Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОНКУРЕНЦИЯТА НЕ НАЛАГА ПРАГМАТИЗЪМ

За четирите месеца на 1998 г. ТБ България Инвест отчита печалба от 244 млн. лева. Реално внесеният капитал е 11.5 млрд. лева. Към 30 април капиталовата адекватност достига 52.82 процента. Изчислена съгласно новите изисквания на БНБ чрез т.нар. коефициент на ликвидните активи, тя надминава 33%, а ликвидността на първичния капитал надминава 26.4 на сто.


Финансовата институция има 12 работещи клона в страната и най-вероятно още в края на 1998 г. ще увеличи броя им с още пет или шест. Целта е присъствие във всеки окръжен център, както и във всички други градове като Севлиево, където съществуват условия за добър бизнес.


В типичния банков клон работят не повече от 7-8 души. Два от клоновете на банката вече са на пълна самоиздръжка, а банката се насочва към по-едри клиенти.


Г-н Киряков, къде започва и къде завършва прагматичният подход към кредитирането?


- Финансираме всеки проект, независимо в каква сфера на икономиката ще се реализира, стига от наша гледна точка да е ефективен. Внимателно анализираме дали всички обезпечения, които неговият автор предлага, отговарят на изискванията на БНБ, защото ТБ България инвест има задача да управлява по най-добрия начин средствата, доверени й от вложителите, съобразно възможностите, съществуващи на пазара.


Не е тайна, че за разлика от собствениците на повечето частни банки акционерите на ТБ България инвест се явяват вложители, а не кредитополучатели, защото значителен процент от привлечените средства са пари на застрахователните дружества. Това са ЗПАД България, ЗАД България-живот и ЗАД Енергия.


Какво е съотношението между търговското кредитиране и валутните операции?


- Засега сделките с валута заемат нищожен дял, защото банката не притежава лиценз за директни разплащания с чужбина. Ако под валутни операции разбираме спекулативни покупко-продажби, те са силно ограничени при Валутен борд. Затова разширяваме кредитирането съобразно лимита, който сами сме си наложили: банката може да финансира проекти до 33-35% от сумата на всички привлечени средства. Останалите пари влагаме в ДЦК, ЗУНК и в краткосрочни и средносрочни депозити в наши и в чуждестранни банки.


А какви са средносрочните планове на банката?


- Ще продължим да финансираме високоефективни краткосрочни и средносрочни проекти. Отскоро сме и лицензиран кореспондент по касовото обслужване на бюджета и след 2-3 месеца ще поемем редица бюджетни предприятия.


До края на тази година ще изградим в общи линии и клоновата мрежа на нашата банка. Сериозно внимание обръщаме и на снабдяването й със съвременни комуникационни средства. ТБ България инвест се нареди сред първите абонати на системата БАНКНЕТ, която се развива от БАНКСЕРВИЗ и позволява на централите да работят с клоновете в реално време. Скоро ще предложим и услугата home banking, въпреки че засега тя не е изчистена докрай нормативно.


Нашето мнение е, че конкуренцията между банките ще се засилва, особено след по-широкото навлизане у нас на чуждестранни банки. В тази жестока борба за клиенти ще оцелеят онези кредитни институции, които предлагат съвременни услуги на ниска цена. А ниската себестойност минава през внедряването на най-съвременни технически и комуникационни средства.


Значи за вас технологиите са решение и на проблема за ниската доходност по активните операции на банките?


- В известна степен - да. Смятам, че е малко пресилено да се говори за ниска доходност по активните операции изобщо. Да, като цяло доходността е по-ниска, но не защото маржовете между привлечения и раздадения ресурс са твърде свити, а защото при Валутен борд се промениха макроикономическите условия. Намаля броят на видовете операции, от които може да се печели повече.


Затова ние търсим изхода в други посоки. ТБ България инвест е инвестиционен посредник и член на БФБ - София. Надяваме се скоро с решение на УС на БНБ ще получим и право да извършваме разплащания с валута зад граница.


От самото си създаване банката е инвестиционен посредник на ПФ България, който наскоро се преобразува в Индустриален холдинг България. Но след като законодателят ограничи възможностите за спекулации и на капиталовия пазар и сега банките могат да купуват акции само за свои клиенти, ние не залагаме само на сътрудничеството си с индустриалния холдинг.


Изградихме специална дирекция Капиталов пазар и мислим, че можем при първа удобна възможност да пласираме както в България, така и зад граница облигационни заеми.


Възможно ли е ТБ България Инвест да продължи да се разраства самостоятелно, или предвиждате и резервни схеми за консолидация с друга частна банка?


- Ако се утвърди тенденция към нарастване на конкуренцията, а ние я подкрепяме, защото именно тя е двигател на бизнеса, за частните банки ще бъде много трудно да оцелеят сами. Колкото до възможната консолидация, ние имаме определени виждания, но засега не бих се ангажирал с конкретни проекти.


Съществува и алтернатива - банката да се превърне в публично дружество. Обмисляли ли сте този вариант, или предпочитате и занапред да я развивате като своеобразен елитарен клуб?


- Засега надделява виждането, че е по-добре банката да остане затворено дружество. Но ние сме гъвкави и ако в един бъдещ момент преценим, че превръщането й в публично дружество е по-добрият за нас вариант от гледна точка на запазването на цялостния образ на банката, мисля, че ще възприемем и този вариант.


Засега той не стои на дневен ред, защото нямаме нужда от привличане на външен капитал. Ако в бъдеще решим да извършим някакво капиталово преструктуриране на банката, не вярвам, че то ще се извърши чрез превръщане в публично дружество и борсов пласмент на акции.


Принудихте ли най-големия си длъжник - Сунимекс, да започне да погасява задълженията си към банката?


- Сунимекс си остава нашият главен длъжник, независимо че вземанията в кредитния портфейл на бившата ямболска банка, която купихме чрез увеличение на капитала, са изцяло провизирани. Ние обаче не сме се отказали от намерението си да съберем тези вземания. Всички наши длъжници - от най-големия в лицето на Сунимекс до най-малкия, ще си платят. Предприемаме нужните мерки, въпреки тромавата съдебна процедура.


ТБ България инвест се явява универсален правоприемник на Ямболската търговска банка и няма да се откаже от нито един лев нейни вземания.


Как живее и работи един изпълнителен директор на ТБ България инвест?


- Като повечето мениджъри на търговски банки, но с тази разлика, че участва в цялостното изграждане на нова финансова структура, защото т.нар. Ямболска търговска банка бе всъщност бившият клон на БНБ в Ямбол и малък клон в Стралджа.


Едно е да управляваш работеща банкова структура и да следиш балансовите й показатели, приемайки оперативни решения. Съвсем друго е успоредно с тази работа да решаваш и купища други проблеми - изграждане на клонова мрежа, подбор и назначаване на кадри, инсталиране и въвеждане в действие на сигнално-охранителни системи, гарантиращи сигурността на всеки банков клон, комуникации и т.н.


Подсещате ме за още един въпрос. Действително ли се подсигурихте срещу опити за въоръжен или компютърен грабеж? Обирът на клона на ХЕБРОСБАНК в Калофер е тревожен сигнал...


- Правим всичко необходимо - като се започне от физическата охрана и се стигне до специализираната техника, вързана за полицията. Но ще бъда откровен: едва ли ще се намери банкер, който да твърди, че е осигурил 100% защита срещу престъпни посегателства. По-скоро сме предприели нужните превантивни мерки. Например в нашите клонове не се съхраняват големи касови наличности и ако крадците ги посетят, те едва ли ще намерят много пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във