Банкеръ Daily

Общество и политика

Кои са най-големите проблеми на българите през октомври?

Социологическо изследване на институт "Рего" от октомври посочва основните проблеми в България. Един от отворените въпроси, зададен на респондентите, е следният: Кои са трите най-наболели проблеми в държавата?

Мнение изразяват 92,5% от изследваните лица като посочват конкретен проблем. Според изследването в страната се очертават четири водещи проблема в общество към настоящия момент: здравеопазване (36,5%), корупция (35,8%), ниските доходи (28,7%) и безработица (26,1%). 

След тях се нареждат проблемите в образованието (18,3%), ковид кризата (11,6%), икономическото развитие (11,5%), ниските пенсии (9,7%), бедността (8,5%), съдебната система (7,9%), адекватността на социалната политика (6,9%), лошото (в т.ч. некадърно и непрозрачно) управление и бездействието на държавните институции (6,6%).

На следващи места са лошото управление и бездействието на държавните институции (6,6%), нарастващата престъпност (5,6%), високите цени на храни, лекарства и други стоки от първа необходимост (5,4%), демографската криза (4,2%) и свързаната с нея емиграция преди всичко на млади хора (4,1%).  

Действителният дял на недоволните от здравеопазването реално е още по-голям, тъй като част от посочилите ковид кризата като най-наболял проблем, всъщност имат предвид негативните последиците от пандемията върху здравната система. Корупцията, подобно на кризата в здравната сфера, се оказва с почти същите сериозни измерения. 

На трето място се нареждат най-общо икономическите проблеми, които са проникнали дълбоко в тъканта на българското общество в редица различни форми – ниски доходи, бедност, високи цени, безработица, икономическо развитие, ниски пенсии. 

Очевидно е, че комбинацията от трите най-наболели проблема – здравеопазване, корупция и икономическо развитие, изправя страната (включително сегашното и следващото управление) пред тежки изпитания, които изискват взимане на кардинални политически и експертни мерки с цел стабилизиране на държавата, отбелязват от института. 

Институтът „Рего“ е създаден през 2020 г. Наименованието му идва от латинската дума "rego", която означава управлявам, напътствам. Институтът функционира като мозъчен тръст, който си поставя за цел да работи за по-доброто и успешно развитие на българското общество, политика, икономика, региони.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във