Банкеръ Daily

Общество и политика

Компенсации за родителите на деца, неприети в детските градини

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020- 2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г. 

Родителите на деца в предучилищна възраст, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет.

Условията за това бяха разписани в приета от правителството наредба. Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в I клас. Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование. За 2021 г. тя ще бъде утвърдена до седем дни от влизане в сила на наредбата.

Условията за получаването на компенсациите са детето да не е било прието в държавна или общинска детска градина поради липса на места, да е записано в такава в самостоятелна форма на обучение или да посещава целодневна или полудневна група в частна образователна институция, която не е включена в системата на държавно финансиране.

Държавата ще възстановява платените от родителите средства за обучение и отглеждане до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, като ще трябва да предоставят съответните договори и платежни документи за извършени разходи.

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020- 2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г. 

Тежкият недостиг на места в яслите и детските градини в София е проблем, задълбочаващ се от години. Липсата на дългосрочни управленски решения допълнително утежнява ситуацията. На 15 май 2020 г. над 10 хиляди деца за поредна година останаха извън класирането за детски градини и ясли. Заедно с тях има и значителен брой деца, чиито родители въобще не са ги регистрирали в системата, тъй като с право смятат, че няма да успеят да се класират за място. Местата в частните детски заведения вече също са недостатъчни, а липсата на прием в градински или яслени групи принуждава много родители да търсят алтернативни начини за прием, които често пъти водят до корупционни практики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във