Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОПЕЙКОВАТА РЕФОРМА

Русия изтри три нули от валутната си единица и от 1 януари 1998 г. една нова рубла се равнява на 1000 стари. От първия ден на 1998 г. централната банка на страната въведе в обращение нови банкноти с номинал от 5, 10, 50, 100 и 500 рубли и метални монети от 1, 2 и 5 рубли, 1, 5, 10 и 50 копейки. Същевременно всички влогове в рубли се намаляват хиляда пъти. Минималната сума, която ще се заменя срещу нови купюри, е 10 рубли. След 1 юли 1998 г. търговските банки в Русия няма да имат право да изплащат на физически и юридически лица пари от стария образец, а неиззетите до 1 януари 1999 г. стари купюри ще могат да се обменят в клоновете на Сбербанк до 31 декември 2002 година. От 1 ноември 1997 г. цените в магазините се обявяват едновременно в стари и в нови рубли. А специалисти от руската централна банка смятат, че основната маса стари пари ще бъде извадена от обращение през първите четири-пет месеца на 1998 година.


Мненията за паричната реформа са противоречиви. Според руските икономисти тя е напълно логичен етап от финансовата и парично-кредитна политика, която се осъществява в Русия от 1995 г. насам, когато централната банка на страната се отказа от прякото кредитиране на бюджетния дефицит. Все пак ръстът на паричната маса в условията на рязко намаляващо производство и необслужвани кредити беше неизбежен. Но всички са единодушни, че инфлацията от 1997 г. няма нищо общо с тази от 1995 г. и че най-ниската точка на икономическия спад е останала в историята. Оттук нататък най-важната задача ще бъде строгият контрол върху паричните и валутните пазари. Това лежи в основата и на провежданата реформа. Но има и някои парадокси. Напълно възможно е пускането на новите пари да доведе до увеличение на паричната маса. Евентуалният ръст в цените също ще може лесно да се обясни с технически причини, свързани с пускането на новите разчетни единици в обращение. Съществува още един конфликтен момент. От една страна, смяната на парите може да стимулира създаването на различни схеми за отклоняване на парични средства. От друга, незаконно придобитите пари няма да могат да се легализират нито чрез замяната на стари с нови рубли, нито чрез обмена им в долари поради съществуващия в страната валутен режим.


Редовите руснаци смятат, че ще бъдат ощетени от закръгляването на цените към по-високите стойности. Например цената на един хляб, която беше около 2800 рубли, спокойно би могла да се закръгли на 3 нови рубли, което представлява увеличение със 7.1 процента.


Според валутните търговци поевтиняването на рублата спрямо долара в последните десет дни преди Нова година се дължи отчасти и на обявената деноминация.


По мнение на специалисти резултатите от подобни реформи в Източна Европа са твърде противоречиви. В Полша например инфлационният натиск беше минимален, а в Украйна подобен нямаше.


Според президента на Dialog Bank, руско-американска институция, базиран в Москва, нито правителството, нито централната банка ще ощетят средния руснак. Този път той сам ще се ощети, ако от страх пред евентуален ценови скок обърне рублите си в долари и плати между 2 и 4% комисиона на банките.


Междувременно в.Nihon Keizai Shimbun съобщи, че японската компания Cash Machine Co. e получила от руски финансови институции заявки за доставка на около 10 000 броячни машини за монети на обща стойност 780 млн. йени. До юни 1998 г. фирмата ще изпраща в Русия по 1500 машини на месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във