открити акредитиви например.

Какви собствени средства ще трябва да отдели БРИБАНК, за да плати на кредиторите на Стопанска банка обещаните суми?


- Собствения ресурс, който БРИБАНК ще трябва да задели, ако кредиторите на Стопанска банка незабавно изтеглят парите си, е не повече от 25 млн. лева. Плащането на тези средства по никакъв начин няма да затрудни останалите операции на БРИБАНК, тъй като отдавна се подготвяме за покупката на Стопанска банка. Ако погледнете средното изпълнение на задължителните минимални резерви на БРИБАНК ще видите, че от началото на годината досега ние винаги сме заделяли по този резерв повече пари от необходимото. Това ни осигурява един значителен обем от свободни средства, които можем да използваме за разплащания с кредиторите на Стопанска банка, а БРИБАНК разполага със значителни валутни наличности. Освен това през изминалите няколко седмици ние успяхме да продадем изгодно на международните капиталови пазари всички свои активи в чуждестранни ценни книжа, най-вече руски държавни облигации. От тези сделки БРИБАНК очаква да получи валутни постъпления, чиято левова равностойнст надхвърля 20 млн. лева.

Как смятате да процедирате по спорния въпрос с италианския дълг на Стопанска банка? На кого ще преведете дължимата сума - на италианската банка Иституто Банкарио Сан Паоло ди Торино, на италианската агенция за застраховане на експортните кредити САЧЕ или на българската държава?


- В този случаи категорично ще спазваме изискванията на съда, който е определил на кого трябва да платим - това е италианската банка Иституто Банкарио Сан Паоло ди Торино. Това, разбира се, ще стане, след като банката представи необходимата легитимация, която да показва правоприемството й като кредитор, тъй като, доколкото ни е известно, в правния й статут са настъпили някои промени (бел. ред. - след консолидацията на тази банка тя не съществува в правния мир). Едновременно с това БРИБАНК ще уведоми за своите намерения САЧЕ и българското Министерство на финансите. Целта ни е до 23 юли, когато в БРИБАНК ще разкрием сметките на кредиторите на Стопанска банка, да изчистим всички детайли около възможните претенции на споменатите дотук страни по вземането им от фалиралата кредитна институция. Ще платим на онази от тях, която докаже легитимността си като кредитор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във