Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТНА БАНКА ИЗХВЪРЛИ ЧЕРНИЯ ПЕТЪР ОТ КОЛОДАТА СИ

ЕМИЛ КЮЛЕВ СЛОЖИ РЪКА ВЪРХУ РУСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ

Само един кандидат се е явил на търга, който синдиците на фалиралата Кредитна банка Павел Павлов и Господин Кузманов проведоха за продажбата на руски държавни облигации (PRIN) с общ номинал от 39.1 млн. щ. долара. Минималната цена, от която трябваше да започне наддаването, бе 8.9 млн. щ. долара, а всеки желаещ да участва в търга трябваше предварително да депозира 10% от въпросната сума. До 21 август - последната дата за подаване на оферти, предложение за покупка и депозит е направила единствено РОСЕКСИМБАНК.


Синдиците на фалиралата Мулти-банка отказаха да дадат информация както за протичането на търга, така и за цената, която е платил купувачът за придобиването на руските облигации.


Във финансовите среди се коментира, че управляваната от Емил Кюлев кредитна институция е предложила сума, която е много близка до първоначално обявената тръжна цена. Самият Кюлев не отрече тази информация, но и се въздържа да съобщи подробности по сделката, докато Софийският градски съд не я одобри.


За фалита на доминираната от Мултигруп Кредитна банка, както в. БАНКЕРЪ неколкократно писа, основна заслуга имат въпросните руски ценни книжа (PRIN). Те бяха купени от нея през септември 1998 г. от лондонската финансова къща на Ем Джи Файненс, която също е доминирана от структурите на Илия Павлов. За руските ценни книжа Кредитна банка плати на Ем Джи Файненс 14 млн. щ. долара и освен това й прехвърли облигации по ЗУНК с общ номинал от 7 млн. щ. долара, както и свои вземания от Международната инвестиционна банка за 7 млн. щ. долара. Така лондонската финансова структура на Мултигруп получи активи за 28 млн. щ. долара, чиято обща пазарна стойност бе около 19 млн. щ. долара. А Кредитна банка се напълни с руски облигации, за които в края на 1998 г. не можеше да получи повече от 3 млн. щ. долара. Причината бе, че в средата на 1998 г. Русия обяви мораториум върху плащанията по въпросните ценни книжа и цената им рязко се сгромоляса до 8 цента за долар. До средата на 1999 г. тя достигна до 3 цента за долар. След това обаче управляващите в Кремъл започнаха преговори с външните кредитори на страната за преструктуриране на дълга и котировките на облигациите започнаха постепенно да се покачват. В средата на тази година те вече се търгуваха по 22-23 цента за долар и вероятно това е била причината синдиците на Кредитна банка да обявят за своя пакет руски ценни книжа цена от 8.9 млн. щ. долара - 22.76% от номиналната им стойност.


В момента котировките на облигациите са достигнали 34.5 цента за долар. Причината е, че руснаците вече са постигнали споразумение за преструктурирането на външния си дълг, като редуцират общия му размер с 36.5 процента. По силата на това споразумение собствениците на PRIN получават десет- и трийсетгодишни евробонове. Правителството в Кремъл вече е превело на Чейс Манхатън Банк 274.8 млн. щ. долара, с които да бъдат направени първите плащания по новите ценни книжа. Новината веднага е предизвикала търсене както на руските облигации и цената им на дълговите пазари се е покачила. Точно от тази благоприятна конюнктура РОСЕКСИМБАНК може да се възползва в момента.


След успешното приключване на търга за руските ценни книжа синдиците на Мулти-банката вече разполагат с достатъчно средства, за да се разплатят както с обезпечените кредитори, така и с Фонда за гарантиране на влоговете, на който фалиралата институция дължи 9.7 млн. лева. Разбира се, това ще стане едва след като съдът одобри списъка с приетите от синдиците на банката вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във