Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОНФЛИКТИТЕ С КАРИДО СА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ФОНДА

Целият конфликт във фонд Земеделие дойде по няколко причини. Първата е, че още в процеса на набирането на боновия капитал, регистрацията и учредяването на фонда паричният акционер Каридо искаше да вземе цялата печалба и доходност, която е натрупана от неговата капиталова вноска. По чл. 190 от Търговския закон тази доходност остава собственост на фонда, ако на общото събрание при учредяването в устава не е предвидено друго. Такова нещо не е предвидено, а от Каридо натискаха преди събранието да им се прехвърли натрупваната доходност от 2 млн., 4 млн., 6 млн. лева. Аз се противопоставих на цялата тази работа. Направихме съответни консултации с проф. Таджер, направихме консултации с Комисията по ценни книжа и постановката беше категорична, че не може да се вземе тази доходност. Въпреки това, използвайки факта, че след учредяването на фонда в управителния му съвет се има двама членове на Каридо - изпълнителният директор Сивов и г-н Батуров, подвеждайки другия изпълнителен директор Семерджиева и председателя Димов, джиросват на 30 декември на Каридо една от държавните ценни книги (от 16 август 1996 г.), която е с номинал 4 млн. лв. и с падеж 15 януари 1997 г., а натрупаната лихва по нея е 6.5 млн. лева. На 1 февруари от Каридо отиват и изтеглят всичките пари. Тогава стана конфликт за това, че те трябва да върнат тези пари.


Вторият момент, свързан с конфликта, е, че при възстановяването на разходите, направени по учредяването на фонда (въпреки че имахме план-сметка и договорености как да стане всичко) се получи така, че една част от разходите, направени от Българска земеделска камара (БЗК) (в размер на 3.4 млн. лв.), са от натрупаната доходност по текущата сметка на фонда. Едновременно с това Каридо АД направи разходи за около 5 млн. лв., но не искаше да уреди тяхното възстановяване, тъй като фондът на края на годината имаше достатъчен финансов резултат от натрупаната доходност по ДЦК. Вместо това управителният съвет взе едно решение от 4-5 декември 1996 г., потвърдено на 19 декември, че тези 5 млн. лв. трябва да се приведат в доларов еквивалент за периода, когато са похарчени - юни 1996 г., и да се възстановят на основата на курса на долара в средата на 1997 година. А това означава, че вместо 5 млн., когато доларът е бил 170 лв., сега трябва да им се възстановят 50-60 млн. лева. Това не можеше да стане и аз като председател на надзорния съвет категорично ги отрязах.


Третият конфликтен момент беше непосредствено след приключване на набирането на бонов капитал и започването на тръжните сесии. Тогава установих, че Каридо иска да използва фонда като един сателит, който да играе с допълващи дялове към другите техни фондове - Нов век и Златен лев. И още при първата тръжна сесия заявките отиват и се попълват при техния офис на Нов век. А още от септември-октомври ???? те искаха да овладеят цялото ръководство на фонда, тъй като са най-крупният паричен акционер.


Фондът е създаден по решение на Българска земеделска камара със специално решение от 16 януари 1996 г. и 90% от боновите акционери, които се записаха и дойдоха, притежават 107 млн. от общо 124 млн. бонов капитал. Те дойдоха като членове на земеделски и други структури, свързани с Българската земеделска камара. Ние винаги сме говорили, че това ще бъде фонд с аграрна насоченост и ще действа за придобиване на собственост в селското стопанство, хранителната промишленост и за нейното възраждане. Всичко това те използваха, като искаха да манипулират акционерите и провалиха две-три събрания с упреци, че камарата и аз едва ли не съм злоупотребил с някакви средства, в това число и с една историческа лека кола.


Какъв е случаят с тая лека кола. Когато се създаваше фондът - има решение на Българска земеделска камара, която е организация с нестопанска цел, че е желателно паричните акционери, участващи във фонда, наред със своята капиталова вноска да субсидират (като членски внос или нещо друго) камарата с 10% от капиталовата си вноска.


Каридо внесе своите 10 млн. лв. плюс 1 млн. лв. като субсидия. Такива вноски направиха и други от акционерите. От членския внос се купува на името на Българската земеделска камара една лека кола Есперо, която е собственост на камарата. Но тя е използвана безвъзмездно цяла година по организирането на фонда. Още през септември (б.ред. 1996 г.) от Каридо започнаха да ме атакуват да прехвърля тази кола лично на тях. Аз категорично казах, че това не може да стане, и то по балансовата стойност, имайки предвид промяната на курса на долара. Второ, тя е на обществена организация, която има управителен съвет и аз не мога да се разпореждам с нейните дълготрайни активи. От Каридо заблуждаваха акционерите, че Пандов си е купил лична лека кола с тези пари. Категорично заявявам, че тази кола е купена със субсидии и членски внос на БЗК. Тя е налице и е ползвана почти изцяло безвъзмездно за организирането и създаването на фонда. Но тя не е на фонда и не е на Каридо!.

Facebook logo
Бъдете с нас и във