Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОМИСИЯ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Законът за политическите партии е готов и приет на второ четене. Това заявиха от парламентарната Комисия по въпросите на гражданското общество в четвъртък (4 юни), когато бе последното им заседание. Новият норматив е компилация от три предложения. Депутатите от Коалиция за България Бойко Радоев и Николай Камов са внесли проект за съвсем нов закон, такъв е предложил и Емил Кошлуков заедно с група депутати. Тошо Пейков от движение Оборище пък е настоял да се направят само отделни промени и допълнения в съществуващия сега нормативен акт.Така без крайно разграничаване от сега действащия Закон за политическите партии ще има нови правила, които ще уреждат създаването, дейността, финансирането и прекратяването на организациите, изразяващи политическата воля на гражданите. Че това е компромис е ясно - според социологическо проучване е необходим нов закон, защото се установи, че измененията и допълненията следва да бъдат много на брой, трябва да се въведат някои качествено различни от действащите към настоящия момент правила и това обоснова целесъобразността от изготвяне на предложение за изцяло нов Закон за политическите партии. Това са написали експертите, но политическата воля диктува друго... Новите моменти в проекта са няколко и целят да осигурят както по-голяма прозрачност в дейността на партиите, така и в начините за финансирането им. Текстът, който предвиждаше, че политическа партия може да се създава само от български граждани с избирателни права, бе допълнен, че в учредяването й могат да участват и такива с двойно гражданство. От друга страна, за да се ограничи създаването на фиктивни партии, е предвидена по-тежка процедура на регистрация. Така, за да се създаде партия, ще трябват петстотин учредители, както бе в сегашния текст, но за да се регистрира в съда на организацията, ще са и необходими пет хиляди записали се членове. Това е и причината със законопроекта да се постави ограничение, с което се въвежда забрана едно лице да участва в учредително събрание на политическа партия, когато членува в друга.От комисията са обединени, че ако законът бъде приет от Народното събрание в този му вид, той ще разреши дългогодишния проблем с помещенията, предоставени на партиите. Депутатите с мнозинство гласуваха на политическите организации да бъде отнето правото предоставените им помещения да могат да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. По думите им по този начин ще премахнат стотиците партийни барчета, от които ръководствата си докарваха по някой и друг лев отгоре.Макар че се запазва разпоредбата, с която държавните субсидии се отпускат за партиите, получили не по-малко от 1% на последните парламентарни избори, променя се критерият, въз основа на който ще се определя общият размер на субсидията. Така за един получен глас ще се дава субсидия в размер 1% от минималната работна заплата в страната. Досега партиите получаваха по левче за глас.Законопроектът разширява кръга от лица, на които ще е забранено да подпомагат партиите, като изрично са посочени начините за финансиране. Така организатори на хазартни игри и религиозни организации няма да могат да предоставят средства. Дарения няма да могат да се правят и от предприятия с над 5% държавно или общинско участие или от техни дъщерни фирми. Максималният размер на сумите, с които едно юридическо лице може да финансира партия, е 30 000 лв. годишно. За същия период физическите лица могат да даряват не повече от 5000 лева.За спазването на тези разпоредби цялостен финансов контрол ще се упражнява от Сметната палата, като резултатите ще бъдат обявявани в ИНТЕРНЕТ. За несвоевременно предоставяне на отчетите в рамките на три години на партиите ще им бъде отнето правото да участват в следващите избори. В случаите на констатирано придобиване или разходване на средства по забранен начин, непредставяне или представяне на финансовия отчет в Сметната палата със закъснение, както и заради непубликуване на финансовия отчет партията ще губи правото си на държавна субсидия до произвеждане на следващите избори, било то парламентарни или местни. Административната отговорност ще се поема от ръководителите и отговорните за законосъобразното набиране и разходване на средства.Амбицията на Комисията по въпросите на гражданското общество е законът да бъде приет от Народното събрание до края на годината или поне преди следващите парламентарни избори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във