Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА ДАДЕ ПРИНОС КЪМ АКЦИОНЕРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

В близките седмици Държавен вестник ще публикува новата наредба на Комисията по ценните книжа. Тя урежда начина за упълномощаване на лица, които ще присъстват на общите акционерни събрания на публични дружества вместо собствениците на акции. В наредбата се посочва, че най-малкото, което акционера дава на своя представител, е пълномощното. Интересното в случая е, че притежателят на книжата има възможност да задължи упълномощеното лице да гласува по определен начин. Разбира се, съществува и възможността за генерално упълномощаване, при която представителят има право да даде вот по своя преценка. Това обаче трябва да му се разреши изрично от акционера. Ако на акционерното събрание се обсъждат въпроси, които не са включени в дневния ред, упълномощеният може да гласува по свое усмотрение.


С новия нормативен акт комисията на практика напомни на дребните акционери за техните права. Един от добре познатите начини за ощетяване на тези лица е някой от основните участници в акционерното дружество да си издейства пълномощно за представителство на общото събрание, а после да гласува за решения, които не са в техен интерес. И обратно, в редица западни страни притежателите на малки пакети от акции упълномощават авторитетни банки или брокерски къщи да ги представляват на акционерните събрания. Текстът на пълномощното, одобрен от Комисията по ценните книжа, е близък до образците, използвани в Европейския съюз.


Има и един проблем. Правителството все още не е предложило промени в Търговския закон, които ще определят що е то публично акционерно дружество. Но според юристи новата наредба със сигурност важи за приватизационните фондове, дружествата от списъка за масова приватизация и търговските банки, които са продавали акции на открития пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във