Банкеръ Daily

Общество и политика

Командированите в ЕС работници ще получават заплата колкото местните

Измененията привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на европейска директива.

Правителството одобри на днешното си заседание промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна - членка на Европейския съюз,  в държава, която е страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Измененията привеждат българското законодателство в съответствие с изискванията на европейска директива.

С направените промени се гарантира, че командированите и изпратените работници и служители ползват еднакви права по отношение на
условията на труд, каквито са регламентирани за местните работници и служители. За командированите работници и служителите ще е гарантирано
правото на основно и допълнителни трудови възнаграждения, в които се включват всички задължителни елементи според законодателството на
приемащата държава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във