Банкеръ Daily

Общество и политика

Конституционният съд решава да гласуват ли лишените от свобода

Правителството е одобрило искане до Конституционния съд за тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, който забранява на лишените от свобода и хората под запрещение да упражняват вот при провеждане на избори за народни представители, президент и местна власт.

Поводът за искането, подготвено от Министерството на правосъдието, са три решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - „Кулински и Събев срещу България“, „Димов и други срещу България и 13 други“ и „Анатолий Маринов срещу България“ (№26081/17).

По тези дела Съдът е установил нарушение на разпоредбата на чл. 3 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Той задължава страните, подписали Конвенцията, да провеждат свободни избори с тайно гласуване за „законодателното тяло“.

Необходимостта от задължително тълкуване на чл. 42, ал. 1 от Конституцията произтича от задължението на държавата да изпълнява окончателните решения по същество на ЕСПЧ, по всяко дело, по което е страна.

По делата - „Кулински и Събев“ и .Димов и 13 други“, жалбоподателите повдигат оплакване поради невъзможността им да упражнят активно избирателно право в изборите за Народно събрание и изборите за членове на Европейския парламент, провеждани в периода 2009 г. - 2019 г., поради ефективното изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.

По делото „Анатолий Маринов срещу България“ е повдигнато оплакване от лице, поставено под ограничено запрещение да упражни активното си избирателно право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във