Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАРАКАЧАНОВ ПРЕДЛАГА ЗАКОН ЗА ВАЛУТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Неизпълнените договорни валутни задължения на физически и юридически лица се преизчисляват по тяхната левова равностойност според обявения от БНБ валутен курс към датата на изплащането им. Това гласи внесеният в парламента Закон за преизчисляване на валутните задължения. Негов вносител е депутатът от ОНС Александър Каракачанов.


Вероятно повечето от читателите са любопитни да прочетат и останалите текстове от проекта за нормативен акт. Те обаче ще останат разочаровани по простата причина, че законът съдържа, поне засега, само един член, който бе цитиран по-горе. Нищо чудно, ако бъде приет в този си вид, проектозаконът да влезе в книгата на Гинес за лаконичност.


Според Александър Каракачанов специалният проектозакон има за цел да коригира последиците от ненормалното развитие на договорните отношения в някои области, дължащо се на огромната инфлация през миналата година. Така регламентът в чл. 10 от Закона за задълженията и договорите, че паричните разплащания се уговарят в левове, влезе в противоречие с друг основен принцип на договорните задължения: те да се изпълняват съвестно. Непредвидимото обезценяване на лева през миналата година доведе до несправедливо и стопански неоправдано облагодетелстване - коментира депутатът от ОНС. За да се избегне обаче тази опасност, много от договорите се сключваха в чужда валута. С Тълкувателно решение N2 от 1997 г. Върховният касационен съд излезе с мнение валутните задължения да се изплащат по левовата им равностойност в деня на падежа и че е недопустимо осъвременяване на задължението от съдилищата при промяна на валутния курс. Така се оказа, че решението на висшите магистрати е в услуга на кредитните милионери, а не на техните кредитори, които практически понасят последствията от инфлационните процеси.


Решението е съобразено с нормативната уредба и би трябвало да действа при сравнително нормално развитие на стопанските отношения. Но катаклизмите, които претърпя валутният пазар, в редица случаи водят до неоправдано от гледна точка на справедливостта несъответствие между уговорените престации и действителното им неизпълнение. Шокиращо е кредитните милионери да погасяват или да бъдат санкционирани за суми, които са несъизмеримо по-малки в сравнение с тези, които са получили - мотивира своя законопроект Александър Каракачанов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във