Банкеръ Weekly

Общество и политика

КЛИЕНТИТЕ ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ ДОБРИТЕ БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ

Стабилността и просперитетът
на банката зависят и от нейните клиенти. Колкото повече на брой
и по-платежоспособни са те, толкова по-печеливша е банката. А
привличането на клиенти зависи от квалификацията и подготовката
на всички служители: от касиерката до началника на управление.
В България обаче клиентите на банките най-много се оплакват от
отношението на обикновените служители. Не са един и двама шефовете
на финансови институции, които периодично констатират инертността
на своя персонал. За банковите мениджъри проблемът с кадрите през
следващите една две години като че ли ще бъде не по-малко сложен
за решаване от проблема с доходността и с увеличаването на капитала.
И развръзката може би е в по-тясното сътрудничество между банките
и учебните заведения като УНСС, Стопанската академия в Свищов
и не на последно място - с Държавната търговско-банкова гимназия.
На 25 февруари тя ще чества 85 години.


Откриването на търговска
гимназия в София е наложено от бързото икономическо развитие на
страната в периода 1895-1912 г. и от необходимостта да се задоволят
нарастващите нужди от квалифицирани счетоводители и специалисти
в областта на търговията, индустрията и банковото дело. Средното
търговско училище Цар Борис I, както първоначално
се е наричала гимназията, е открито на 1 септември 1912 година.
Първите учебни занятия са започнали едва на 25 февруари 1913 година.
До 1933 г. от нея излизат 2722 гимназисти. Още тогава обучението
е пряко свързано с практиката. Освен в специализираните кабинети
по търговска практика и по стокознание възпитаниците на гимназията
прилагат наученото в канторите на тогавашните търговски и финансови
дружества. Почти век по-късно Държавната търговско-банкова гимназия
обучава 1200 деца. Тя разполага със съвременно оборудвани кабинети
за професионално, езиково и компютърно обучение. В момента се
изгражда банков симулационен център и учебно-тренировъчна търговска
фирма. Това, което не достига за пълната професионална подготовка
на гимназистите, е прекият контакт с банките, застрахователните
дружества и търговските фирми. Този проблем може да бъде преодолян,
ако между гимназията и финансовите и търговските дружества се
установи взаимноизгодно сътрудничество по определени програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във