Банкеръ Daily

Общество и политика

Карл Юнг и обезглавяването на служба "Военна информация"

Бригаден генерал Пламен Ангелов

Мръсна поръчка, мерене на пищовите или гаф - това са хипотезите около скандалното обвинение срещу сегашния  директор на "Служба Военна информация" (СВИ) бригаден генерал Пламен Ангелов и предшественика му о.р. бригаден генерал Светослав Даскалов.

Както е известно, ген. Ангелов пое поста от ген. Даскалов през май 2018 г.,а  на официалната церемония присъстваха началника на отбраната ген. Андрей Боцев, заместник-министър на отбраната Атанас Запрянов, който отправи приветствие от името на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. "На бригаден генерал Даскалов се падна нелек период на развитие на военното разузнаване, в който военнополитическата обстановка в света е толкова динамична и усложнена. Благодарение на докладите, които той ни представяше, на точната и вярна преценка на Служба "Военна информация", ние успявахме да вземем съдбоносни решения", заяви той.

Преди да се отправи в запаса, ген. Даскалов  получил почетен знак на Министерството на отбраната „Свети Георги“ – първа степен, за големи заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, принос за националната и колективната сигурност, за проявен висок професионализъм и личен принос в процеса на реформиране и изграждане на българското военно разузнаване. А началникът на отбраната генерал Андрей Боцев му връчи офицерски кортик за проявения професионализъм, отговорност и високо ниво на компетентност.

Професионализмът на предишния шеф на СВИ не остана незабелязан и от партньорите в НАТО. Ген. Даскалов например е първият български висш офицер, който е получил най-високото отличие на президента на Италия "Офицер на Ордена на Звездата на Италия". То му бе връчено от Н.Пр. Стефано Балди, извънреден и пълномощен посланик на Италия у нас в края на март 2018 година, по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Отличието е за приноса на ген. Даскалов за развитието на отношенията между двете държави в областта на сигурността и отбраната. 

(ген.Даскалов- вдясно)

Професионализмът на о.р. ген. Даскалов след раздялата със СВИ го отвежда при премиера Бойко Борисов като съветник към политическия му кабинет. През юни 2018 г. Даскалов е сред организаторите на работен семинар съвместно с Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE). Темата бе "Изграждане на способности в областта на сигурността", а сред участниците д-р Тибор Козма от „Джордж Маршал“, кап.Тим Фърнс, аташе по отбрана в Посолството на  Великобритания в България, полк. Кели Макдоналд, началник на Офиса за отбранително сътрудничество към Посолство на САЩ у нас.

Неговият приемник в СВИ, бригаден генерал Пламен Ангелов също олицетворява професионализма в тази важна за отбраната служба. Ген. Ангелов всъщност е вторият военен разузнавач от кариерата, оглавил "Военна информация" след промените в Закона за военното разузнаване от 2015 година. Както е известно с тях се сложи край на опитите за внедряване на политическо ръководство  на службата и за ренесанс на професионалното ръководство в името на ефективната работа на СВИ. Промените в закона прекратиха екзотичната практика цивилни лица да ръководят военното разузнаване и наложиха тенденцията човек от тези среди  да е начело. Ген Даскалов беше първият професионалист от кариерата, ръководил СВИ три години - до 21 юни 2018 г.

Наследникът му Ангелов продължи тази тенденция.Още при встъпването си на длъжност той обяви пред Комисията по отбрана в Народното събрание приоритетите си. Ангелов заяви пред депутатите, че контраразузнавателното осигуряване на всички аспекти на разузнавателната дейност е изключително важно. При нас грешките при защитата на информацията са съизмерими с провал, каза тогава генералът.

Мерки в тази посока бяха предприети още по времето  на неговия предшественик - през май с.г. бе променен правилникът на СВИ, като заместник-директорите бяха увеличени от трима на четирима именно с мотив да се укрепи вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност на СВИ. Иначе казано  да се бетонира защитата на информацията, като се обърне внимание на кадровия капацитет на службата. Пречка за това е липсата на качествени кадри - проблем, с който се сблъска както ген. Ангелов, така и предшественикът му ген. Даскалов.А той  произтича от това, че специализираният състав на СВИ се набира от военните формирования, а не е тайна, че в последните години качеството на обучението  във военните училища значително падна.

Иронията е, че и двамата доказани професионалисти Даскалов и Ангелов бяха атакувани от държавното обвинение именно заради защитата на информацията - въпреки че и двамата ясно са осъзнавали проблема и са предприели мерки за преодоляването му. Както се твърди в съобщението на прокуратурата, Военноокръжна прокуратура - София е образувала досъдебно производство срещу Даскалов и Ангелов за престъпления по служба. Обвинението разполагало с доказателства, че в периода 01.04.2016 г. – 01.05.2019 г. в СВИ са били издадени 504 разрешения за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класификация „Секретно“ и „Строго секретно“. Това е направено в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация, тъй като разрешенията за достъп са били издадени от служител по сигурността на информацията в Служба "Военна информация"-МО, а не от компетентния орган – ръководителя на тази служба. Това е довело до нерегламентиран достъп до секретна информация, твърди прокуратурата. На базата на същите разрешения, издадени от некомпетентен орган, Държавната комисия за сигурността на информацията пък от своя страна е издала сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС.

Тези факти предизвикали проверка от страна на ДАНС, като резултатите от разследването били оформени в сигнали от агенцията до главния прокурор, се разбира от съобщението на прокуратурата.

И така се стига до образуване на досъдебното производство, според което и двамата директори на службата за сигурност не са изпълнили задълженията си по служба, регламентирани в чл. 24 ал.1 от Закона за военното разузнаване. В текста на този член се казва, че "Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава за срок 5 години". В ал.6 на същия член се посочва, че директорът на службата ръководи, организира и отговаря за цялостната й дейност, включително "ръководи, организира и контролира дейностите по защита на класифицираната информация в Службата" (ал.6, т.7)

Тези текстове изглежда са дали основание на прокуратурата да твърди, че бившият и сегашния  шеф на СВИ са извършили престъпление по служба, като са зарязали преките си задължение по закон. Според нормативите те са ангажирани с организиране и контролиране на дейностите по защита на класифицираната информация. Допуснали обаче служителите по сигурността на информацията в СВИ да издават разрешения за достъп за нива на класификация, които нямали право да издават. Изключителното правомощие по закон е само на директора на Служба „Военна информация“ – МО, твърди прокуратурата.

Неизвестно защо държавното обвинение обаче си затваря очите за чл. 71 от закона, в който се посочва, че "службата осигурява вътрешната си сигурност и защитата на класифицираната информация чрез свой орган по сигурността, който изпълнява функциите на административно звено по сигурността". Ръководителят на този орган е и служител по сигурността на информацията, който отговаря за извършване на обикновеното, разширеното и специалното проучване за надеждност на служителите на службата и на кандидатите за служба и работа в нея, се посочва в нормативния документ.

А най-интересното се съдържа в чл.72 от Закона за военното разузнаване, в който се регламентира, че органът по сигурността осъществява дейността си самостоятелно или във взаимодействие с други служби за сигурност при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17. Що се отнася до текста на чл. 17 от Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация" там се казва ясно и отчетливо: служителят по сигурността е непосредствено подчинен на директора на службата и е ръководител на структурата, отговаряща за сигурността й.

Тези текстове обаче не говорят нищо на Военноокръжна прокуратура, която си бае своето и привлича като обвиняеми двамата  директори  на СВИ за извършени престъпления по служба във връзка с чл. 387 ал.1 от НК.  И във връзка с обвинението иска временно ограничаване на достъпа на ген. Ангелов до класифицирана информация и отнемане на издаденото му разрешение за достъп, "както и предприемане на действия за контрол и гарантиране спазването на закона във военната служба".

За да изглежда обвинението бетон, прокуратурата посочва, че са изискани документи, включително издадените "незаконосъобразно" разрешения за достъп до класифицирана информация в оригинал, разпитани са и 25 свидетели. И за капак, намеква и за злоупотреби с финансови средства и нарушения на Закона за обществените поръчки - вероятно  защото такива обвинения винаги хващат българина за сърцето.

Срещу твърденията на прокуратурата скочи и самото Министерство на отбраната. То разпространи специална позиция, в която заявява, че твърденията за допуснато изтичане на класифицирана информация от службата "Военна информация" категорично не отговарят на истината, както не отговарят на истината и твърденията за изтичане на държавни тайни.

В съобщението се посочва, че съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), службите за сигурност сами извършват проучването за достъп до национална класифицирана информация. На базата на това разрешение Държавната комисия по сигурност на информацията издава документ за достъп до класифицирана информация за НАТО и ЕС, посочват от военното ведомство.

"В конкретния случай в съобщението на Военната прокуратура се поставя въпроса  за това кой трябва да полага подпис на разрешението за достъп - дали служителят, извършил проверката, или самият директор. И в двата случая това не засяга самата процедура за проучване и надеждността на проверените лица", се казва в позицията.

Вътрешната проверка на МО по казуса трябваше да приключи до 10 юли, както се посочваше в съобщението. В петък (12 юли) на въпрос към Дирекция "Връзки с обществеността" на МО има ли вече резултати от проверката, оттам отговориха, че до този момент в пресцентъра няма подадена информация за такива резултати.

Начинът, по който Военноокръжна прокуратура е формулирала обвиненията, очевидно е смущаващ. Въпреки това ген. Пламен Ангелов, шеф на най-важната разузнавателна служба на практика е отстранен от длъжност.  Макар че, определена вина - ако въобще може да се говори за вина - за случая има неговият заместник Янко Славчев Златанов. Именно той беше назначен през юни 2018 г. като четвърти заместник-директор на СВИ, със задачи, свързани с ръководството, организацията и осъществяването на контрол на дейността по осигуряване на вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност. Тоест цялата дейност по проучванията за надеждност и достъп до класифицирана информация. За която в момента обвиняем е ген. Ангелов.

Златанов е бивш оперативен работник от МВР, бил е такъв и в бившата Национална служба "Сигурност" (НСС). Оттам продължава кариерата си в ДАНС, до 2018 г. когато вече е шеф на дирекция.

Присъствието на бивш агент от контраразузнаването, при това на високо ръководно ниво в ДАНС, във военното разузнаване, може да е признание за професионалните му качества. Натрапва се обаче видимото и с просто око съвпадение на функциите на заместник-директорът Янко Златанов, с престъпленията (според прокуратурата) извършени в СВИ във връзка с практиката по издаване на разрешенията за достъп до класифицирана информация. Дали пък целта на мероприятието не е шефът на службата ген. Пламен Ангелов да излезе виновен за нещо, за което всъщност е бил отговорен неговият заместник?!

Появиха се вече и предположения кой ще заеме поста на Ангелов, който де факто и де юре вече не е шеф на военното разузнаване. Те се потвърждават и от неофициалната информация, която се споменава под сурдинка, за някакъв юбилей, празнуван през февруари миналата година. Става дума за 60-годишнината на Илко Димитров Желязков, спряган за човекът, който кадрува в спецслужбите от името на депутата от ДПС Делян Пеевски.

(Илко Желязков,заместник-председател на БКСРС - първият отляво надясно)

На юбилея му според неофициалната информация са присъствали  множество бивши и настоящи шефове на ДАНС, сред които и Янко Златанов, директор в агенцията. През декември 2018 г. бившият контраразузнавач от НСС Желязков бе избран  за член на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства и стана негов заместник-председател. А бившият служител на НСС и директор в ДАНС Златанов през юни бе избран за заместник-директор на СВИ.

Все случайни съвпадения, които в контекста на случващото се с  шефа на "Военно разузнаване" ген Ангелов могат да се тълкуват по друг начин. Както сочи известният психолог и психиатър Карл Густав Юнг съществува тясна връзка между човека и това, което го обкръжава - пространство, време, съзнателно и несъзнателно. И често ни се струва, че всички събития в света и цялата информация са свързани помежду си с невидими нишки. Явлението е дефинирано като синхроничност - едно от най-загадъчните явления във вселената.

Дали става дума за синхроничност или за напълно съзнателни стъпки за създаване на система за влияние, Юнг няма как да отговори. Но вероятно  животът ще покаже...

Facebook logo
Бъдете с нас и във