Банкеръ Daily

Общество и политика

КНСБ: Над 5 милиона души нямат необходимите средства, за да се издръжат

По данни на КНСБ 2 301 лв. са общо необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство (двама родители и две деца). С тези средства могат да се задоволят основни потребности, свързани с изхранване, с условията на живот, здравеопазване и образование.

Средно на 1 лице от този тип 4-ри членно домакинство, издръжката на живота е в размер от 575,28 лв. Оттук следва, че брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да бъде не по-ниска от 1 474 лв., за да се осигурят средствата необходими за издръжка на живота на този тип средностатистическо домакинства. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечие на 2017 г., отчитат СРЗ за страната от 1037 лв., която е с близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.

От началото на година тримесечните темпове на издръжката на живота бележат плавно нарастване и в края на трето тримесечие ръстът достига до 2.9% на годишна база. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 4.4% на годишна база, при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1.6%. Това означава, че инфлацията плавно се завръща в България.

Факторите, които повлияха за поскъпването на издръжката на живота са последователният ръст на основни хранителни стоки, които засягат бедните слоеве, в следствие на което техният живот поскъпва относително повече. Нарастване спрямо предходната година се наблюдава при месо и месни продукти (с 4.8%), мляко и млечни продукти (6.6%), животински и растителни мазнини (с 5.1%). Увеличение от 1 юли на цените на природния газ, на топлоенергия (около 3%) и на енергоносителите (средно 1.5%), имайки предвид високия относителен дял в разходите в домакинските бюджети за отопление, осветление, транспорт и др. подобни, поставят пред сериозно изпитание преобладаващата част от българските домакинства. На практика, разходите за поддържане на жилище, за отопление, осветление, вода достигат годишен ръст от 4.8%, разходите за услуги за образование и автомобилните бензини и горива се отчита ръст съответно от 2% и 4.2 на сто.

Шефът на КСНБ Пламен Димитров уточни, че през последните 10 години издръжката на живот е нараснала с 38,8%. Според Димитров 75% от българските домакинства са под прага за нормална издръжка. "Това означава, че 5 400 000 българи нямат необходимите средства за издръжка", обясни той.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във