Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЖЕС ЕЪР (В ХИЛ. ЛВ.)

Банки
главница
лихва
общо

ДСК
34 000
139 442
173 442

Стопанска банка
150 495
132 565
283 060

ПЧБ
3 542 845
1 020 799
4 563 644

Общо
3 727 340
1 292 806
5 020 146


* Данните са от списъка на кредитните милионери

Facebook logo
Бъдете с нас и във