Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОНФЛИКТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА НЯМА

Г-жо Иванова, на 24 юли УС на БНБ обяви, че три банки, между които и ТБ Кредит-Експрес, не са набрали минимално изисквания капитал от 10 млрд. лева. Какъв е вашият коментар?


- Научих за това решение на БНБ и първото, което искам да подчертая, е, че съм в колегиални отношение с всичките акционери на ТБ Кредит-Експрес и че между нас няма никакви конфликти и противоречия.


Японският инвеститор Интернешънъл хоспитъл сървисиз е внесъл 5.1 млн. г. марки (5.1 млрд. лв.), макар да е заявил, че иска да придобие 51% от записания капитал на ТБ Кредит-Експрес, който е 15 млрд. лева. Как се получи това недоразумение?


- Японските ни инвеститори наистина заявиха, че искат да купят 51% от капитала, но са внесли само 5.1 млн. г. марки, защото не са знаели, че регистрираният ни капитал е 15 млрд. лева.


А вие не ги ли уведомихте за това?


- Уведомихме ги впоследствие. Те заявиха, че и при това обстоятелство поддържат желанието си да притежават 51% от капитала на ТБ Кредит-Експрес и го потвърдиха с официално писмо, което заедно с всички останали оригинални документи занесоха в БНБ. Като гаранция за това свое намерение те предоставиха в полза на банката няколко записа на заповед за общата сума от 2.25 млн. щ. долара.


От БНБ увериха, че Булстрад иска да запази квотата си от 34% в капитала на банката, а също, че другият голям акционер Лейди ВСМ, който държи 55%, не се е отказал от своя дял. Тези два дяла дават съвкупност от 89% от капитала на банката. Как при това положение японците могат да придобият 51% от акциите й?


- Няма нищо неясно - просто се работи неточно с цифрите. На 5 септември 1997 г. с протокол N74 съветът на директорите на Булстрад взема решение да не участва в увеличението на капитала на банката до 15 млрд. лева. Нещо повече - на 9 април 1998 г. Булстрад уведоми съвета на директорите на ТБ Кредит-Експрес, че иска да продаде акциите си на останалите акционери и им предлага цена от 30 хил. лв. за една акция, която има номинал 10 хил. лева. Другите акционери обаче не приеха офертата и с писмо до Булстрад, копие от което е пратено и до БНБ, дават право на застрахователното дружество да продава акциите си в ТБ Кредит-Експрес на лица, които не са акционери на банката.


Що се отнася до Лейди ВСМ, при увеличението на капитала до 15 млрд. лв. фирмата се отказа от 21% от акциите си в полза на чуждестранния инвеститор и редуцира участието си в ТБ Кредит-Експрес от 55 на 34 процента.


От намерението си да закупи 20% от увеличения капитал на банката се отказа и швейцарският ни акционер АУК, който в момента държи 4.5% от акциите.


При това положение освободените от Булстрад, от АУК и от Лейди ВСМ квоти бяха предложени за изкупуване на японците от Интернешънъл хоспитъл сървисиз. И те поискаха разрешение от БНБ да придобият 51% от капитала на ТБ Кредит-Експрес.


Какви документи трябва да представи Булстрад, за да може да разчита, че ще запази 34% от капитала на ТБ Кредит-Експрес?


- Най-малкото, което трябва да направи Булстрад, е да прати писмо за намерения до банката. Такова писмо няма. Ако те заявят своето искане и ако има свободни дялове, на застрахователното дружество ще му бъде разрешено да закупи акции, чрез които би запазило 34-те си процента. Свободни акции в момента обаче няма. Иначе ние сме готови да приемем всеки, който желае да стане наш акционер.


А как ще обясните, че 2.7 млрд. лв. от парите на японците са вписани в капитала на банката, преди Централната банка да им е разрешила да придобият 51% от акциите на Кредит-Експрес?


- Операцията е напълно нормална. Японците са дали нареждане как да постъпим с парите и ние сме го изпълнили.


Според вас с тази операция не е ли извършено нарушение на нормативните документи?


- Ами, да не би Булстрад да има разрешение да владее 34% от капитала на ТБ Кредит-Експрес, когато той бе 2.2 млрд. лева?


Какво искате да кажете?


- Булстрад нямаше разрешение от БНБ да държи 34% от капитала на банката. На 4 юни 1997 г. Булстрад е поискало разрешение от БНБ да притежава повече от 5% от акциите на ТБ Кредит-Експрес, но не е получило отговор. Сега БНБ може да му разреши да купи 34% от капитала, но всички акции на банката вече са записани и Булстрад засега няма какво да купи. Така че след увеличението на капитала от 2.2 млрд. до 15 млрд. лв. делът на Булстрад намалява от 34 на около 5.01 процента. Ако застрахователното дружество бе заявило навреме, че иска да запази дела си от 34% и след увеличението на капитала бе внесло съответната сума, никой нямаше да му попречи. Но то не направи това.


Впрочем инспекторите от БНБ, които проверяваха капитала на ТБ Кредит-Експрес, са запознати с отказа на Булстрад да участва в увеличението на капитала на банката и са отразили това в доклада си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във