Банкеръ Daily

Общество и политика

Караянчева спира командировките на депутатите заради коронавируса

Цвета Караянчева

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разпореди въвеждането и прилагането на серия от мерки в парламента за предотвратяване разпространяването на респираторни заболявания и остри респираторни инфекции, включително и поради епидемичното разпространение на COVID-19. Мерките влизат в сила от 10 март 2020 г., и важат на територията на двете сгради на Народното събрание – на пл. „Народно събрание“ 2 и на пл. „Княз Александър I”1.

Мерките предвиждат следното:

Пленарните заседания на Народното събрание и заседанията на парламентарните комисии се осъществяват при условията и по реда, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като по възможност се ограничава присъствието на външни лица, без това да засяга нормалното протичане на дейността им. Достъпът на външни лица до заседанията на парламентарните комисии се извършва по заявка от съответната комисия.

 Не се разрешава:
- командироване в чужбина на народни представители и парламентарните служители, а разрешените към момента командировки се отменят;
- издаването на еднократни пропуски за достъп до сградите на Народното събрание, с изключение на такива за представители на медиите;
- провеждането на мероприятия, събития и прояви с участието на външни лица, организирани от Народното събрание, парламентарните групи, парламентарните комисии и отделни народни представители, в т.ч. организирането и провеждането на изложби и други културни прояви и образователни кампании, семинари, кръгли маси, дискусии и други, както и извършването на образователни групови и индивидуални посещения на външни лица;

За парламентарните служители, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители и/или служители на други институции, ще бъдат осигурени предпазни средства, а за сградите на Народното събрание – дезинфектанти.

По утвърден график ще се извършва допълнително хигиенизиране и дезинфектиране на помещенията в сградите на Народното събрание.

Горепосочените мерки влизат в сила от 10 март 2020 г. и ще се прилагат до второ нареждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във