Банкеръ Daily

Общество и политика

Категоризират нови 33 вещества като наркотици

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната се поставят под контрол нови тридесет и три вещества, които ще бъдат включенив Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Промяната е във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества.

Освен това и Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Военномедицинска академия предлагат определени вещества да бъдат поставени под контрол, въз основа на становище на Експертния съвет към Националния съвет по наркотичните вещества.

Промяната е в изпълнение на Делегирана Директива (ЕС) 2021/802 на Комисията от 12 март 2021 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета.

Новите психоактивни вещества, които вече са категоризирани като наркотици, са:

метил 3,3-диметил-2-{[1-(пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-карбонил]амино} бутаноат (MDMB-4en-PINACA) и метил 2-{[1-(4-флуоробутил)-1Н-индол-3-карбонил]амино}- 3,3-диметилбутаноат (4F-MDMB-BICA).

Facebook logo
Бъдете с нас и във