Банкеръ Weekly

Общество и политика

КРАЙ НА САГАТА МНИМИЯТ БОЛЕН

По данни на НОИ в страната са издадени 2 480 667 болнични листове през 2004 година. За общо заболяване те са за 14 096 300 дни, за които са изплатени 145.8 млн. лв. обезщетения. Болничните заради битова злополука са за 705 800 дни, като за тях НОИ е отпуснал 6.8 млн. лева. За болен член на семейството са издадени листове за 861 200 дни, а обезщетенията възлизат на 9.9 млн. лева. Изплатените пенсии по инвалидност се изчисляват на 408 089 200 лева. През 2004 г. териториалните експертни лекарски комисии са освидетелствали 281 099 пациенти. Професионалните си заболявания са регистрирали 1168 души, но реалният им брой е много по-голям, твърди ръководителят на регистъра по професионални болести в НОИ доц. Невена Цачева. Голяма част от хората обаче не са подали заявление за обезщетение, защото ако бъдат освидетелствани, ще останат без работа. Пък и изследванията, които доказват тези заболявания, не се плащат от здравната каса, а са прекалено скъпи.В сезона на отпуските зачестяват злоупотребите с фалшиви болнични листове. Много от мнимите болни прибягват до услугите на личния си лекар, за да удължат почивката си. Други пък ги използват, за да си осигурят още месец-два работа и стаж, ако ги застрашава уволнение или ги очаква пенсиониране. Тези хватки често служат и за отлагане на съдебни дела - я адвокатът се разболява или пък подсъдимият не е разположен и не може да се яви в залата. Цената на фалшификатите, според запознати, е в рамките на 20 -50 лв. и зависи от това за колко дни е. Според данни от проверките на Националния осигурителен институт (НОИ), близо 40% от болничните, които се издават у нас, са фалшиви. През 2004-а НОИ е проверил 5000 документа и заключението е, че 1926 от тях са издадени неправомерно - или на напълно здрави хора, или пък са за много по-дълъг срок, отколкото се полага за домашното лечение на дадено заболяване. В Закона за здравето, който беше приет през лятото на 2004 г., при първо нарушение е предвидена глоба в размер от 1000 до 3000 лв. за лекаря, издал недействителен документ, а при повторно - от 4000 до 10 000 лева. Солените санкции обаче не стряскат медиците и те продължават да издават болничните срещу заплащане. В края на 2003 г. Министерството на здравеопазването обмисляше варианта докторите, които системно издават болнични листове срещу заплащане, да бъдат наказани със затвор от една до пет години и да им бъде отнемано правото да практикуват. Намеренията тогава бяха тази фалшификация да се трерира по същия начин, както злоупотребата с финансови документи. Ако това беше станало, личните лекари щяха да носят отговорност като счетоводителите, които издават фалшиви данъчни фактури. Драконовските мерки обаче не намериха място в Закона за здравето, а порочната практика да се назначава домашно лечение на напълно здрави хора продължава.Спекулациите обаче се отразяват зле на финансовото състояние на НОИ. Там ежегодно отчитат дефицит във фонд Общо заболяване и майчинство, от който се изплащат обезщетенията. Това налага в него да се прехвърлят средства от други фондове. За да бъде ограничено неправомерното източване на средства, институтът подготвя специални указания за лекарите, които имат право да издават болнични. Очаква се, след като се въведат новите изисквания, записани в Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, разходите за обезщетения да паднат с 2-3 процента. Нормативът беше обнародван в Държавен вестник на 7 юни, а ефектът от мерките, записани в него, се очаква най-рано в края на годината. На новия министър на здравеопазването ще му се падне честта да разпореди изработването на специални указания към лекарите за това как да прилагат наредбата. Тепърва ще се доуточнява и работата на органите, които ще могат да извършват медицинската експертиза на работоспособността. Това могат да са лекуващите лекари (стоматолози), лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).Лекарски консултативни комисии трябва да има във всяко едно лечебно заведение. Съставът им ще се обявява ежегодно най-късно до 15 януари и ще се утвърждава от министъра на здравеопазването. В ТЕЛК могат да работят само медици с призната клинична специалност и с не по-малко от 10 години трудов стаж по съответния профил. От началото на годината в тях има и лекар - представител на НОИ. В извънработно време докторите, участващи в ТЕЛК, не могат да осъществяват дейност, подлежаща на техния контрол - да издават болнични листове, да участват в ЛКК, да консултират и подготвят лицата за освидетелстване.Специалистите очакват също участието на представители на НОИ в ТЕЛК да намали с над 50 на сто броя на инвалидите в България. С толкова ще намалеят и пенсиите, давани за постоянна нетрудоспособност. Близо 60% от обявените за инвалиди са напълно здрави, твърдят инспекторите на института. За да се засили контролът по издаваните експертизи, управителят на осигурителното ведомство Йордан Христосков дори предложи тези комисии да преминат изцяло на подчинение на института, но идеята му не беше приета. Според Христосков хората си вадят недействително удостоверение за инвалидизация заради 17-те допълнителни права, които то им носи. Те са от безплатно паркиране до по-евтини разговори по телефона. Тази година двойно повече хора с увреждания са получили месечна добавка за транспорт в сравнение с 2004 г., твърдят от Агенцията по социално подпомагане. Причината е, че отпускането на помощта вече не зависи от доходите на лицата с увреждане. Всеки месец за транспорт инвалидите получават по 8.25 лв., за ИНТЕРНЕТ и телефон - по 11 лв., за обучение и курсове - също по толкова, а за диетично хранене и лекарства - по 8.25 лева.Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) ще бъде базирана в едно от здравните заведения в София. В структурата й ще има административно-стопански сектор и специализирани лекарски състави по основните медицински специалности.За да се намалят харчовете, лекарите вече няма да имат право да издават болничен лист на хора, които не се осигуряват по Кодекса за социално осигуряване. Когато при прегледа докторът установи, че осигуреният е работоспособен и оплакванията му са неоснователни, ще се дава само служебна бележка. В нея ще се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение и тя ще се представя на работодателя. Срокът на един болничен не може да е повече от седем дни, а преди издаването на всеки следващ трябва задължително да бъде извършен повторен преглед. В една календарна година отсъствието от работа по здравословни причини и изплащането на обезщетение не може да надхвърля 40 дни. В обнародваната преди два месеца Наредба за медицинската експертиза на работоспособността има и доста парадоксални изисквания, свързани с издаването на болничните. Така например такъв документ ще бъде даван и на лицата, които умишлено са увредили здравето си с цел да получат отпуск или обезщетение. Служителите, които нарушават здравословния режим на работа и почивка, определен за съответната професия, също ще имат право да вземат документа от лекаря си. Листове ще се дават и при временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства предвижда нормативът. Осигурени лица, страдащи от хроничен алкохолизъм или наркомании, приети за лечение, също имат право на болничен. Той ще се дава и за преумора, посочи доц. Невена Цачева, ръководител на регистъра по професионални болести. Впрочем постоянната умора е вече в списъка на трудовите заболявания.Дотук всичко хубаво, но за да има ефект от промените в нормативите, някой трябва да следи за тяхното спазване. И докато в ТЕЛК вече има контрольори от НОИ, то издаването на болнични от личните лекари остава в зоната на здрача. Очевидно е, че глобите не стряскат кой знае колко медиците и порочната практика ще продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във