Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАПИТАЛЪТ НА ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Според изискванията на новата Наредба N8 на БНБ до

30 юни 1998 г. собственият капитал на българските търговски банки

трябва да е 10 млрд. лева. Едва ли може да се очаква, че в качеството

си на принципал на държавните кредитни институции Българската

консолидационна компания ще участва в увеличението на капитала.

По-скоро БКК се надява банките да посрещнат новите изисквания

наред с приватизацията си. Тогава въпросът е: Какви средства

ще бъдат необходими на кандидат-купувачите на тези банки?

Както може да се очаква, най-голямата българска банка

- БУЛБАНК, е преизпълнила плана. По данни на БНБ към

30 юни акционерният капитал на банката е 15.124 млрд. лева. Освен

това българската банка е изпълнила изискванията за

необходими провизии. Нетният й капитал към средата на тази година

достига внушителната сума от 37.55 млрд. лева.

Купувачът на варненската ЕКСПРЕСБАНК ще трябва да

увеличи капитала й с около 6.5 млрд. лева. Към момента банката

има записан акционерен капитал от 3.566 млрд. лева. Внесени са

всички необходими провизии, а капиталовата й адекватност е близо

до идеала на Ан Макгърк - 12 процента.

По-малки разноски ще имат приватизаторите на ХЕБРОСБАНК.

Втората регионална държавна банка има записан капитал от 10.401

млрд. лв. и покрива изискванията на БНБ. Все пак стратегическият

инвеститор ще трябва да повиши с около 3% капиталовата адекватност

на банката. Той или трябва да внесе допълнителен капитал, или

да намали рисковия компонент на кредитния портфейл. Другата му

задача изглежда сравнително лесна, тъй като в началото на годината

капиталовата адекватност на ХЕБРОСБАНК е надхвърляла 12 процента.

Значителна тежест ще понесат купувачите на БИОХИМ.

Въпреки че банката има акционерен капитал от 16.757 млрд. лв.

и е внесла необходимите провизии, капиталовата й адекватност към

30 юни е едва 4.79 процента. БИОХИМ е изправена пред трудното

решение да свие наследените загуби.

В доста добро финансово здраве е Българска

пощенска банка. С капиталова адекватност от 20.61% към средата

на тази година и напълно внесени провизии, към 30 юни печалбата

на БПБ надхвърля 11 млрд. лева. Въпреки това стратегическия инвеститор

трябва да внесе 7.6 млрд. лв., за да допълни акционерния капитал

на банката до 10 млрд. лева.

Като изключим БУЛБАНК, чиито финансови показатели

отговарят изцяло на международните стандарти, прегледът на балансовите

данни на търговските банки показва, че за инвеститорите най-атрактивни

ще бъдат БПБ и ЕКСПРЕСБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във