Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОСТОВ СЕ ЗАБЛУЖДАВА ЗА ОБЕМА НА КОМПЕНСАТОРКИТЕ

НОМИНАЛЪТ НА ЗАПИСИТЕ НАДХВЪРЛЯ 1.5 МЛРД. ЛЕВА

Действителният обем на издадените досега компенсаторни записи е много по-голям, отколкото го обяви министър-председателят Иван Костов преди два месеца в парламента, заяви пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Центъра за масова приватизация (ЦМП) Любомир Георгиев. Тогава премиерът каза, че емитираните досега книжа по закона Лучников са на стойност 900 млн. лева. Георгиев обаче твърди, че това е номиналът на издадените записи само от областните управи. А освен тях удостоверения могат да подпечатват и всички министерства. Според анализатори само книжата, емитирани от икономическото ведомство, са най-малко 300 млн. лв., а нищо чудно да са и много повече. Пълният обем на емитираните книжа ще стане известен най-рано на 4 септември, докогато ЦМП трябва да изготви информацията.


Ведомството на Любомир Георгиев беше натоварено с тази функция вследствие на поправките в закона Лучников, влезли в сила от началото на февруари 2000 година. Към 7 август ЦМП е обработил данните от всички областни управи, както и от земеделското, транспортното и някои други министерства. Но Центърът няма да играе ролята на депозитар, защото това не му е възложено от никой нормативен акт. Тук само ще се обобщава информацията, която притежава, на заинтересованите лица. Например купувач от София ще може да получи в центъра данни дали действително съществува партида на емитирани в провинцията компенсаторни записи, които му се предлагат. Досега за да го разбере, той трябваше да бие път до съответното населено място. Прехвърлянето на собствеността върху книжата обаче ще става, както и досега на мястото, където са издадени.


Новината за големия номинал на пуснатите в употреба компенсаторки вероятно ще окаже негативно влияние върху търговията с тях. В момента цената им е около 16-17% от хартиената им стойност, но брокери коментират, че това равнище е условно. Причината е, че предлагане всъщност няма. Пазарната цена на записите сега се определя единствено от анонсите на купувачите. Анализаторите смятат, че временно котировките могат да се покачат до около 20% от номинала на книжата, но с приближаването на края на годината цените отново ще спаднат до познатите равнища от около 10 процента. Дотогава всички РМД-та, закупили предприятия до февруари 2000 г., имат правото да плащат остатъка от задълженията си по приватизационни сделки в компенсаторни инструменти. Ако депутатите променят отново закона Лучников, търсенето на тези книжа ще спадне рязко, все по-малко дружества ще имат нужда да плащат с тях. Дотогава ще приключат и повечето търгове за продажба на държавно имущество срещу компенсаторни инструменти и за земя от държавния поземлен фонд. Вижда се, че другият начин за самостоятелно придобиване на собственост - чрез участие в масовата приватизация, не срещна подкрепата на собствениците на компенсаторки. Данните от ЦМП показват, че до 7 август в инвестиционни бонове са преобразувани записи с номинал 15 млн. лева. Стойността на обърнатите в бонове книжа за обезщетяване на бивши притежатели на земеделски земи е още по-малка - 6 млн. лева. Така единствената възможност собствениците на компенсаторки да припечелят пари ще остане тяхната продажба.


Поне засега ЦМП не може да бъде депозитар за компенсаторните записи. А това е едно от важните условия за приемането на книжата за търговия на фондовата борса. От 13 юли компенсаторните инструменти са листвани на Софийската стокова борса. Засега обаче там няма сключени сделки. Причината е, че купувачите на записи нямат интерес цените им да излязат на светло. Освен това брокерите на стоковото тържище нямат опит в търговията с компенсаторки. Основните обеми минават през инвестиционните посредници, които овладяха тази ниша преди повече от година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във