Банкеръ Daily

Общество и политика

Канализацията на Ахтопол се излива в морето

Водите от канализационната мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване в Черно море, съобщиха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас (riosvbs.com) след извършена проверка.

По сигнал от сдружение „Граждански блок“ за изливане на фекално води в морето, РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха съвместна проверка с Община Царево.

Към настоящият момент водите от канализационната мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване  посредством  колектор в Черно море на 1 км югоизточно от града. За канализационната система на Ахтопол няма издадено разрешително за  ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води.

При последната извършена проверка от РИОСВ-Бургас на 9 май  отново е констатирано  нерегламентирано  заустване на непречистени отпадъчни води.

В момента на проверката е извършен оглед на бетоновия колектор описан в сигнала. От него изтичат битово-фекални води, които заустват в Черно море с дебит около 70 л/сек. В периметър  от около 300-400 м.  водата в морето е мътна със специфичен битово-фекален мирис.

РИОСВ-Бургас е издадала наказателни постановления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във