Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТНА БАНКА ВСЕ ПАК ПОГЛЪЩА БТИБ

Кредитна банка и Българска търговска и индустриална банка са подали документите за регистриране на операцията по вливане във фирменото отделение на Софийския градски съд. Очаква се решението на магистратите да стане известно още в началото на септември.


Както е известно, БТИБ се отказа да гони 10-те млрд. лв. капитал още в края на юни, когато общото й събрание взе решение за вливане в Кредитна банка. Собствениците на двете кредитни институции - Мултигруп и НОВЕ холдинг, се договориха операцията да приключи за шест месеца. Спазвайки Закона за банките и Търговския закон, двете банки първо поискаха разрешение за извършване на операцията от Комисията за защита на конкуренцията, а след това и от Банков надзор.


На практика вливането на БТИБ в Кредитна банка се извършва според условията на подписания на 22 юни 1998 г. от изпълнителните директори на двете финансови институции договор. Кредитна банка поема всички активи и пасиви на БТИБ при условията на универсално правоприемство, като търговско-индустриалната банка се прекратява без ликвидация. Всяка акция на БТИБ с номинал от 10 000 лв. се заменя с 20 акции на Кредитна банка с номинал от 500 лв., представляващи неразпределени акции от последната емисия на Кредитна банка до 30 млрд. лева. В момента реално внесеният капитал на Кредитна банка е малко над 15 млрд. лв., а на БТИБ - 1.4 млрд. лева. Така се очаква капиталът на обединената институция да достигне 16.5 млрд. лева.


От момента на вписване на операцията по вливане на БТИБ в Кредитна банка в търговските регистри започва да тече и шестмесечният период, през който двете финансови институции ще водят разделно счетоводство. В този смисъл може да се очаква, че Кредитна банка и БТИБ ще започнат да работят като една финансова институция едва през март 1999 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във