Банкеръ Weekly

Общество и политика

Комисарите наблегнаха на сигурността

Европейската комисия представи план, чиято цел е да даде отговор на заплахите от природни бедствия и от терористични атаки на територията на Стария континент. Идеята е сигурността да се превърне в международна индустрия, да се засили вътрешният пазар за нейните продукти и да се хармонизират стандартите и процедурите по сертификация на технологиите в тази сфера. Планът предлага и нови схеми за финансиране на различни проекти за повишаване на сигурността, както и за проверка на влиянието на новите технологии върху хората.


Заместникът на Барозу - Антонио Таджани, който отговаря за промишлеността и предприемачеството в общността, смята, че сегашният фрагментиран пазар отслабва конкурентността на европейската индустрия в областта на сигурността. Освен това той подчерта, че липсата на обща европейска марка е изключително критичнои ще позволи на развиващите се страни да станат ключови по отношение на тези технологии. В момента пазарът на сигурността в Европа се оценява на между 26 млрд. и 36.5 млрд. евро и в него са заети около 180000 души. Индустрията обхваща голям диапазон от сектори, включвайки авиацията, корабоплаването, граничния контрол, антитерористичното разузнаване, както и електронната сигурност.


За да осигури признаването на различните системи за сертификация в сферата на сигурността, Европейската комисия планира да издаде отделни директиви, чрез които да хармонизира системите за проверка на летищата и системите за уведомяване при бедствия. Тя ще насърчи държавите членки да излязат с инициативи на национално ниво, които трябва да са в съответствие с европейското законодателство. Предвижда се създаването на специална експертна група, назначена от комисията, която ще се събира поне веднъж годишно и ще следи за изпълнението на набелязаните мерки.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във