Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА ОТРЯЗА ТЪРГОВИЯТА С ПЪЛНОМОЩНО

nbsp;


От тази сряда влезе в сила приетата от Министерския съвет нова Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Документът е поредният опит на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) да ограничи възможностите за измами на капиталовия пазар. Редица посредници обаче са на мнение, че непрекъснато затягащите се изисквания към тях ще затлачат още повече фондовата търговия. Най-противоречивият текст в наредбата според тях е записан в допълнителните разпоредби. Там се обяснява кой извършва по занятие сделки с ценни книжа. Това е лице, което сключва в продължение на една година покупки или продажби от името и за сметка на повече от трима свои партньори. Член 13 от наредбата обаче гласи, че всеки упълномощен трябва да представи на посредника си декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Това на практика забранява на почти всички лица да продават или купуват акции от името на друг.


С тези два текста комисията на практика изхвърля от търговията с акции агентите на инвестиционните посредници в провинцията. Това създаде през седмицата доста работа на някои от по-активните брокерски къщи. Разбрали за последиците от новия административен акт, търговци обсадиха офисите на посредниците в понеделник и вторник, за да успеят да прехвърлят на свое име книжата, които управляват с нотариално заверени пълномощни преди влизането на наредбата в сила. Публична тайна е, че пълномощните досега бяха най-евтиният начин за продажба на акции в селата и малките градове. Иначе според законоустановения ред хората трябва да хванат автобуса или влака до най-близкия град, в който има офис на инвестиционен посредник. Като се има предвид, че те често имат да получават суми от порядъка на няколко лева, става ясно, че за тях притежанието на ценни книжа става абсолютно безсмислено. Повечето от тези собственици едва ли някога ще получат и дивиденти от книжата си, тъй като просто няма да разберат, че имат право на такива.


Очевидно комисията взема тази мярка, за да се прекъснат измамите при сделки чрез използването на пълномощни. Факт е обаче, че при такива продажби живеещите на село все пак получават нещо срещу собствеността си. Вярно е, че никой не им дава реалната пазарна цена на акциите, но и при новите ограничения те така или иначе няма да я получат.


Опитите на комисията за затягане на контрола върху прозрачността на фондовата търговия личи и от чл. 18 на наредбата. Той изисква клиентите на инвестиционните посредници да попълват още един документ. Занапред всеки купувач или продавач ще трябва да се подпише, че не е вътрешно лице и не притежава вътрешна информация за ценните книжа, за които се отнася поръчката му, както и за техния емитент, ако книжата му се търгуват на регулиран пазар. Освен това при поръчка за продажба на акции или облигации собственикът им ще попълва документ, че книжата, които се продават, не са блокирани в Централния депозитар. Посредникът пък ще трябва да провери в депозитара дали тази декларация отговаря на истината. Това според експерти ще забави допълнително изпълнението на всички поръчки за продажба на ценни книжа, а освен това ще оскъпи търговията с акции.


Естествено, наред с критиките, в административния акт са намерили място и някои разумни текстове, които наистина ще улеснят борсовата търговия и ще я направят по-прозрачна за инвеститорите. За първи път се регламентира възможността за приемане на поръчки от разстояние (по телефона, чрез използването на факс или ИНТЕРНЕТ). В този случай клиентът ще трябва да представи писмено заявката и изискваните декларации през следващите пет работни дни. Досега приемането на подобни поръчки не беше разрешено. В интерес на истината обаче повечето посредници го правеха, когато са сигурни в добрите намерения на клиента. С влизането в сила на наредбата телефонните поръчки просто ще бъдат узаконени.


За първи път комисията поставя изискването инвестиционните посредници да поставят на видно място общите условия и тарифата, по които извършват сделки. Практика досега беше комисионите да бъдат определяни до голяма степен на око според клиента. В момента те варират от 0.5% от обема на сделката за транзакции с особено голяма стойност, до 4% за дребни поръчки. Това обаче се отнася само за поръчки за над 200-300 лева. За по-малките действа твърда комисиона от порядъка на 5-10 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във