Банкеръ Weekly

Общество и политика

КЕНЕТ ЛЕЙ: УСИЛИЯТА НИ В БЪЛГАРИЯ НЕ СА ЗАГУБЕНИ

При последното си посещение у нас в качеството си на директор на Световната банка за България и Румъния Кенет Лей изрази задоволство, че за разлика отпреди две години и половина сега повечето от проектите на банката се изпълняват успешно. Затруднения има само при осъществяването на водния заем и заема за здравеопазването. В момента Световната банка работи по десет проекта в България. Целта на водния заем е да помогне за реструктурирането на 28 регионални водоснабдителни фирми. Основният проблем е, че на много места в страната има сериозни загуби на вода при пренасянето й, като в някои случаи те достигат и до 60% от общото количество. Проектът на банката е от 1995 г. и е на стойност 57 млн. щ. долара. По думите на Кенет Лей трудностите пред осъществяването на проекта са в рамките на нормалното. Той даде за пример Великобритания, където подобен проект е бил завършен за десет години.


Проектът в здравеопазването е на стойност 26 млн. щ. долара. Помощта се разпределя в четири основни насоки: анализ на политиката и управлението, медицинска помощ, бърза медицинска помощ и кръвопреливане. Основната задача е да се определят приоритетите и разпределението на ресурсите, имайки предвид разпространението на различните болести у нас, както и да се намерят нови способи за финансиране на здравната система. В останалите си три части проектът има за цел да окаже пряка помощ за здравните заведения чрез закупуване на медицинско оборудване, линейки и обучение на персонала.


През миналата седмица целият екип на Световната банка, който работи за нашата страна в София и Вашингтон, обсъди бъдещата стратегия на институцията на семинар в Хисаря. Там присъства и новият шеф на мисията в София Томас О'Брайън.


След прегледа на портфейла на банката у нас вицепремиерът Александър Божков заяви, че е съгласуван начинът, по който Агенцията за приватизация, Банковата консолидационна компания и групата, занимаваща се с предприятията в изолация, ще дават информация за приватизираните активи. Според Кенет Лей правителството се е ангажирало да приватизира или да ликвидира предприятията от списъка за финансова изолация до края на тази година. Водени са разговори и за FESAL 2, като сумата по него ще е обвързана с това, което ще получим като подкрепа за платежния баланс от другите донори и най-вече от Международния валутен фонд.


Напреднали са и преговорите с Министерството на земеделието за отпускане на заем за преструктуриране на отрасъла. Основен проблем там е необходимостта от либерализация на търговията с някои стоки и приватизацията на предприятията, останали държавна собственост.


Световната банка продължава да настоява за приватизацията на държавните банки, защото смята, че единствено по този начин кредитните институции ще започнат да оценяват правилно риска и да печелят от кредити. Кенет Лей е на мнение, че страната ни има нужда не само от банки като източник на финансиране, но и от развиването на капиталовия пазар, на лизингови компании и др.


Все още няма яснота по точния процент на приватизираните държавни активи, но според експертите на банката те са между 25-30 процента. Изискването за 50%, което е едно от условията за FESAL 2, ще бъде постигнато най-късно до второто тримесечие на следващата година.


Кенет Лей обясни, че обемът на участието на банката в страната ни се определя на базата на средствата, необходими за осъществяването на вече започнатите и на предстоящите проекти. В сравнение с други страни от региона световната финансова институция има доста широк портфейл от проекти в България, за които през следващата година ще бъдат инвестирани между 300 и 700 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във