Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА НОВА СТРУКТУРА

Едно от първите неща с
което се зае екипът на доцент Радослав Цончев бе да се приеме
нова структура на комисията и да се проведе атестация на всички
работещи в институцията, за да се преценят техните умения и да
се установи от каква допълнителна квалификация имат нужда. Със
съдействието на британския ноу-хау фонд, на Американската агенция
за международно развитие и на Дружеството за подпомагане на капиталовите
пазари в Централна и Източна Европа (Германия), контролиращата
капиталовия пазар институция доведе делото докрай.


Всички административни
решения в комисията ще взема председателят, а координираща роля
ще играе главният секретар. Той ще организира и контролира административната
и стопанската дейност и ще отговаря за съхраняването на информацията.
Най-сериозни са преобразуванията на равнище отдели.


Според новата структура
се създават четири управления: Емитенти и публични емисии
на ценни книжа, Пазари на ценни книжа, Инвестиционни
дружества и Правно и икономическо регулиране.
Всички служители ще бъдат задължени да подпишат декларация, с
която се задължават да пазят служебните и търговските тайни. Това
е изключително важно, като се има предвид фактът, че при предишния
състав на комисията няколко служители бяха уволнени след обвинения,
че са изнасяли информация и са подпомагали приватизационни фондове
при изготвянето на проспектите. На тези случаи не бе дадена публичност,
но и засегнатите не протестираха срещу наказанията. Следенето
за евентуалното изтичане на информация ще става още по-строго
с развитието на пазара, защото комисията ще трябва да получава
информация от емитентите, която в редица случаи е конфиденциална.
Нуждата от подробна информация произтича от изискванията за предоставяне
на данни, които могат да повлияят на цената на дадена акция или
облигация. В комисията работят и по програма за въвеждане на голяма
част от публично достъпната информация в Интернет, но изграждането
на системата и нейното поддържане ще изисква голяма инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във