Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОЙ ГЛЕДА НА ИЗТОК?

В началото на 90-те се създадоха няколко международни инвестиционни фонда, които възнамеряваха да инвестират в страните от Централна и Източна Европа. Повечето от тях бяха под управлението на големи институционални инвеститори и международни финансови институции, като например ЕБВР. Надеждата тогава бе, че въпреки сериозните първоначални рискове и икономически хаос страните от региона ще постигнат растеж в едно не толкова далечно бъдеще. Причините, поради които инвеститорите се насочиха към бившите социалистически страни, бяха различни. Един от най-новите фондове - този на Флемингс с капитал от 38 млн. долара, се създаде, за да участва основно в три големи емисии в Полша, които ще излязат на пазарите през тази година - приватизацията на полската телекомуникационна компания, на застрахователната компания ПЗУ и на националната авиокомпания ЛОТ. Други фондове пък осигуряват финансиране и помощ в управлението на по-малки компании, които не се търгуват на капиталовия пазар. Целта е след три до пет години предприятията да се продадат на стратегически инвеститор или акциите им да се листират на местната борса.


Седемдесет процента от инвестициите на фондовете са концентрирани в три страни - в Полша, Чехия и Русия. Първите две печелят вниманието с добрата ликвидност и качеството на акциите, а Русия - с мащабите и потенциала на пазара.


Броят на фондовете, работещи в Централна и Източна Европа, се увеличи значително през последните две години: през януари 1996 те бяха 19, а през септември 1997 г. станаха 36. За същия период от време инвестициите се увеличиха от 800 млн. на 4.4 млрд. щ. долара. Средният капитал на един фонд нарасна от 42 млн. на 122 млн. щ. долара. Естествено най-много пари са отишли в Русия - близо 2 млрд. щ. долара.


Печалбите са все още някъде далеч в бъдещето. Пазарите в региона бяха сериозно засегнати от азиатската криза. Спадът в Русия беше около 30%, в Словакия - 15%, в Унгария - 9%, а в Естония - 6 процента. Големите надежди на мениджърите на фондовете са свързани най-вече с Унгария, Полша и балтийските републики.


Инвестиционните фондове все още не се изявяват на българския пазар активно поради твърде скромните му обороти. Още при първата вълна на масовата приватизация у нас се появиха трима кандидати. Базираната във Виена ЕПИК учреди ПФ Надежда, който вече обяви намерението си да се преобразува в инвестиционно дружество. Американският фонд Ню сенчъри холдингс също се включи в няколко фонда. Най-големият от тях - Златен лев, ще се преражда в инвестиционно дружество. И Европейската банка за възстановяване и развитие учреди фонд за България, който се управлява от базираната в Прага Европа капитал мениджмънт. Компанията управлява у нас бившите приватизационни фондове Индустриален и Семеен. И те ще се преобразуват в инвестиционни дружества. Нови три фонда се намесиха или предстои да се намесят на нашия капиталов пазар в един по-късен етап. В момента сериозна активност показва Фрамлингтън който играе у нас чрез инвестиционния посредник Хеджър. За операции в България ще подготвят фонда на френската банка Сосиете Женерал, наскоро открила свой клон у нас, и американския Ладенбурга Талман.


Източноевропейски инвестиционни фондове - март 1998 г.


Фонд Полша (%) Унгария (%) Чехия (%) Словакия (%) Хърватска (%) Русия (%) Балтийските републики (%) Други (%) В брой (%) Управляващо д-во Капитал (в млн. щ. долари)


Фонд със затворен край


Central European Growth Fund 35.5 32.1 18.1 4.5 6.3 - 3.4 7.6 -7.5 CS First Boston 287


East Europe Development Fund 7.8 3.8 2.6 - - 50.4 5.3 10.7 19.4 Invesco 370


First Russian Frontiers Trust 4.9 4.4 3.3 0.4 3.4 63.7 4.9 10.5 4.5 Pictet 188


Framlington Eastern European Fund 10.0 9.0 10.0 2.0 - 41.0 1.0 10.0 17.0 Framlington 16


MS Russia New Eastern Fund 17.0 20.0 4.0 1.0 2.0 45.0 - 5.0 6.0 Morgan Stanley 129


Regend Eastern Europe Tiger Fund 19.1 25.0 - - 4.8 34.2 - 1.8 15.3 Regent 17


Societe Generale Central Eastern Europe 27.6 22.5 1.4 - 6.7 18.4 7.5 11.1 4.7 Societe Generale 32


Templeton Central Eastern Europe 28.4 25.2 19.1 8.2 - 3.4 - 4.6 11.1 Templeton 34


Фонд с отворен край


ABN AMRO Eastern European Equity Fund 29.5 21.8 14.5 0.6 4.8 20.1 3.5 30.6 1.7 ABN AMRO 288


ACM/IBA-Emerging Europe Fund 28.6 21.2 12.4 - 5.8 16.7 - 18.5 -3.2 East Fund Management 12


Aetna IUF, Emerging Europe Fund 28.0 31.9 5.6 0.4 2.3 21.2 0.8 6.2 3.6 Aetna 36


BBL Invest Emerging Europe 23.8 26.5 33.2 0.9 4.2 2.9 6.0 2.5 - BBL 24


Callander Fund-Eastern Europe 16.2 24.7 5.2 4.2 2.8 22.9 - 2.0 22.0 Callander 9


Central and Eastern European Fund 20.9 39.7 6.7 - 1.3 7.2 - 24.0 0.2 Lloyds Bank 24


CUPP Eastern European Growth Fund 27.3 39.2 10.5 - 6.6 16.4 - - - Commercial Union 7


Creditanstalt Central Europe Fund 26.4 38.4 8.0 1.2 6.1 0.8 - 11.4 7.7 East Fund Management 31


Danubia Invest 19.4 17.1 7.0 0.3 - 45.5 - 8.5 2.2 Sparinvest 26


Discover Europe Investments 32.0 17.9 23.3 8.2 - - - 18.6 - Regent Pacific 36


DIT-Dresdner Osteuropa 26.7 29.1 7.8 0.8 6.8 15.8 3.0 8.2 1.8 Dresdner Thornton 165


EM Osteuropa Fonds 27.9 31.1 11.5 1.2 0.8 17.5 2.5 4.3 3.2 Union Investment 60


FFF-Fleming Eastern Europe Fund 26.1 29.9 2.3 - 6.6 18.7 1.6 4.9 9.9 Robert Fleming 546


HCM Osteuropa 24.5 25.3 - - 5.8 36.6 - 4.4 3.5 Foreign Colonial 31


Henderson Central and Eastern European 13.1 50.0 1.8 - - 18.1 3.2 7.6 6.2 Henderson 6


Източник: Forsyth Partners

Facebook logo
Бъдете с нас и във