Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОРУПЦИЯ СЪСИПВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ

Всяка година Министерството на транспорта договаря със съответните ведомства на всяка европейска страна броя на разрешителните за международен превоз, които ще бъдат разменени помежду им. Става дума за документ, който дава право на превозвача да извърши еднократен превоз на товар през територията на съответната държава и да се върне обратно. Без разрешително автомобилът не се допуска на чужда територия. Размяната се извършва на принципа на равнопоставеност - колкото документа получава България, толкова взема и съответната страна. Разрешителните са няколко вида: платени, когато превозвачът заплаща пътни такси при преминаването си през чужда територия; безплатни, които дават право на безплатно преминаване; за трети страни - с тях български автомобил може да превози товар между две чужди държави. По-особен статут имат СЕМТ-разрешителните - те дават право на един автомобил, отговарящ на международните екологични изисквания, в продължение на една година да вози безплатно товари през териториите на всички европейски страни. Броят на СЕМТ-разрешителните е ограничен: за 1997 г. България получи 317 СЕМТ-разрешителни, за 1998 ще получи 428. Цифрата се определя от Конференцията на европейските министри на транспорта (СЕМТ).


Около 5500 български фирми с над 18 000 камиона в момента извършват международни автомобилни превози на товари, съобщават от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕBTRI). През 1995 г. тази цифра надхвърляше 8000. Най-голямата от тези компании - СО МАТ - 55% от която държи INTERNATIONALE SPEDITION WILLI BETZ - е българска само на книга. На практика целият контрол - финансов и мениджърски, е в ръцете на германския собственик от Рьотлинген. За разлика от останалите фирми СО МАТ почти не участва в превоза на стоки от и за България. Въпреки това фирмата получава директно от Министерството на транспорта лъвския пай от разрешителните за международни автомобилни превози на товари. Специална, допълнително вмъкната клауза в договора за продажба на СО МАТ задължава ведомството да заделя за компанията толкова разрешителни, колкото е ползвала през 1993 г. - преди да бъде продадена на Вили Бец. Това обстоятелство й създава едно изключително предимство - като получава разрешителните не по общия ред, а директно от ведомството, при това накуп, фирмата може да планира занапред цялостната си дейност, докато останалите български превозвачи се редят с дни на опашки за разрешително за всеки отделен курс към чужда страна. В същото време СО МАТ не ги използва по предназначение, т.е. не обслужва българския стокообмен.


Служители от Министерството на транспорта твърдят, че от получените за 1996 г. 12 364 универсални (локални и транзитни) австрийски разрешителни СО МАТ е лапнал 3118 (25%). От 1651 разрешителни, даващи право за превоз на товари от Австрия за трети страни, СО МАТ е получил 665 (40%). От 19 371 универсални германски разрешителни немското дружество с българска регистрация е взело 6 450 (33%). От 170 германски разрешителни за трети страни СО МАТ е получил 113 (66%)....


На пресконференция в края на миналата година бившият заместник-министър на транспорта Васил Рангелов обяви, че СО МАТ получава и 30% от СЕМТ-разрешителните за 1997 г. (95 от общо 317). Съвкупно цифрите сочат, че СО МАТ


взема средно около 30% от разрешителните,


но за някои от видовете документи и за някои страни този брой надхвърля 60 процента. Хората, работещи в този бранш, се питат защо това е така, след като фирмата притежава едва 6-7% от общия автомобилен парк, извършващ международни превози. В същото време по сведения от граничните бюра на Пътни такси и разрешителни СО МАТ превозва не повече от 10% от вноса и износа на страната, извършван с автомобили..


Въпреки големите преференции при получаването на разрешителни СО МАТ вози товари основно в чужбина - между страните от Европейския съюз и от тях до Русия.


Разрешителните се дават на всяка страна, за да улеснят търговския й стокообмен с останалите държави, твърдят специалистите. Като обсебва голяма част от тях и вози товари между трети страни, СО МАТ на практика затруднява българския внос и износ, а и оставя без работа няколко хиляди малки български фирми. Само за последните две години над 2500 фирми за международен автотранспорт са фалирали - основно поради липса на безплатни разрешителни.


Шофьори, работещи в СО МАТ, споделят, че щом излязат в чужбина, камионите на фирмата сменят българските регистрационни номера с чужди - с германски - във Вайдхаус, на немско-чешката граница (при превозите между Германия и Русия), и с швейцарски (при превозите между страните от ЕС). Така като фирма, регистрирана в България, СО МАТ получава разрешителни от българското транспортно министерство, но с тях обслужва чужд стокообмен. Според декларации на другите български превозвачи СО МАТ дори не успява да използва огромното количество разрешителни, които взема, а продава част от тях на черния пазар. Водачи пред бюрото за резервации в София показваха като доказателство разрешително за Австрия с елипсовиден печат на СО МАТ.


Всички тези твърдения правят резонен въпроса плаща ли СО МАТ адекватни данъци? В същото време останалите превозвачи


губят средно по над 2000 марки на един курс


поради липса на безплатни разрешителни (виж таблицата) или пък губят изобщо курсове - зород липса и на платими. Освен това ползващият безплатни разрешителни превозвач се явява на пазара с по-ниски цени, т.е. той е по-конкурентоспособен и предпочитан от клиентите.


За да не излизат на червено, превозвачите са съгласни да вземат поне по едно безплатно разрешително, особено за Румъния, където таксите са най-високи - по 0.025 долара на тонкилометър.


В същото време според специалистите само от таксите, платени за извършените превози през Румъния и Унгария в посока Австрия и Германия, навън изтичат около 30 млн. г. марки.


Проблемът СО МАТ според специалистите само илюстрира дълбочината на проблема с разпределението на разрешителните. Според превозвачите от реконструкция се нуждае цялата система за разпределение на разрешителните, която


създава условия за корупция


В чужбина (в Беларус например) транспортните министерства публикуват в официални бюлетини броя на получените разрешителни за следващата година по видове, както и начина на разпределението им за предходната годна.


Въведената преди три години електронна система за разпределение и отчитане на разрешителните не изпълнява ролята си да дава бърза и точна информация за броя на наличните разрешителни по видове. Вместо да включат в системата всички получени в началото на годината документи, служителите от транспортното министерство я захранват ден за ден, като по този начин създават изкуствен дефицит. Не се огласява и сравнява публично общият брой получени и изразходвани разрешителни по видове (което би могло да става поне на тримесечия), за да се планират износът и вносът. Но според специалистите възможност за корупция създава най-вече разделянето на процеса резервация и получаване на разрешителните от извършването на реалния превоз. Често резервираното срещу връзки или сухо разрешително се получава от граничното гише на Пътни такси и разрешителни срещу обаждане по телефона или пак срещу гювеч, без изобщо да бъде извършван превоз. Отделно невключените в системата


разрешителни се продават под масата


Публикуваната на 2 декември в Държавен вестник Наредба N3 за международен автомобилен превоз на пътници и товари също дава възможност за корупция. В глава V, чл. 41, ал. 2 пише: Редът за заявяване, ползване и отчитане на еднократните разрешения за превоз на товари, ВКЛЮЧЕНИ В РЕЗЕРВАЦИОННАТА СИСТЕМА, се определя със заповед. Самото понятие включени показва, че съществуват и невключени, които се разпределят един Господ знае как. Нещо повече, след като включените се разпределят със заповед, как се разпределят невключените? Без заповед ли? Ал. 3 на същия 41-ви член определя, че и разпределението на СЕМТ разрешителните ... се определя със заповед на министъра на транспорта. Вероятно много по-здравословно би било да се приеме наредба, която ясно да регламентира изискванията към превозвачите и автомобилите им, кандидатстващи за СЕМТ разрешителни.


За да се спре корупцията


експерти от Съюза на превозвачите предлагат да се възприемат няколко ефективни според тях решения:


- министерството да огласява пълния брой разрешителни, отпуснати на България за съответната година;


- разрешителните да бъдат включени без остатък в компютърната система за резервации и изпратени по граничните пунктове;


- документите да се дават на камионите по реда на пристигането им на границата.


- за да се балансира стокообменът, разумно е обявеният общ брой на разрешителните да бъде разделен равномерно по тримесечия, като системата се захранва със съответния брой в началото на всяко тримесечие.


Таблица


Пътни такси и резервации, плащани от превозвача по среден маршрут: от България до Германия - около 1600 км


(в г. марки)


Маршрути през С всички безплатни разрешителни С всички платими разрешителни


1.Югославия, Унгария и Австрия 844 2044


2.Румъния,Унгария и Австрия 164 2824


3.Румъния,Унгария,Словакия и Чехия 152 3980

Facebook logo
Бъдете с нас и във