Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОРПОРАТИВНИТЕ СЛИВАНИЯ СТАВАТ ВСЕ ПО-ПОПУЛЯРЕН БИЗНЕС В ЕВРОПА

Процъфтяващият във Великобритания
бизнес, свързан с корпоративните сливания, си проправя път и в
Европа. Според доклада на KPMG Corporate Finance общата стойност
на придобитите от международни компании английски фирми през 1997
г. е достигнала 53.04 млрд. щ. долара, или с 35% повече от реализираните
от тази дейност през 1996 г. - 39.21 млрд. щ. долара. Количеството
на сливанията сега почти се доближава до това в САЩ, където през
1997 г. сделките по закупуването на щатски от чуждестранни компании
са били на стойност 59.82 млрд. щ. долара.


Прозрачността на
пазара във Великобритания и обемът налична информация са подобни
на тези в САЩ - твърди Стийвън Барет, оглавяващ отдела по сливания
и придобивания в KPMG Corporate Finance. - Великобритания е начело,
но корпоративните сливания се превръщат във все по-популярен бизнес
и в останалата част от Европа. През 1997 г. например в Германия
са били сключени сделки на стойност 19.8 млрд. щ. долара. Следват
Холандия със 17.5 млрд. щ. долара, Франция - с 12.8 млрд. щ. долара,
Италия - с 8.9 млрд. щ. долара, и Испания - с 5.3 млрд. щ. долара.
По-голямата част от Европа беше завладяна от обединителната мания.
Но най-голямата сделка на континента през 1997 г. беше сливането
на Union Bank of Switzerland и Swiss Вank Corporation за 25 млрд.
щ. долара.


Компаниите от континента
по традиция са били фамилни или частни и не са били твърде достъпни
за чуждестранните инвеститори - твърди Барет. - Те по-скоро предпочитаха
да създават съюзи или съвместни предприятия, отколкото да купуват
и продават.


Според Джон Нелсън, вицепрезидент
на Lazard Brothers, мениджърите във Великобритания са били по-склонни
да прибягват към сливания и покупки само когато изпълняват корпоративната
си стратегия за разрастване на бизнесоперациите. В същото време
фирмите от континента са проявявали твърде голяма предпазливост.
Но това, според банкера, е започнало да се променя.


Наистина преминаването
към единната европейска валута от 1 януари 1999 г. ще стимулира
дейността, свързана с корпоративните сливания. Но освен промените
в областта на културата континентална Европа се нуждае и от промени
в законодателството, за да облекчи процеса на трансграничните
операции. Например във Франция и в други държави различните акции
дават различно право на глас. Великобритания прилича по-скоро
на САЩ, където обикновено една акция е равна на един глас. Съществуват
и национални различия по отношение на социалните последици. Често
сливанията се изразяват в преструктуриране и в съкращаване на
работни места, което много по-трудно се осъществява в Европа,
отколкото на други места по света.


И въпреки всичко консолидационната
еуфория обхваща цяла Европа. Компаниите все повече се интересуват
от световната конкуренция и не могат повече да оцеляват като регионални
или национални оператори. Дори и в по-слабо развитите пазарни
икономики сме свидетели на повишена активност по отношение на
сливанията. Според доклад на Robert Flemings Securities степента
на активност на сливанията в развиващите се пазари се изразява
с рекордната сума от 74 млрд. щ. долара - два пъти повече спрямо
двете предишни години, взети заедно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във