Параграф22 Daily

Общество и политика

Консенсус за смяната на Гешев и закриването на спецправосъдието

Колиционните преговори за сектор "Правосъдие" продължават

Преговорите за коалиционно споразумение в сектор "Правосъдие" стартираха във вторник (23 ноември), като в тях участват експерти от "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП.  Заседанието се ръководи от Кирил Петков.

В краткосрочните мерки, очертани от ДБ, на първо място бе приемането на законодателни инициативи за закриване на специализираните съд и прокуратура.

Прекратяването на мандата на главния прокурор е следваща крачка и последваща промяна на правомощията му в посока на присъщите на прокуратурата функции.

ДБ се обяви за премахване на предварителните проверки и предварителни производства, за мерки които да осигурят възможност за обжалване на актове на прокуратурата, както и за реформа на Висшия съдебен съвет в посока на създаване на двойно мнозинство (съдийска и прокурорска колегии) според препоръките на Венецианската комисия. ДБ предлагат ограничаване на броя на партийните мандати в процедурите по избор, както и да се премахнат партийните квоти в съвета.

Очевидно е, че КПКОНПИ има твърде разнопосочни функции и не може да съществува в настоящия си вид, коментираха експертите от ДБ. Те предлагат да се разделят функциите по проверка за конфликт на интереси и доказване на незаконнопридобито имущество. Може да се създадат две комисии за тази цел. В КПКОНПИ трябва да се създаде и орган за проверка на интегритета на членовете на комисията. Според ДБ трябва да се мисли в посока дали да бъдат засилени или пък ограничени полицейските функции на комисията. Според тях има голям риск ако правомощията й бъдат подсилени.

Задължително трябва да се обсъди въвеждането на електронното правосъдие, необходимо е също така да се дискутира и необходимостта от реформа на юридическото образование, е позицията на ДБ.

Експертите от "Има такъв народ" акцентират върху върху три глобални теми- осигуряване на правата и защитата на гражданите, реформа на съдебната власт чрез законодателни промени и постигане на независима, прозрачна съдебна система.

Според експертите на ИТН реформата на ВСС трябва да се извърши през Закона за съдебната власт, както и чрез промени в Конституцията. При възможност ВСС трябва да се раздели на съдийска и прокурорски колегии, предлагат също така и намаляване на парламентарните квоти във ВСС.

По отношение на фигурата на главния прокурор, реформата е наложителна, като след евентуална промяна в Конституцията трябва да се осигури възможност за пряк избор. Трябва да се преосмисли и ролята на главния прокурор, да се въведе съдебен контрол върху актовете на прокуратурата. Необходима е и промяна в процедурата по назначаване на магистрати както и върху кариерното им развитие. Това ще стане чрез две нови комисии във ВСС - за атестиране и за назначаване.

От ИТН също настояват за въвеждане на електронно правосъдие. Те предлагат и промени в регулаторните органи - КЗК, КФН, КЕВР, КРС.

По отношение на борбата с корупцията, според експертите на ИТН е необходима промяна в Наказателния кодекс, тъй като в момента в него няма текст за злоупотреби, свързани с обществените поръчки. Наложителни са и промени в наказателното законодателство, отнасящи се до търговията с влияние и престъпленията по служба.

От ИТН предлагат също да се прецени дали да не се премахне оперативната функция на КПКОНПИ, която да се върне в ДАНС. Дейността, свързана с имуществените декларации, също трябва да се промени и въобще да се премахне, защото според ИТН комисията няма капацитет за извършва проверка и контрол.  Експертите на партията предлагат също и поетапно въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в административното производство, реформи в ЗСВ и Инспектората на ИВСС. Според Ива Митева необходимо е премахване на кариерните бонуси в съдебната система, деполитизиране на ЦИК, в дългосрочен план трябва да се мисли и за промяна на изборната система.

Акцентът на БСП е върху справедливостта като център на реформата в съдебната власт. Приоритети са повишаване на качеството на законодателния процес, закриване на специализираните съд и прокуратура, ограничаване на функциите на главния прокурор, въвеждане на съдебен контрол върху отказите за съдебни производства срещу главния прокурор и случаите на полицейско насилие. Дейността на КПКОНПИ да се раздели на две - проверка за конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, Министерство на правосъдието да се превърне в инициатор и автор на реформи.

Според експертите от БСП приоритетите за първите 100 дни на новото мнозинство в НС са премахване на спецсъда и спецпрокуратурата, борбата с корупцията, промени в ЗСВ, смяна на главния прокурор и съответните промени в ЗСВ.

"Продължаваме промяната" предлагат приоритети в три основни направления- краткосрочна програма за борба с корупцията, краткосрочна програма за ефективна съдебна система и дългосрочна стратегия за системата ,която обаче изисква друго мнозинство в Народното събрание.

В първия приоритет ПП предлага създаване на нова комисия в парламента, с три основни задачи - да направи доклад за системното неизпълнение на задачите на КПКОНПИ и смяна на ръководството й, контрол върху дейността на КПКОНПИ и на трето място престъпленията, свързани с магистрати. Освен това тази комисия трябва да има право да внася сигнали в прокуратурата. Самата КПКОНПИ да се раздели на две самостоятелни комисии - за възстановяване на активи от незаконно придобито имущество и проверки за конфликт на интереси. Инспекторатите към отделните министерства да се влеят в нея, да се променят Закона за обществените поръчки и НК по отношение на криминализиране на престъпления в тази област.

Вторият приоритет за краткосрочна програма за ефективна съдебна система включва избор на нови членове на Инспектората към ВСС, промяна в ЗСВ в посока на ефективна отчетност на Инспектората пред парламента, преминаване на ВСС към сесийна (временна работа) , отпадане на кариерните бонуси в системата, отпадане на безсрочното командироване на магистрати, закриване на спецпрокуратурата и спецсъда, тримесечна отчетност на главния прокурор пред парламента, въвеждане на електронното правосъдие.

Третият приоритет представлява обсъждане на дългосрочна стратегия, чиято съдба обаче е свързана с мнозинството в Народното събрание, което може да извърши съответни промени в Конституцията. Тя включва действия в посока на разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегии, ограничаване и премахване на партийните квоти в  съвета, дебат за статута и позицията на прокуратурата и ролята на главния прокурор (отпадане на фигурата му). Това мнозинство ще определи и дали ще има промени по отношение на индивидуалните конституционни жалби, частния фалит, както и за реформата на регулаторните органи и законодателство. 

След почивка от 10 минути преговарящите отново се събраха, като бързият преглед на очертаните приоритети на отделните представители показа консенсус по повечето основни теми. Това са необходимостта от закриване на специализираните съд и прокуратура, прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев и искане за оставката му. Кирил Петков дори предположи, че след конструирането на новото мнозинство в парламента, Гешев сам ще се оттегли. Преговарящите се съгласиха, че са необходими мерки за промяна на правомощията на главния прокурор, реформа на прокуратурата, КПКОНПИ, премахване на кариерните бонуси в съдебната система, въвеждане на електронното правосъдие, промени в Наказателния кодекс и Закона за обществените поръчки в посока на криминализиране на престъпленията в тази област, поетапно въвеждане на "мълчаливото съгласие" , нова съдебна карта, нова комисия в НС за борба с корупцията и контрол на КПКОНПИ, избор на нови членове на Инспектората към ВСС с двумесечен срок за подготовка на процедурата и въвеждане на механизъм за отчетност на ИВСС пред парламента. В края на заседанието беше постигнато съгласие да се обсъдят следващите дни и конкретни стъпки, които произтичат от основните теми в преговорите по коалиционно споразумение в сектор "Правосъдие".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във