Банкеръ Daily

Общество и политика

Кампания популяризира рециклирането на електронни отпадъци

 Българската мрежа на Глобалния договор на ООН работи, за да покаже на потребителите, че със своите постъпки и покупки те имат силата да променят производствени практики, да управляват „модата”, налагана от рекламодателите, и да възпитават култура на анти-консумеризъм у себе си и младите хора.  Тази година обогатяват портфолиото на програмата като поставят акцент върху отговорното рециклиране на електронни отпадъци с инициативата #beatEwaste. 

Служители, партньори, студенти, клиенти и доставчици могат да вземат участие като организират вътрешна кампания за събирането на е-отпадъци между 15 септември и 15 октомври. Инициативата предвижда лесен, интересен и удобен механизъм за ангажиране на служителите и улесняването им за отговорно предаване на стари и неработещи електронни и електрически устройства за рециклиране. В допълнение, отговорно върнатите отпадъци генерират стойност, с която заедно ще подпомогнем споделена от нас екологична кауза. Инициативата е породена от динамиката на изпълнения ни с технологии и техника живот и работа: потребяваме много, но всъщност по-малко от 20 % от електрониката ни се рециклира. Тя е съобразена и с новата реалност, и предвижда осъществяването на отделни акции в компаниите без струпване на хора и без рискове за тях. Отворена е както за членове на Мрежата, така и за външни компании, университети и организации.

Партньори на инициативата са "Екологика", национален лидер в събирането и рециклирането на е-отпадъци, и Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).  Средствата, събрани по време на кампанията, ще бъдат дарени за обща екологична кауза.

Информация за инициативата ще намерите в следните линкове: анонс за инициативатапокана, ползи и условия за участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във