Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРЕДИТИРАНЕТО НОСИ НАЙ-ГОЛЯМА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, НО И НАЙ-ВИСОК РИСК

Оливър Уитъл, член на управителния съвет и изпълнителен директор на Пощенска банка, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Уитъл, доволен ли сте от резултатите на Пощенска банка за първото шестмесечие на тази година?


- Аз никога не съм доволен, винаги искам да работим още по-добре и да постигаме по-високи резултати. Но, общо взето, това беше добро шестмесечие. Миналата година се концентрирахме върху преструктурирането на банката, а не толкова върху развитието на бизнеса и това се отрази върху резултатите от дейността ни. През тази година вече имаме добра структура и можем да обърнем повече внимание на бизнеса си и предлагането на нови продукти. Разработихме схеми за потребителски кредити, за покупка и ремонт на жилище, които функционират успешно. Тези продукти са много конкурентни и предизвикват голям интерес. Създадохме управление Корпоративно банкиране и успяхме да привлечем някои добри корпоративни клиенти.

Да разбираме ли, че вниманието ви вече е насочено предимно към корпоративното банкиране, а не към банкирането на дребно?


- Нашата дейност се развива в три области - корпоративно банкиране, банкиране на дребно, чрез огромната мрежа от клонове и управление Ликвидност. Активни сме на пазара за ценни книжа и междубанковия пазар. Печалбата на банката е разпределена почти по равно между трите направления.

Как се чувствате при нарасналата конкуренция, след като големи чуждестранни банки закупиха някои наши държавни кредитни институции?


- Конкуренцията без съмнение постоянно ще се увеличава. Всички нови инвеститори ще търсят възвръщаемост на вложенията си, а единственият начин за това е банката, която са купили, да работи възможно най-добре. Сега също има силна конкуренция, тъй като повечето банки са с чуждестранни собственици или са клонове на чужди финансови институции.

Преди година споделихте пред в. БАНКЕРЪ, че ще развивате приоритетно системата за електронни разплащания. Върви ли този процес?


- В момента предлагаме електронно банкиране най-вече на корпоративните си клиенти. Услугата се радва на подчертан интерес, защото спестява времето за редене на опашки и за разплащането на хартия. Клиентите ни могат да извършват тази операция от своите офиси. За нас също е по-добре, тъй като ни се предоставят електронни файлове, които след това не се налага да обработваме. Следващата ни стъпка ще е по-активното предлагане на подобна услуга за частни клиенти и по-пълното използване на възможностите на ИНТЕРНЕТ.

С какви проблеми най-често се сблъсквате във вашата работа?


- Естествено не мога да се срещам лично с всички клиенти, но с тези, с които съм разговарял, никога не съм имал проблеми. Те обикновено са големи фирми, които добре разбират какво искам аз, а аз пък съм наясно с техните потребности. Така че говорим на общ език.


За нас е определящо клиентите ни да са добри корпоративни компании, които се занимават с износ и имат добър потенциал за развитие.

Бихте ли посочили промените, настъпили в областта на разплащанията и кредитирането, след като банката стана частна?


- Имаме нов подход към големите корпоративни клиенти, който се основава на развиване на взаимоотношенията ни с тях и разбиране на техните нужди. Вече сме и по-гъвкави при кредитирането. Отпускането на заеми по традиция зависи от предлаганата гаранция. Ние се опитваме да изместим акцента към бизнесплана, оборота и мястото на съответната компания на пазара. Едва след като сме удовлетворени от отговорите на тези въпроси, обръщаме внимание на обезпечението.


Третото, което се опитваме да правим, е да предлагаме по-широка гама от кредитни инструменти - оборотен капитал, средносрочни заеми.

При отпускането на голям инвестиционен заем банката изисква ли участие на свой представител в управителния съвет на кредитополучателя?


- Не, този подход, свързан с получаване на дялово участие, се практикува например от някои от германските банки. Ние сме отпуснали няколко инвестиционни заема, но никой от тях не е толкова голям, че да е необходимо да имаме свой човек в управлението на съответната компания.

Има ли ръст на кредитите, откакто вие сте изпълнителен директор на Пощенска банка?


- Ръстът е 50%, което е в противоречие с твърденията на пресата по отношение на банковата дейност в България. Кредитният ни портфейл постоянно се разраства. Разбира се, и ние, както и другите банки, сме предпазливи при отпускането на заеми, но все пак кредитираме. Това не означава, че ще намалим нашите изисквания към кредитополучателите. Политиката ни на провизиране все още е много стриктна.

Финансирате ли приватизационни сделки?


- Да, но много предпазливо. Трябва да знаем всичко за компанията купувач и за предприятието, което се продава - какви пари стоят зад тях, откъде идват те... Не сме финансирали РМД-та. Броят на приватизационните сделки, които сме финансирали, е малък и не бих казал, че участваме активно на този пазар. Според мен това е много рискован бизнес.

Виждате ли някакво положително развитие през последните две години в корпоративното мислене на кредитополучателите?


- Да, има такова развитие, въпреки че това е бавен процес. Липсата на прозрачност в някои компании обаче много често е пречка за работата на банките. Обикновено трябва да разчитаме на публикуваните официални резултати на фирмите, но те невинаги отразяват реалната ситуация.

Защо досега не сте поискали големи кредитни линии от международни институции? И означава ли това, че не са ви необходими ресурси за дългосрочно кредитиране?


- В момента Пощенска банка има много добра ликвидност. Ние имаме богата клонова мрежа, която привлича депозити, и пазарният ни дял постоянно се увеличава. Финансирането не е проблем за нас. През миналата година получихме от акционерите си 20 млн. щ. долара допълнителен капитал. Затова досега не сме търсили финансиране от другаде, което не означава, че в бъдеще няма да го направим. Ако ни бъде предложено средносрочно финансиране, да речем, от ЕБВР, ние може да се съгласим, независимо от добрата си ликвидност.


Един от проблемите не само за нас, но и за останалите банки е несъответствието между краткосрочните депозити и все по-нарастващата необходимост от дългосрочно кредитиране. Доверието в банките расте, но все още са живи спомените за банковата криза отпреди няколко години и хората се въздържат да поверяват парите си на кредитни институции за по-продължителен период. Необходимо е време, за да се промени това.

Кои инвестиции на една банка осигуряват добър доход на акционерите й?


- Дейността с най-голяма възвръщаемост, но в същото време и с най-висок риск е кредитирането на компании и частни клиенти. Така че е нормално да се концентрираме върху тази област.

Обсъждали ли сте възможността за създаването на консорциум между няколко банки в България за финансирането на големи проекти?


- Идеята за създаването на консорциум между банки не е нова. Преговаряме с няколко кредитни институции за съвместна работа - поделяне на риска и финансирането на големи проекти. Постигането на споразумение обаче не е лесно, тъй като в банковия сектор, както казах, има голяма конкуренция. Трябва много внимателно да подбереш партньорите си, така че те да не ти отнемат от бизнеса, а ти да не отнемаш от техния. Много по-вероятно е да влезем в консорциум с чуждестранна банка.

За изминалите година и половина във висшето ръководство на Пощенска банка постоянно настъпват някакви промени. Това отразява ли се на нейната работа?


- Изненадан съм от този въпрос, тъй като според мен промените не са били чак толкова много. Разширихме обхвата на мениджърските умения, което повишава качеството на услугите, които предлагаме на своите клиенти. Подобрихме управления Банкиране на дребно, Корпоративно банкиране и Ликвидност, като назначихме в ръководствата им доказани професионалисти.

Защо според вас се стигна до напрежение при сделката за БУЛБАНК и как очаквате да се развият събитията около БИОХИМ, след обявяването на нова процедура за продажбата й?


- Аз съм само страничен наблюдател на тези събития. А и освен хората, които са пряко ангажирани в приватизационните процедури, едва ли някой друг знае всички подробности около това наистина интересно развитие при продажбата на двете банки. Не бива обаче да разглеждаме БУЛБАНК като отделен случай. Вижте например какво стана и с БТК. Когато става дума за приватизация политическите и икономическите интереси не могат да се разграничат напълно. Държавата си има свои собствени интереси, независимо дали те ще се отнасят за цената, купувача или неговата националност. Всеки купувач пък си има свои претенции. Ако правителството иска в страната да влязат добри чуждестранни инвеститори, преговорите с тях е необходимо да се водят много праволинейно.

Очаквате ли БИОХИМ да бъде купена от българска банка?


- Втората процедура все още не е открита и не знам никакви имена на потенциални купувачи. А иначе мисля, че ще е добре да бъде купена от българска банка. Но тя трябва да е много силна кредитна институция, която да е в състояние да управлява успешно БИОХИМ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във