Банкеръ Daily

Общество и политика

КНСБ настоява за 700 лв. стартова заплата за млад висшист, който работи по специалността си

Синдикатът КНСБ организира четиричасов протеста на 27 октомври в София. "Доходи, права, достойнство" ще бъде основното послание на протестиращите работници. Трите основни искания на синдиката са за по-високи заплати, поне още 100 лв. към заплатата на всеки български работник и запазване на класа прослужено време.

"Настояваме за спешни и решителни мерки, с които да се гарантира запазването и на малкото останали придобивки на работниците и служителите, да се осигури конституционното ни право на достоен труд и живот, да се премахнат непремерените бюджетни рестрикции и да се гарантира функционирането на важни за държавата системи", съобщиха от пресцентъра на КНСБ.

Синдикатът е изготвил списък с 9 допълнителни искания към управляващите


Догонваща политика по доходите, която в ускорени темпове да ни доближи до средноевропейските нива, минимална работна заплата, която осигурява социално включване и нормална издръжка на живота.

Най-малко 700 лв. за млад висшист, който работи по специалността си, за да остане някой да работи в България

Нормално заплащане на извънредния и нощния труд, особено на лекари и медицински персонал. Край на опитите да се посяга на доплащания към заплатата.

Приемане на цялостен пакет от предложения на КНСБ по заплащането на труда. Цялостна реформа в Кодекса на труда, която да въведе ред във формирането на заплатите.

Данъчна система, справедливо разпределяща тежестите между труда и капитала, между бедните и богатите. Първа стъпка – необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата.

Незабавно приемане на законова норма за криминализиране на все повече зачестяващите нарушения на правата на работниците и служителите на сдружаване и колективно договаряне.

Осигуряване на необходимия финансов ресурс за издръжка и ефективно функциониране на Агенциите, работещи на терен (с контролни функции, предоставящи услуги и/или социална закрила на гражданите).

Засилен контрол по прилагането на социалното и трудовото законодателство, особено в частта за безопасни и здравословни условия на труд, работно време, заплати и социално осигуряване.

Гарантиран достъп на всеки български гражданин до качествено образование и здравеопазване, функциониращи на социален, а не на пазарен принцип. НЕ НА БЕЗЦЕРЕМОННОТО ОРЯЗВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ, СПРЕТЕ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ТЯХ !


Освен това от КНСБ имат настоявания и към работодателските организации, с които водят остри спорове през последните месеци. Синдикатът настоява: "да се прекратят атаките срещу труда - работниците са най-ценният капитал на българската икономика. Да седнат на масата на преговорите - верните решения на днешните проблеми са там. Да приемат, че нарастването на работните заплати е без алтернатива, резервите за растеж на икономиката са другаде, а не в разходите за труд. Да разберат, че държавните изисквания за ред и прозрачност не са „административна тежест”, а част от демокрацията и законността"

Facebook logo
Бъдете с нас и във