Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАМЕЛ ЛЕЪРД ПАК РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ ВЪВ ВАРНА

Купувачът на Варненска корабостроителница АД - британската компания Камел леърд, обяви, че пуска емисия облигации за набиране на 125 млн. евро (около 107 млн. долара). Новината излезе като водеща под главата на престижния Лойдс лист на 26 септември тази година.


Облигациите ще са два класа: по-ниският ще се търгува на Лондонската фондова борса, а по-високият ще се предлага от емитента директно на институционални инвеститори в Англия, както и на частни компании в САЩ и Европа.


Главницата по облигационният заем ще се погасява след десет години. Както отбелязва авторът на статията в Лойдс лист Тони Грей, пускането на облигации е рядко срещано явление в британската морска индустрия. Явно обаче тази стъпка е наложителна за Камел леърд, въпреки увеличението на капитала на компанията през юли, когато акции на стойност 13.7 млн. англ. лири (19.2 млн. щ. долара) бяха продадени на работници и служители на компанията.


При обявяването на новината председателят на управителния съвет на Камел леърд Ян Кели заявил, че част от постъпленията от емисията ще отидат за покриване на всички натрупани до момента дългове на компанията. Колко точно са те, конкретно не се отбелязва. Цитират се само финансовите резултати на Камел леърд за второто тримесечие на 2000 г. - загуба преди данъчно облагане от 342 хил. лири (479 хил. долара). Но пък оборотът й се е увеличил с 24%, а общите приходи - с 22.55 на сто.


Пускайки емисията облигации, Камел леърд е задължена да публикува финансовите си резултати всяко тримесечие. В централата на групировката в Ливърпул вече е определен офис, в който ще се монтират компютри, свързани директно с Лондонската фондова борса и обслужвани от нейни представители. Така закупилите облигации ще имат достоверна информация за състоянието на компанията на всяко тримесечие.


Що се отнася до частта от облигационния заем, предвидена за инвестиции, според Ян Кели тя ще позволи на Камел леърд да разгърне пълните възможности на новите стратегически придобивки - корабостроителниците в Марсилия (най-голямата в Средиземно море) и в Портланд, САЩ (най-голямата в Тихоокеанския басейн).


Статията в Лойд лист бе разпространена сред заинтересованите фирми и финансовоикономически кръгове у нас и послужи като коз както за противниците на Камел леърд, така и за поддръжниците й - най-вече гласувалите за предложения от нея оздравителен план за Варненската корабостроителница.


Според противниците статията разкривала не само финансовите трудности на англичаните - огромни задължения, за чието погасяване е необходимо емитирането на облигационен заем. Тя доказвала и друго - че инвестициите са предназначени за корабостроителници във Франция и САЩ, докато за тази във Варна не е спомената и дума.


Привържениците на Камел леърд пък смятат, че информацията от Лойдс лист може да се тълкува само като доказателство за сериозните намерения на ливърпулската групировка - както да подобри финансовото си състояние, така и да инвестира огромни средства. Като съвсем нормално се приема и неспоменаването в инвестиционните й намерения на варненското предприятие, тъй като все още не записано като част от баланса ливърпулската компания. Камел леърд не може да се чувства категорично като негов собственик поне докато не приключи делото във Варненския окръжен съд, възбудено от противниците на оздравителния план (параходство БМФ, ЦКБ, частната кораборемонтна фирма Делфин 1 и единайсет работници).


Първото заседание на съда по това дело е насрочено за понеделник, 16 октомври, а дали то ще е и последно, засега още никой не знае. Все пак варненци, чувстващи се навътре в местните икономически и политически дела, прогнозират отлагането му, и то с прозаичния мотив неявяване в съда на някоя от призованите страни.


Инженер от самата корабостроителница смята, че най-добрият вариант за нея ще е делото да приключи веднага и Камел леърд да започне да прилага оздравителната програма, както обещаваше - от началото на ноември. Само така предприятието щяло реално да се нареди на опашка след френския и американския заводи за някаква част от набираните с облигационен заем средства.


На друго мнение, разбира се, са завелите съдебния иск и най-вече параходство Български морски флот. То едва ли е склонно ей така да загроби 9.56 млн. щ. долара, вложени в недовършения кораб Трапезица. Осведомени служители от транспортното министерство твърдят, че сегашното ръководство на флота хвърлило вината за неизпипаната сделка изцяло върху бившия шеф на Главна дирекция Морска администрация и заместник-председател на съвета на директорите на БМФ Пенко Клочков, който силно влияел върху вземаните решения.


Напоследък бил обсъждан вариант държавата да възмезди по подходящи начин и форма БМФ за загубите от Трапезица. ,


Непосредствено преди редакционното приключване на броя БАНКЕРЪ научи, че в Министерството на икономиката е пристигнало писмо от корабостроителницата в Шчечин, Полша, съдържащо сериозни намерения спрямо Варненска корабостроителница. Как ще реагира на него ведомството на министър Жотев обаче все още не е ясно.


Засега обаче на ход е Варненският окръжен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във