Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОМЕНТИРАЙТЕ ДНЕС, ЗА ДА НЕ ПЛАЧЕТЕ УТРЕ

На web сайта на СФБ Капиталов пазар от няколко седмици насам тече виртуалната дискусия по новия проектозакон за ценните книжа под заглавие Коментирайте днес, за да не плачете утре. Десетина страници вече са изпълнени с коментари и предложения, най-вече от брокери. Темите капиталов пазар и нов закон за ценните книжа станаха актуални в средата на април, когато на първото обсъждане на новите текстове, организирано от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, вицепремиерът Александър Божков заяви, че трябва да се вземат сериозни мерки от всички на пазара, за да тръгне търговията така, както всички очакват. По-късно същия ден от поста изпълнителен директор на БФБ - София бе освободен Виктор Папазов. Намеренията по това време бяха новият закон за ценните книжа да бъде приет до края на тази парламентарна сесия, но коментарите и предложенията са толкова много, че едва ли е възможно законът да излезе от парламентарната зала по-рано от началото на есента.


Освен за организирани пазари, в последния вариант на законопроекта се говори и за свободен пазар на ценни книжа, но от по-нататъшните текстове не става ясно какво конкретно ще представлява той. В проекта не са определени изискванията към двата пазара, а само е казано, че борсата може да организира и свободен пазар на ценни книжа. Новите текстове предопределят, че фондовата борса и свободният пазар използват единна неприсъствена система за търговия. Нещо, което едва ли ще стане при сегашните взаимоотношения между БФБ - София и СФБ Капиталов пазар.


Нов момент в уредбата на борсата е, че тя задължително увеличава капитала си, ако има кандидати за записване на повече от 20% от вече вписания капитал. Комисията по ценните книжа явно иска да постави и борсата под стриктен контрол, защото предлага всички изменения на правилника и промени в съвета на директорите да стават само след съгласуване с нея. Контролът над промените в правилника се възприема от комисията като част от задължението й да следи дали дейността на борсата отговаря на дадения й лиценз. Според проекта съгласуване означава проверка от страна на комисията доколко предложените лица имат необходимата професионална квалификация да управляват борсата. Брокери обаче смятат, че това ще направи невъзможно издигането на нови кандидатури на общите събрания поради невъзможността те да бъдат съгласувани с комисията.


Новите текстове задължават борсата да съхранява данните за търговията в продължение на пет години. Те могат да се използват както за технически анализи, така и за проверки от страна на комисията дали определени брокери не са манипулирали пазара. С подобни проверки в САЩ се занимава специална структура към Комисията по ценните книжа, която работи в много близко сътрудничество с Федералното бюро за разследване.


Експертите предлагат сериозна промяна и при първичното публично предлагане на ценни книжа. То ще се извършва или от самия емитент, или от посредник, който е сключил договор за поемане на емисията. Новите текстове не предвиждат увеличаване на капитала под условие, но от друга страна - поемателят може да изкупи предварително цялата емисия, което е почти същото. Очевидно правилата при поемането на емисия ще трябва да се определят още по-точно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във