Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТНА БАНКА НА КРЪСТОПЪТ


Сделката за продажбата на акциите, които Мултгигруп
холдинг и свързаните с него лица държат в Кредитна банка,
може да се осъществи едва след като БНБ даде разрешение на Овергаз
Инк. да притежава 95% от капитала й. Засега подобно разрешение
няма, тъй като в Централната банка не е постъпвала официална молба
от Овергаз Инк. Очаква се, че след общото събрание
на дружеството на 4 декември в Москва тя ще бъде депозирана през
тази седмица.


Получаването на разрешението от БНБ трябва да стане
до 21 декември 1998 г., когато ще се проведе общото събрание на
Кредитна банка. Вестник БАНКЕРЪ научи, че ако сделката
по смяната на собственика се окаже успешна, в рамките на един
месец Овергаз Инк. ще налее в капитала на Кредитна
банка около 14 млрд. лева. Така записаният й капитал от 30 млрд.
лв. ще бъде изцяло внесен и тя ще разполага със значителни собствени
средства.


Банката на Мултигруп стана един от най-големите
трезори на пари на обявените в несъстоятелност кредитни институции,
след като в края на 1997 г. няколко от тях, сред които - Стопанска
банка, Добруджанска банка и БАЛКАНБАНК й повериха над 15 млн.
щ. долара. В края на този месец обаче Кредитна банка има да връща
на ДСК облигации по ЗУНК за 13 млн. щ. долара.


В края на октомври капиталовата база на Кредитна
банка е 13.1 млрд. лв., а капиталовата й адекватност - 15.37 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във